2010. Január 15., péntek

 

A Sajtóbizottság új évi köszöntője

Engedjétek meg, kedves barátaim, hogy mindenek előtt Krisztus békéjében áldott új esztendőt kívánjak minden piarista öregdiáknak és a Hírlevél minden kedves olvasójának!
Az ó-esztendő mindig számvetéssel, elgondolkozással, köszönetek nyilvánításával zárul. Így én is köszönetet mondok mindazoknak, akik fáradhatatlan munkájukkal segítették, segítik a Sajtóbizottság munkáját, és adok hálát a Jó Istennek, hogy támogatja a reményeim szerint örömötökre szolgáló tevékenységünket.
Köszönet minden kedves olvasónknak, akik e-mailekkel, tanácsokkal támogattok minket, vagy csak olvassátok munkánk gyümölcsét. Sokan vagytok, akik javasoltatok személyeket, akik nem kapnak a Hírlevélből, tegyétek továbbra is ezt, hogy jusson el minél több volt diákhoz a Piarista Diákszövetség ilyen formájú üzenete, és gyertek minél többen a rendezvényeinkre, a Pilinszky Körbe, a Piarista Jótékonysági Bálra vagy éppen a Filmklub vetítéseire.
Jó új barátokat szerezni, jó olyan környezetbe járni, ami egyedülálló a mai világban. Krisztus békéje és a tagok tenni akarása hatja át a Diákszövetséget.
Sajnos javarészt idősebbek a tagok, ezért lenne jó, ha ti, fiatalok is bekapcsolódnátok a munkába. Nem kérünk nagy áldozattal járó "erőfeszítést", csak gyertek el a rendezvényeinkre, így adva hangot annak, hogy munkánk nem hiábavaló. Ha van pár percetek, akár napközben is, kérlek írjatok e-mailt, hogy mit szeretnétek változtatni a Hírlevélen vagy a Diákszövetségen, írjatok építő ötleteket, adjatok program lehetőségeket, s gyertek, valósítsuk meg azokat együtt! 
Hirdetem sokfelé, hogy csinálunk egy ilyen Hírlevelet, s jó hír, hogy többen - nem csak volt piarista diákok - is olvasnak már minket.
 
Új év, új tervek. Sokan felteszitek a kérdést, mit is hoz az új év? Kérdésetekre, kétkedéseitekre adjanak választ Borián atyának a Diákszövetség óév-búcsúztatóján felolvasott szavai:
"Azt nem tudom, mit hoz az új esztendő, de azt tudom, hogy nekem mit kell belevinnem.
Azt nem tudom, mi lesz, háború-e vagy béke? De azt tudom, hogy Isten nem rakétacélpontnak, nem rádioaktív sivatagnak teremtette ezt a világot, nem is temetőnek, hanem - az élet kertjének. És amennyit ebből az életből rám bízott, azt én elplántálom!
S ha a világ sorsa nem is rajtam múlik, de az igen, hogy az én életemben, családom életében háború lesz-e vagy béke az új évben? Hogy indulatos mérgemet rakétázom-e szeretteim és barátaim felé, vagy az Úrban és az Úrtól kapott türelmemet és szeretetemet? Hogy énemmel "sivatagot" teremtek-e magam körül vagy életet: Jézussal?
Mit hoz hát az Új esztendő?
Értem már Uram! Számomra ez így hangzik: én mit viszek bele az esztendőbe, hogy megújult-új lehessek?..."


II. János Pál és XII. Pius boldoggá avatásának előjele: a "tiszteletreméltó" cím megadása

XVI. Benedek pápa 2009. december 19-én, szombaton délelőtt kihallgatáson fogadta Angelo Amato érseket, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusát. A főpásztor a pápa elé terjesztette aláírásra azokat a rendeleteket (dekrétumokat), amelyek elismerik két pápa, "Isten Szolgái" hősies erényeit. A kihallgatás során XVI. Benedek pápa felhatalmazta a Kongregációt arra, hogy tegye közzé az említett két pápa és még másik 19 személy szentté, illetve boldoggá avatására vonatkozó rendeleteket. A dekrétumok összesen 5 leendő szentre, 6 leendő boldogra és 10 személy esetében hősies erények elismerésére vonatkoznak.

II. János Pál boldoggá avatási eljárását halála után két hónappal, utóda XVI. Benedek - szokatlanul gyorsan - kezdte meg, eltérve attól a hagyománytól, hogy öt évet várni kell a halál után. 
Karol Wojtyla 1978. október 16-án került a pápai trónra, és huszonhét évig vezette az egyházat, egészen haláláig, 2005. április 2-áig. Erényének hősiességét a Szenttéavatási Kongregáció már 2009 novemberében kimondta, és a pápa mostani aláírásával szabad út nyílik boldoggá avatása előtt.
Négy év alatt zárult le a lengyel pápa életének, tetteinek, írásainak tüzetes átvizsgálása tudósok, teológusok, bíborosok részéről. A boldoggá avatás már nem késhet soká. Boldoggá avatása olasz sajtóértesülések szerint 2010 tavaszán, a pápa halálának 5. évfordulóján, vagy 2010 októberében várható. Ilyen gyorsan utoljára Calcuttai Teréz anyát avatták boldoggá 2003-ban, de őt is hat év alatt. 
 
A II. világháború idején a katolikus egyház élén álló XII. Pius tiszteletreméltó címmel történt felruházása meglepetés volt minden vatikáni megfigyelő számára. A "tiszteletreméltó" cím megadása az utolsó lépés a boldoggá avatás előtt: ehhez még arra van szükség, ahogy II. János Pál, úgy XII. Pius esetében is elismerni, hogy történt legalább egy olyan csoda, amely neki(k) köszönhető.
A Szentatya elismerte XII. Pius hősies erényeit is. Pacelli pápa a II. Vatikáni Zsinat előfutára, a II. világháború borzalmas éveiben minden erejével védte a béke ügyét. Halála 50. évfordulója alkalmával XVI. Benedek pápa így méltatta őt: „XII. Pius menekültek és üldözöttek sokaságát vigasztalta meg, és letörölte a fájdalom könnyeit a háború mérhetetlen sok áldozatának arcáról… Sokszor titokban, csöndesen cselekedett, mert úgy vélte, hogy abban a bonyolult történelmi időszakban csak így lehet elkerülni a még rosszabbat, és megmenteni minél több zsidó életét.”

 
Az egyház leendő boldogai és szentjei között számos nő van, főként olyanok, akik a legelesettebbek között szolgáltak. Köztük van pl. Mary MacKillop ausztrál boldog és az Angolkisasszonyok szerzetének (újabb nevén: Congregatio Jesu) megalapítója Ward Mária, aki nehéz időkben a nők jogaiért küzdött.
A leendő boldogok között a pápa december 19-én jóváhagyta Jerzy Popieluszko lengyel pap boldoggá avatását is, akit a kommunizmus sötét időszakában az SB lengyel titkosszolgálat három tisztje rabolt el 1984. október 19-én, miután misét mutatott be a közép-lengyelországi Bydgoszcsban. Elrablói halálra kínozták, majd holttestét Varsótól 120 kilométerre északra a Visztulába dobták. Popieluszko atya boldoggá avatási eljárása 2001-ben kezdődött meg, és a pápa tavaly hozzájárult, hogy gyorsított eljárásban folytassák le a boldoggá avatást. Tekintettel mártírhalálára, boldoggá avatásához az Ő esetében csodára nincsen szükség.


Hírek a budapesti Piarista Gimnázium és a Diákszövetség budapesti tagozatának életéről

Színjátszó Kör - Karácsony a budapesti gimnáziumban - Beszámoló az Antall József halálának 16. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésről - A Diákszövetség óév búcsúztatójáról - Jubileumi kiállítás (30 éve halt meg Öveges József piarista) - A 2009-es év végén megjelent "piarista művek"

Színjátszó Kör
A Színjátszó Kör vezetését Horváth Bálint tanár úrtól Zsódi Viktor piarista tanár úr vette át. Első rendezése a Patrocínium ünnepségén Friedrich Dürrenmatt "A nagy Romulus" /1949/ tragikomédiájának előadása volt. A szellemes rendezést nagy tetszéssel fogadta a diákság.
December 18-án a 12. b osztály tanulói Szilágyi Bálint diáktársunk rendezésében "karácsonyi ajándék színdarabot" mutattak be : az amerikai Ed Monk "Cut" című filozofikus témájú művét.
Ajánlása így hangzik: "Ott a színpad. Rajta a díszlet meg a színészek. Eddig minden rendben. Aztán történik valami. Pontosabban: semmi. De lassan azért mindenki rájön, hogy csak egy kis nyomorult szerep valaki másnak a darabjában." A bemutatót tomboló siker kísérte.
 
Karácsony a budapesti gimnáziumban
Az utolsó tanítási napon a tanulók osztálykarácsony keretében készültek az ünnepre. Délben a tantestület szentmisén vett részt. A homíliát Wettstein József tanár úr mondta. Az ünnepi ebédet követően a zeneteremben megtekintették a 7. osztályosok pásztorjátékát és regölését Legeza Márton tanár úr betanításában.
A tanári ünnepségen adta át Vízhányó Zsolt igazgató úr a Szent Gellért díj ezüst fokozata kitüntetést Lázár Ágota tanárnőnek, aki 12 éve tanítja az iskolában az idegen nyelveket magas színvonalon és kiváló pedagógiai eredményességgel.
 
Beszámoló Antall József halálának 16. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésről
December 13-án vasárnap szentmisében emlékeztek meg a Mikszáth téri kápolnában Antall József alapító elnök halálának 16. évfordulójáról, valamint a 2009. évben elhunyt piarista öregdiákokról. A homíliát és a szentmisét Urbán József tartományfőnök úr mondta. Közreműködött a Sík Sándor Kamarakórus.
 
A Diákszövetség életéből
November 21-én karácsonyi ünnepségre gyűltek össze a budapesti öregdiákok a Piarista köz 1. szám alatti diákszövetségi helyiségekben. A karácsonyi gondolatokat Borián Tibor Sch.P., rendi összekötő mondta, majd megáldotta a Kalazancius és az Antall József nevét viselő két új diákszövetségi termet.
December 28-án délután tartotta óév búcsúztatóját a Diákszövetség vezetősége és budapesti tagozata, az előző évek hagyománya szerint a Mikszáth téri Lovagteremben.
 
Jubileumi kiállítás (30 éve halt meg Öveges József piarista)
Öveges József piarista halálának 30. évfordulója alkalmával az Egri Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára "Sugárözönben élünk" címmel kiállítást rendezett az OFI-OPMK, a budapesti Piarista Gimnázium, a Piarista Rend Magyar Tartomány Központi Levéltára, valamint a HunDiac Szövetség közreműködésével. A kiállítást december 17-én Görbe László piarista, a Szent Margit Gimnázium igazgatója nyitotta meg az Egri Főiskola Központi Könyvtára Természettudományi Szakrészlegében /Líceum, Eszterházy tér 1. fszt. 112./.
 
A 2009-es év végén megjelent "piarista művek"
Örömmel tudatjuk, hogy mostantól megvásárólhatóak az alábbi "piarista művek":
Lukács László: Az ige asztalánál. Szentírási elmélkedések a vasárnapi mise-olvasmányokról (Olvassatok erről részletesebben jelen Hírlevelünk "Olvasásra ajánljuk" rovatában)
Kerényi Lajos: "Utam Hozzád, Uram!" /Szent Gellért Kiadó és Nyomda, 2009., 95 oldal, 1180,- Ft/ (Részletesebben februári Hírlevelünk "Olvasásra ajánljuk" rovatában írunk a könyvről)
MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 3-4. kötet /Levéltári kiadvány/
   3. Haraszti Mihály: Tatabánya és a piaristák
   4. A Kolozsvári Kalazantinum története 1894-1916
 
Szíves olvasásra és ismerősöknek/barátoknak ajándék gyanánt egyaránt ajánljuk!


Hírek a veszprémi tagozat életéről

"2009. november 2-án - ún. "piarista halottak napi megemlékezéseket" tartottunk, amelyre csak az öregdiákokat és az utódiskola igazgatóját hívtuk, de ennek is volt egyházi vonatkozása, amellyel kapcsolatos szertartási teendőket Borián Tibor piarista egyesületi elnökünk végezte el..." - tájékoztatta a Hírlevél Sajtóbizottságát dr. Varga Miklós piarista confrater, a veszprémi tagozat ügyvezető elnöke, aki részletesen beszámolt a halottak napi "körmenetükről":

"A piarista templomban (korábbi hivatalos bonyodalmak miatt kizárva a nyilvánosságot!) újra avattuk az I. világháborús emléktáblát, amely egykor a régi várbeli iskolánk földszinti részét díszítette, de azt először - az államosítás utáni időszakban - onnan kivették, áttörve a volt rendház felé lezárt átjárót, majd szimplán csak a fölszint egyik fali részén helyezték el, s feledésbe merült napjainkig. Az ősi iskolaépület múlt év júniusi végleges bezárását követően, a tulajdonos városi önkormányzatot értesítve, a templomtulajdonos érsekség írásbeli engedélyével a piarista templom főoltár melletti, baloldali boltíves mélyedésében helyeztük el az említett épületből kimentett emkléktáblát.
Az emléktábla 195 cm magas és 90 cm széles fényezett carrarai márványból készült, s azon 76 volt veszprémi piarista diák aranyozott neve ragyog a következő feliratokkal: "Pro Patria, 1914-1918", alatta pedig "Az nem lehet hogy annyi szív hiába onta vért!" (Vörösmarty) - "Emeltette a Veszprémi Piarista Diákszövetség".
Várbeli piarista templomunkat időközben a Magyar Honvédség Veszprém Légellenőrzési Ezred használatára engedte át az Érsekség mint tulajdonos, - így ezután Dzécsi Ferenc tábori lelkész lesz a templom gazdája.
Ezt követően koszorúzást és kis emléktábla-avatást tartottunk néhai Tölcséry Ferenc piarista sírjánál.  Nevezett piarista tanár írta meg "A Veszprémi Kegyestanítórendi Róm. Kath. Főgimnázium története, 1711-1895" című könyvet, aki 1859-ben vagyis 150 éve született, és 1919-ben, tehát 90 éve halt meg. Neki köszönhetjük, hogy egykori iskolánk közel 200 éves eseményeit ismerhetjük meg ebből, a piaristák városunkban való letelepedését követően. Mintegy jubiláris évfordulónkra emlékeztünk a Dózsavárosi Temetőben lévő, vörös mészkőből készült sírkeresztjénél, amelyen a következő szövegű emléktáblát helyeztük el:
"JUBILEUMI TISZTELGŐ MEGEMLÉKEZÉSSEL:
2009 - Öregdiák Baráti Kör és Lovassy L. Gimnázium"
Végül a Vámosi úti temető piarista kriptájánál fejeztük be halottak napi "körmenetünket", ahol mintegy 20, egykor városunkbban tanító piarista tanár alussza örök álmát. Borián Tibor atya által mondott áldás, imádság; a koszorúzás és a piarista himnusz eléneklése zárta kegyeletünk lerovását."
Dr. Varga Miklós piarista confrater, a veszprémi tagozat ügyvezető elnöke
Veszprém, 2009. december 10.


A Gödi Piarista Szakiskola Kollégiumának bemutatása és a Szakiskola 2009. évvégi eseményei

A Gödi Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium 1992 óta működik. A magyarországi piarista iskolák körében ez az egyetlen szakiskola, mely az elsajátítható szakmák jellegéből és a hagyományokból kifolyólag fiúiskola.

A kollégiumban jelenleg 70 fiatal elhelyezésére van lehetőség.
A jelentkezők kb. 50%-a Pest és Nógrád megyéből, a többiek pedig távolabbi településekről érkezik. Gyakran tanul az iskolában határon túli diák is.
A kollégiumi csoportbeosztás évfolyamonként történik, s minden évfolyamnak saját nevelőtanára. van.
A kötelező tanulási foglalkozásokon kívül nagy figyelmet fordítanak az egyéni bánásmódra – így pl. két szociális munkást is alkalmaznak (az egyik filmklubot, a másik pedig kenuszakkört vezet), valamint két piarista atya is heti rendszerességgel folytat egyéni beszélgetéseket diákjaikkal. A leginkább rászorultak pedig mentori segítséget is kaphatnak.
A kollégiumi élet fontos részét képezi a szervezett szabadidős tevékenység. Rendszeresen szerveznek kollégiumi házibajnokságot kispályás foci, asztalitenisz és sakk sportágakban. Működtetnenk kenu, kerékpáros, testépítő és evezős szakköröket is. (Ez utóbbit Pető Tibor, világbajnok vezeti).
Minden csoport havonta egyszer részt vesz egy olyan filmklubon, amely egészségnevelő, drogprevenciós célokat szolgál.
Minden diák minden tanévben legalább egyszer eljut egy színházi előadásra és egy börzsönyi kirándulásra.
2009. november 20-án került sor az immár hagyományosnak tekinthető zarándoklatra, amelyen kollégistáik is részt vettek. A zarándoklók az iskolától a váci Hétkápolnáig gyalogoltak. A kápolnánál szentmisén vettek részt Kalazanci Szent József, a Piarista Rend és a piarista iskolák alapítója tiszteletére. A programmal párhuzamosan az iskolánkban és a kollégiumban is nyílt napot szerveztek, amelynek többek közt célja volt a kollégium bemutatása minden érdeklődő számára. Az erről készült képes beszámoló honlapjukon megtekinthető (www.g-piar.hu).
Az iskola szalagavatója 2009. december 11-én volt. A szalag megáldása és feltűzése az alsógödi templomban történt. Ezt követően ünnepélyes koccintást és vendéglátást tartottak a Duna-parti épületben. Az estét az ácsok és a kőfaragó diákok előadása tette emlékezetesebbé.


Hírek a kecskeméti piaristák életéről

Koedukáció 2010 szeptemberétől - Koszorúzás a Kodály emlékműnél - Karácsonyi műsor - Pro honore életműdíj Szabó István piaristának - Intenzív nemzetközi kapcsolatok ápolása - Omlásveszélyes a kecskeméti piarista templom tornya - Meghívó a Piarista Általános Iskola VÁR-LAK Programjaira és iskolai nyílt napjaira   

Koedukáció
Nagy Attila Sch.P. igazgató bejelentéséből megtudtuk, hogy az iskola fenntartójának, a Piarista Tartományfőnökségnek a jóváhagyásával döntés született arról, hogy 2010 szeptemberétől a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban koedukált oktatást vezetnek be. A döntést hosszú előkészítő időszak előzte meg, melyben az alapos tantestületi megvitatás mellett kikérték a szülők, diákok és öregdiákok véleményét is. Így a következő tanévben már a leányok jelentkezését is várják gimnáziumi 9. osztályaikba.
 
Koszorúzás
Kodály Zoltán születésének 127. évfordulóján koszorúkat, virágokat helyeztek el a megemlékezők a nagy zeneszerző emlékművénél. Az ünnepségen együtt lépett fel a Ward Mária Leánygimnázium és a Piarista Gimnázium énekkara Bacslia Krisztina és Fehérvári Gábor karvezetők vezényletével.
 
Karácsonyi műsor
Az iskola dísztermében több mint kétszázan jöttek össze, hogy a szeretet ünnepén a terített asztal mellett fejezhessék ki egymásnak jókívánságaikat. Az ünnepi vacsora előtt karácsonyi műsort adtak a kollégák, a munkatársak gyermekei, valamint az erre az alkalomra szerveződött pedagógus kamarakórus. Ezt követte Nagy Attila Sch.P. igazgató köszöntője, melyben a kecskeméti piarista iskola hivatásának bemutatása mellett megköszönte pedagógus kollégáinak és minden iskolai, rendházi és plébániai dolgozónak a munkáját. A karácsonyfa alá minden gyermek számára kis ajándékot hozott a Jézuska.
 
Intenzív nemzetközi kapcsolatok
Ősszel számos nemzetközi program színesítette az iskola életét. Többek között a nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskolából Bokor Krisztina és Czumbil István tanárok vezetésével érkeztek diákok. A vendéglátók idén is a kilencedikes diákok voltak.
Október 10-én Bécsben járt a 10. b osztály a szegedi testvérosztályával (Karolina Gimnázium), ahol egész nap kis csoportokban ismerkedtek a császárváros nevezetességeivel. Az egyes csoportok egy-egy tanár vezetésével saját utat jártak be, különböző élmyényeket gyűjtve. A paletta sokszínű volt: Széchenyi utolsó éveinek helyszínétől, a döblingi szanatóriumtól kezdve Bécs zsidó emlékein át Mozart biedermeier temetőben található síremlékéig, a Stephans Dom tornyától a Habsburgok temetkezési helyéül szolgáló kapucinus kriptáig és Hundertwasser híres lakóépületéig sok mindent láttak, és meg is örökítettek a diákok. Minden csoportban közös volt, hogy egy-egy kávéházat is meglátogattak, ahol pihenésképpen egy-egy sütemény vagy kávé mellett ismerkedtek ezzel a jellegzetes, sajátos hangulatú bécsi „intézménnyel”.
A tizedikes, tizenegyedikes és tizenkettedikes osztályok franciául tanuló diákjainak egy csoportja egy héten keresztül a Párizs melletti Pontoise-ban található katolikus iskola, az Ecole Saint Martin vendégei voltak. Az iskolával való ismerkedés mellett Párizs fontosabb nevezetességeinek megtekintésére is jutott idő.
Az iskola számos külföldi utat szervez diákjai részére. Így 2010 áprilisában és júliusában kerül sor a 16. magyar-német diákcsere-akcióra, s a tizedikes diákok már most jelentkezhetnek a salzburgi diákcsere-projektre.
 
Pro honore életműdíj

A Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány Kuratóriuma a megyében működő oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok, közoktatási szakemberek, az oktató-nevelőmunkát közvetlenül segítő, támogató személyek munkájának elismeréseként két kitüntető díjat alapított. Ezek közül a Pro Honore életműdíjat adományozta Szabó István piaristának, a Kecskeméti Piarista Gimnázium volt igazgatójának, több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként.
A díjátadó ünnepségre a Megyeházán került sor, ahol hat díjazottat köszöntöttek és tüntettek ki. A díj átadását megelőzően Nagy Attila igazgató méltatta Szabó tanár úr munkásságát, idézte fel életútjának főbb állomásait.
A megyeházi ünnepség után az iskolában és a rendházban is köszöntötték Szabó atyát.
Szeretettel gratulálunk!
 
Omlásveszélyes a kecskeméti piarista templom tornya

Megtudtuk, hogy baleset-  és omlásveszélyes a kecskeméti piarista templom tornya. Statikusok és kőszakértők, valamint a műemlékvédelem szakemberei is megvizsgálták a piarista templomot, amelynek felújítása már régóta várat magára, nemrég egy speciális tetőt is építettek, hogy felfogja a lehulló kődarabokat, most viszont már a torony bomlik, ami veszélyes. Ezért a tűzoltóknak kellett közbeavatkozniuk, akik leszedték a veszélyesnek ítélt darabokat. Jusztin Ferenc, a Kecskeméti Piarista Gimnázium műszaki vezetője elmondta, ezeket a vizsgálatokat eredetileg csak későbbre tervezték, ám úgy döntöttek, ha már a tűzoltókat ki kellett hívni, akkor egyúttal ezeket a vizsgálatokat is elvégeztetik. Az épület műemlék jellege miatt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor és mennyiből kezdődhet meg a templom felújítása, minden esetre a veszélyt egyelőre elhárították.

 
Minden nagycsoportos óvodást hív és vár a Piarista Általkános Iskola

Meghívó - Minden nagycsoportos óvodást hív és vár a Piarista Általános Iskola
VÁR-LAK Programjaira és iskolai nyílt napjaira!
Az érdeklődő szülők, gyermekek számára rendezvényeiken, képességfejlesztő játékokon keresztül a kecskeméti piaristák lehetőséget kívánnak biztosítani a leendő tanítónénikkel való megismerkedésre, és segítséget kívánnak nyújtani a minél sikeresebb iskolai felkészüléshez.
Piarista VÁR-LAK programok:
2010. február 16. (kedd) 13.30-tól: ÓVODÁSOK FARSANGJA - JÁTÉKOS ÁLARCKÉSZÍTÉS
2010. március 2. (kedd) 14.00-tól: ÓVODÁSOK VERSES DÉLUTÁNJA
Nyílt napok:
2010. január 26. (kedd) 7.55-10.20 között (1-3. óra), 10.30-tól kötetlen beszélgetés a leendő tanítókkal
2010. március 4. (csütörtök) 7.55-10.20 között (1-3. óra), 10.30-tól kötetlen beszélgetés a leendő tanítókkal
Az Iskola minden érdeklődő szülő számára nyitott. Előzetes egyeztetés alapján bármikor felkereshetők a tanárok, akik szívesen adnak tájékoztatást az intézményükben folyó nevelő-oktató munkáról.
A KECSKEMÉTI PIARISTÁK SZERETETTEL VÁRNAK MINDENKIT RENDEZVÉNYEIKEN! 
 
További információk:
Piarista Általános Iskola
6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
Telefon: 06-76-506-912
E-mail: altisk@kecskemet.piar.hu
Honlapunk: http://kecskemet.piar.hu


A piliscsabai tagozat felolvasóestje

A piliscsabai tagozat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2009. december 8-án felolvasóestet szervezett, amelyen három szerző alkotásaiból adtak elő.

Szuly Rita és Török Sándor Mátyás verseikből, Németh Tamás pedig prózai írásaiból mutatott be néhányat. A fiatal szerzők izgalmas, poétikailag színvonalasan megformált és változatos szövegeket bocsátottak a közönség elé – fogalmazott Horváth Kornélia egyetemi docens, az irodalmi program moderátora. A piliscsabai tagozat szeretné továbbra is folytatni munkáját - hasonló szerzői estek szervezésével, amelyhez a kezdeti siker nagy lendületet adott.
Kölcsei Tamás - tagozati kapcsolattartó


Piarista Jótékonysági Bál - 2010. február 6.

A bál időpontja: 2010. február 6. 19 óra

A bál helyszíne: Pilinszky Kávéház és Rendezvényterem (Budapest, V. ker., Váci utca 33.)
Vendégek száma: 200 fő.
Belépőjegy (mely tartalmazza a vacsora árát): 5000 Ft („Ültetett állófogadás svédasztallal")

Támogatói jegyek (a részvételhez belépőjegy is kell!) vásárolhatók: 5 000 - 10 000 - 15 000 Ft-os áron.

 
A Piarista Rend 1642-ben telepedett meg hazánkban, és az elmúlt évszázadokban nemcsak az oktatás és a nevelés terén, de társadalmi és kulturális téren is maradandót alkotott. A rend által képviselt értékrend mentén olyan közösségek, szervezetek alakultak, amelyek a keresztény egyházaknak és a magyarságnak is alapsejtjei lettek. Ennek a közösségteremtésnek volt része a piarista bál, amelynek hagyományai a harmincas évekbe nyúlnak vissza. A diktatúra kényszerítette szünet után a vidéki piarista iskolák újjáélesztették a találkozókat. Mi is megpróbáljuk feléleszteni a báli hagyományt. A vacsorával egybekötött táncmulatságra nemcsak szülőket, öregdiákokat várunk, de mindenkit, aki valamilyen módon kötődik a rendhez vagy szimpatizál az általa képviselt értékekkel. Hiszen a múlt fölidézésén túl a jövő tervezése és megélése is közös igényünk. 

 
A bál egyben jótékony célú gyűjtés a rászoruló gyermekek nyári táboroztatásának támogatására.
 
A bál házigazdája: Hernády Zsolt történész
A bál védnöke: Dr. Mádl Ferenc akadémikus
A bálon fellép (többek között): Sándor György író, előadóművész
 
A jegyek a jelenlegi diákjaink hozzátartozói számára 2010. január 4-től foglalhatók le és vásárolhatók meg munkaidőben a Piarista Gimnázium titkárságán (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.; Telefon: 486-3690; Fax: 486-3691; e-mail: gimnpiar.hu).
 
Január 11-től öregdiákok, azok hozzátartozói és mások is vásárolhatnak jegyet.
 
Kedves Szülők, Öregdiákok, Támogatók!
Minden jelenlegi és volt tanítványunk szüleit és hozzátartozóit is nagy szeretettel várjuk rendezvényünkre!
A jótékonysági célt támogatói jegyek vásárlásával, tombolatárgyak fölajánlásával, valamint tombolajegyek vásárlásával, illetve a bálon történő gyűjtésen támogathatja.
A tombolatárgyakat a Titkárságon gyűjtjük.
Köszönjük, hogy segíti a rászoruló és hátrányos helyzetű diákjaink nyári táboroztatását!
 
           Zsódi Viktor Sch.P. szervező                                                   Vízhányó Zsolt Sch.P. ig


Halála évfordulóján emlékezés Szerb Antalra

2009. november 3-án, a Sopron melletti Balfon, a második világháború végén az SS és környékbeli nyilasok által működtetett egykori munkatábor áldozataira való megemlékezésen sok szó hangzott el a tábor leghíresebb egykori lakójáról és áldozatáról, Szerb Antalról.

A magyar-osztrák közös rendezvényre Burgenlandból az ottani gimnázium irodalmi szakköre is átjött és németül, horvátul és magyarul is idéztek verseket, többek között Szerb Antaltól is. Ismeretes, hogy Szerb Antal a budapesti piaristáknál 8 éven keresztül tanult, irodalmi tehetségére pedig tanára, Sík Sándor figyelt fel, akire gyermeki szeretettel és tisztelettel tekintett élete végéig. Szerb Antal több művében is szólt a piaristákról, s minthogy mélyen vallásos volt, és tisztelettel tekintett piarista tanáraira, komolyan foglalkozott a piarista rendbe lépés gondolatával. (Mindezekről a Piarista Diák korábbi számában már részletesen volt szó.) A Balfon meghalt egykori piarista diák sírja előtt a novemberi megemlékezésen a Diákszövetséget egyik tagtársunk, Kölcsei Tamás képviselte, aki az emlékművön egy szerény virágcsokor elhelyezésével tisztelgett Szerb Antal alakja előtt.
Szerb Antal író, irodalomtörténész utolsó levelét 1944. december 16-án titokban írta Balfról: ,,Általában az a hely, ahol most vagyunk, Balf, átkozott egy hely, és minden tekintetben nagyon rosszul megy nekünk. És most már nincs is más reménységem, mint az, hogy a háborúnak nemsokára vége lesz, ez tartja még bennem a lelket…”. 
Szerb Antal reménységét, a várt szabadságot már nem érhette meg, nyilas őrei 1945. január 27-én egy pajtában agyonverték. Az erőszak több száz balfi áldozata között sok neves újságíró, művész is volt: a névtelenekkel együtt Radnóti Miklós és Szerb Antal sorstársai a mártírhalálban.


Emlékezés dr. Tuba Ivánra - halálának első évfordulóján

2010. február 2-án lesz egy éve, hogy Dr. Tuba Iván Sch.P., tanszékvezető egyetemi tanár, morál-teológus, sokunk gimnáziumi hittanára - megtért Teremtőjéhez.
Iván atya 1944-ben született Jászberényben, 1962-ben lépett a piarista rendbe, 1969-ben szentelték áldozópappá. 1969-től tanított a rend kecskeméti, majd 1988-tól a budapesti gimnáziumában. 1988-tól kezdett teológiát oktatni a rend hittudományi főiskoláján. Egészen 2009 februárjáig a Budapesti Piarista Gimnázium hittanára, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológiai és Szociológiai Tanszékének vezetője és a Veszprémi Hittudományi Főiskola Erkölcsteológia Tanszékének vezetője volt.
Súlyos betegségét hősiesen viselte, csak az utolsó pár hétben vonult vissza a gimnáziumi óráktól és a főiskolai vizsgáztatástól.
 
Fejet hajtva alakja, áldozatos morál-teológiai munkássága és majd' 40 éves tanári pályája előtt, szíves figyelmetekbe és olvasásra ajánlom a Budapesti Piarista Gimnázium portáján megvásárolható hittankönyveit, és különösen a  "Bár nem láttátok, szeretitek - Prédikációs elmélkedések az evangéliumról"  című könyvét, amely halála előtt, 2008-ban jelent meg. (Jel Kiadó, Budapest, 2008. 222. oldal)

A "Bár nem láttátok, szeretitek" című könyv előszava: "Jacques Loew atyát, aki 1970-ben VI. Pál fölkérésére lelkigyakorlatot tartott a Vatikánban, a pápa fölszólította, hogy könyv formájában is tegye közzé előadássorozatát (Elmélkedések Jézus Krisztusról, OMC, Bécs 1975). Vezéreszméjét így fogalmazta meg: „A kegyelmek kegyelme az, ha úgy találkozunk az Úr Jézussal, ahogyan egy barátunkkal találkozunk, egy férfival, egy nővel, akinek odaadtuk az életünket, aki megváltoztatta a létünket és életutunkat... Ha úgy szeretjük az Úr Jézust, amint olyasvalakit szeretünk, akivel testileg-lelkileg összetartozunk. Szeretni Jézust, mint ahogy egy élő embert szeretünk – de hiszen Ő él, Ő az Élet!" Jézust szerethetjük, mert nem puszta eszme, mert él, mert szeretete minden távolságot áthidal, tért és időt. A szeretetet ő maga kezdeményezi kegyelmével, akkor van közünk hozzá, ha nyakába borulunk, és egzisztenciánk mélyén ezt átéljük.

Az általunk irigyelt közvetlen tanúk viszonya Jézushoz tanítványi minőségükben nem volt felhőtlen és háborítatlan, viselkedésüket sok értetlenség és kishitűség jellemezte. Az Úr föltámadása után is kételyükről és félelmükről szólnak a források. Jézus mégis azt kérdezhette Pétertől: Jobban szeretsz-e, mint ők? (Jn 21,15) Mert nyilvánvaló volt, hogy azért a többiek is szerették.
Az Újszövetség tanúskodik a mozgalom kibontakozásáról is. Hírt ad arról az ámulatról, amellyel az apostolok észrevételezik a második és harmadik nemzedék eleven hitét: Bár nem láttátok, szeretitek – Hisztek abban, akit nem láttatok (1Pt 1,8). A János-evangélium azért teszi közzé a Tamás-epizódot, hogy deklarálhassa: Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek (Jn 20,29).
Kinek volt könnyebb hinni? Kit könnyebb szeretni, a közelit vagy a távolit? Látás és szeretet összefüggését érinti 1Jn 4,20 is: "Aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát." Saját tapasztalataink alapján éppenséggel okvetetlenkedhetnénk is: néha nagyon nehéz szeretni a mellettünk lévőt, sokkal könnyebb lelkesedni azokért, akikkel közvetlenül nem súrlódunk. Ebben a vitában most nyilván nem érdemes elmélyednünk. Fontos megállapítanunk, hogy a mi vallásunk nem tételek elfogadásában és parancsok követésében merül ki, hanem egy személy köré fonódik. Joggal álmélkodhatunk azon, hogy két évezred távolából is százmilliók szeretik Jézus Krisztust - ezt a személyes ragaszkodást nem valami beteges önszuggesztió, hanem a kegyelem támogatja. Az egyház igehirdetőinek azon kell fáradozniuk, hogy az evangélium közvetítésével növeljék az ilyenfajta szeretetet.
A kötetben olvasható írások több évtizedes prédikátori tevékenység lecsapódása, amelyet ez a törekvés jellemzett: megszerettetni Őt, akit nem láttunk, mégis életünk megváltójának hiszünk.
Budapest, 2008 Húsvétján - Dr. Tuba Iván piarista, egyetemi tanár"
 
Kedves Tanár Úr!
Az 1998-ban érettségizett tanítványai nevében utólag is köszönöm a kétéves, áldozatos hitoktatást s mindekelőtt, hogy a Tanár Úr minden hittanórán megküzdött az 1994/98-as "B osztály" megregulázhatatlannak tűnő diákjaival. Köszönöm, hogy igyekezett átadni tudását, gondolkodásmódját, hogy hangoztatta intelmeit és hogy áldozatos szeretettel tanított, de legfőképp, hogy nevelt mindannyiunkat!
 
Nyugodjék Krisztus békéjében!
 
Mikecz Tamás
egykori tanítvány


Az olaszországi piaristák megnyitották "Pirotti Szent Pompilius jubileumi évét"

2010. január elsején tartottuk a Pirrotti Szent Pompilius piarista atya születésének 300. évfordulója alkalmából meghirdetett "jubileumi év" ünnepélyes megnyitóját Campi Salentinában (Olaszországban), Pompilius kegytemplomában.

A szentmise főcelebránsa Salvatore De Giorgi bíboros volt.
Jelen volt többek között P. Giovanni De Matteis templomigazgató, P. Dante Sarti olasz provinciális, és Ruppert József atya, a rend általános posztulátora.
Nekünk, magyaroknak különösen is kedves Pompilius alakja. A nagykanizsai piarista közösség 1935-ben épült templomát ugyanis - mivel a megelőző évben avatták szentté Pompiliust atyát - a világon elsőként az „új" szent tiszteletére szentelték fel.
A templombúcsút Szent Pompilius mennyei születésnapján, július 15-én fogják tartani, Nagykanizsán.

 
Pompilio Pirrotti Montecalvo Irpinóban (Olaszországban) született 1710. szeptember 29-én. Már fiatalon belépett a Kegyes Iskolák Rendjébe, 1728. március 25-én tette le ünnepélyes fogadalmát Nápolyban. 1734. március 20-án szentelték pappá Brindisiben. Tizenhárom éven keresztül tanított a rend különböző iskoláiban, majd a prédikálás és a gyóntatás szent szolgálatát végezte. Nagy tisztelője volt az Oltáriszentségnek, Jézus Szívének, Szűz Máriának és Kalazanci Szent Józsefnek, akinek tisztelete terjesztésén szakadatlanul fáradozott. Gyenge egészségi állapota ellenére erős lélekkel viselte a sok megpróbáltatást. Campi Salentinában halt meg 1766. július 15-én.
 
Örömmel tudatjuk, hogy a váci piaristák gondozásában megjelent a 2010-es Piarista Naptár, Pirotti Szent Pmpilius atya tiszteletére, tőle származó idézetek olvashatók benne.

"Ahhoz azonban rendületlenül kötöm magam, hogy mindenben Isten dicsőségét keresem; mert az ő dicsősége előbbre való minden kényelemnél."
 
A Piarista Naptár 2010. évre szóló heti idézetei két évfordulóra emlékeztetnek. Egyrészt Pirotti Szent Pompilius piarista atya születésének 300 éves évfordulójára, másrészt Szent Ferenc rendalapításának 800 éves évfordulójára.
Az év első és utolsó két idézete, továbbá Pompilius halálának hónapjában, júliusban, illetve születésének hónapjában, szeptemberben az idézetek tőle származnak. Valamint a Nagyhét üzenete Pompilius keresztútjából való két mondat. A Pompilius idézetek dőlt betükkel szerepelnek. A többi Szent Ferenctől származó tanítás.
 
"Isten dicsősége, Isten dicsősége és azontúl semmi más. Ez az én szárnyam, az én igazi cselekvésem, az én alvásom és életem." Pirotti Szent Pompilius (1710-1766)


Pilinszky Kör

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a következő összejövetelünkre, amit 2010. január 28-án (az eddigiektől eltérően csütörtökön), este 7 órai kezdettel tartunk a Pilinszky kávéházban (Budapest V. Ker., Váci utca 33.). Vendégünk, Lukács László a 75 évvel ezelőtt alapított folyóiratról, a Vigiliáról tart előadást. (A belépés ingyenes.)
Strommer Pál 
MPDSZ alelnök


Piarista Filmklub

A Filmklub februári vetítése február 19-én, 18 órakor lesz a Budapesti Piarista Gimnáziumban (Budapest, VIII. Ker., Mikszáth Kálmán tér 1., Zeneterem). Ekkor Michelangelo Antonioni: "Nagyítás" c. filmjét vetítjük.

 
A hatvanas évek Londonjában virágzik a popkultúra, a szabadabb életmód. Az új nemzedék jellegzetes figurája Thomas, az önző, élveteg divatfotós. A fiatalember egyik nap szerelmespárt kap lencsevégre a parkban. A fotók előhívása és felnagyítása után, meglepetésére egy gyilkosság nyomaira bukkan. Ráadásul feltűnik a stúdiójában a fotókon szereplő lány, aki bármit megtenne, hogy megszerezze a képeket. Később Thomas visszatér a helyszínre, ám a képen látható hullának semmi nyoma. A fotós maga sem tudja, hogy a képzelete játszik vele, vagy a fénykép csalfa valóságának higgyen. (Forrás: port.hu)
A film előtt bevezetőként - szokás szerint - filmhíradót vetítünk.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
 
Strommer Domonkos 
 
A Piarista Filmklub szervezői örömmel tudatják, hogy a Hírlevél tájékoztatásának köszönhetően folyamatosan, újabb nézőkkel bővülnek a Filmklub vetítései!
Szívből reméljük, hogy a nézőszám a jövőben is csak emelkedni fog! Akinek kedve, ideje van, jöjjön február 19-én is az újabb vetítésre!


Olvasásra ajánljuk

Hírlevelünkben szeretnénk figyelmetekbe ajánlani piarista atyák, tanárok, volt diáktársak - említésre és olvasásra méltó - cikkeit, könyveit, verseit, publikált műveit.
Januári Hírlevelünkben Lukács László "Az Ige asztalánál.  Szentírási elmélkedések a vasárnapi mise-olvasmányokról" című könyvét ajánljuk figyelmetekbe, amely a 2009-es év végén jelent meg (Vigilia, Budapest, 2009. p. 456 – 2900 Ft).

"A II. vatikáni zsinat után megújított liturgiában a vasárnapi miséken három olvasmányt hallgatunk meg: az evangéliumot egy ószövetségi olvasmány és egy újszövetségi levélrészlet világítja meg. A három olvasmány egységes mondanivalójáról szólnak a könyv elmélkedései. Az új rendszerben az olvasmányok három éves ciklusonként térnek vissza, az „A”, „B” és „C” év rendjében. A szerző évek óta jelen van a magyar egyház életében, sokan ismerik lelkigyakorlataiból, előadásaiból, vagy éppen a Vigilia főszerkesztőjeként, esetleg a Sapientia Főiskola alapító rektoraként. Húsz éven át Kecskeméten, majd immár negyedszázada a budapesti Örökimádás templomban a hívekkel közösen elmélkedik a vasárnapi olvasmányokról. Könyve a három éves ciklus mindegyik vasárnapjáról közöl elmélkedést, hasznos kísérője lehet vasárnapi szentmiséinknek."


A Hírlevél olvasóinak gratulációi, kritikái

Szívből köszönjük gratulációitokat, amelyet Hírlevelünk megjelenését követően Sajtóbizottságunk e-mail címére küldtetek. Példaként álljon itt néhány kedves sor.
 

"Kedves Főszerkesztő!
Jól esik olvasgatni, elmerengeni a cikkeken. Szívből örülök, hogy a "Jelenkót" ennyien tiszteljük, szeretjük /amint az a mostani számból is kiderült/ (...).
Továbbra is tekintsen szerettel az Úr mindannyiunknak örömet hozó munkátokra.
Üdvözlettel: Tátrai Rupert, öregdiák"

"Kedves Tamás,
Antall József 1993-ban hunyt el, Pogány tanár úr valószínűleg felhívná a figyelmünket arra, hogy a 16. évfordulónál tartunk. Bizonyára érdemes gyorsan átjavítani az adatot, mielőtt gunyoros megjegyzések tárgyává válik, miközben örvendetesen jó a Hírlevél. A néhai miniszterelnök valószínűleg mosolyogva tér napirendre a dolog felett, esetleg megjegyzi: tetszettek volna pontosabban számolni...
Szeretettel üdvözöl Scharle Péter (egy öregdiák 1954-58-ból)"

A hibáért elnézést kérünk, a jelen Hírlevélben már helyesen "16. évforduló" szerepel! 
 
 
"Kedves Tamás!
Engem is nagy örömmel tölt el a hírlevél olvasása, esetleg egy-két váci hírrel is szívesen ellátnálak.
A szerkesztőségi munkához erőt és áldott karácsonyt kívánok,
szeretettel: Balogh Tamás, piarista Ofő"
 
 
"Kedves Főszerkesztő Úr!
Gratulálok a hírlevélhez!!!!
Majd én is fogok írni bele, "Brüsszeli beszámoló" címmel.
Boldog, áldásos karácsonyt és új esztendőt kívánok!
Szerettel: Havas István, piarista, Brüsszel"
 
 
"Kedves Szerkesztőség!
Lukács László tanár úr karácsonyra megjelent könyvéről küldök egy ismertetőt csatolva, képpel. Be lehetne tenni a hírlevélbe.
 
Mivel egy születésnap ünneplésénél az ünnepelt is mindig jelen van, kívánom a Szerkesztőség minden munkatársának, hogy Jézus érezhető, intenzív jelenléte tegye széppé, méllyé, boldoggá a karácsonyotokat!
Szeretettel:
Tőzsér Endre Sch.P."