2017. szeptember 30., IX. évfolyam 6. szám

 

Felhívás

Kedves Öregdiáktársunk!

A Piarista Rend megalapításának 400 éves, a rendalapító Kalazanci Szent József szenttéavatásának 250 éves évfordulója alkalmat ad nekünk arra, hogy felelevenítsük személyes emlékeinket alma materünkről, tanárainkról. Kérünk és bíztatunk Titeket, hogy írjatok a piarista iskolátokról, szerzetes és civil tanáraitokról, akár a humor hangját sem nélkülözve, de a rendkívüli alkalomhoz és nevelőink emlékéhez illő tisztelettel és visszafogottsággal. Birtokunkban van már néhány írás, tervünk szerint ezeket a felhívásunkra érkezőkkel együtt a Magyar Piarista Diákszövetség piarista iskolánként csokorba fűzbe megjelenteti azok mennyisége és minősége szerint megválasztott módon: könyv, füzet vagy elektronikus kiadvány formájában. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a kapott szövegeket rövidítsük terjedelmi, illetve akár kisebb mértékben módosítsuk tartalmi vagy stiláris okok miatt.
A beküldött munka maximális terjedelme 15000 karakter lehet szóközökkel együtt. Ez megfelel  5 A4-es oldalnak.

Visszaemlékezéseiteket szerkeszthető Word formátumban 2017. október 31-ig küldjétek el az emlekezesek@mpdsz.piarista.hu  e-mail címre.

Öregdiák barátsággal:
 
Strommer Pál elnök és Várgedő Tamás a Választmány elnöke


Felmerült egy piar asztalitenisz-verseny gondolata

Örömmel értesülhettünk, hogy a piarista öregdiákok körében beindult a sportélet. Erre jó példa volt a  szeptember 17-én a Csillebérci Ifjúsági Parkban megrendezésre került  jubileumi öregdiák-focibajnokság. Ezen a híren felbuzdulva ismét felvetem – pár éve már a Hírlevélben megjelentetett - ötletemet az országos (vagy csak  fővárosi?) piarista öregdiák asztalitenisz versenyre.

Azt hiszem fölösleges e helyen azt hangoztatni, hogy a sport mennyire összehozza az embereket, túl a versenyzés örömein. Az emberi kapcsolatok és barátságok kialakításában – kissé elfogultan, mint szenvedélyes asztaliteniszező – kiemelném a pingpong kiemelkedő jelentőségét, hiszen ennél a sportnál „két ember” találkozik az asztalnál, s a személyes kapcsolat így sokkal intenzívebb, közvetlenebb, mint egy csapatjátékban, ahol esetleg az ember az ellenfél népes csapatának tagjait nem is ismeri. Magam példáján tapasztaltam több évtizedes „pingpong-múltam” során, hogy mennyi tartós barátság származott e sportág műveléséből. Ráadásul ez egy olyan sport, melyet kortól függetlenül is lehet űzni, tehát hosszú évtizedekre szól.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy érdemes lenne összehozni egy országos (vagy csak  fővárosi?) piarista öregdiák asztalitenisz versenyt. A versenyt kecskeméti volt kecskeméti piarista diáktársunk, Dr.K.Cs. jóvoltából a Nemzetgazdasági Minisztérium sporttermében lehetne lebonyolítani. Arra minden feltétel ott megvan - a legmagasabb szinten. (Jelzem ez utóbbi minisztérium Asztalitenisz Szakosztályának  aktív tagja vagyok – 75 éves, vén fejjel – így a terembiztosítást, asztalokról, hálókról, labdákról gondoskodást vállalni tudom/tudjuk).
Minthogy egy ilyen hangulatos vetélkedőn -  a sport, a szórakozás, izgalmakkal és kellemes élményekkel teli, a megismerkedés révén baráti kapcsolatok lehetőségének kialakulásával  - maga a  verseny a fő cél, nem pedig a minden áron való győzelem kivívása, ezért a tisztességes versenyzés feltétele lenne, hogy a résztvevők között leigazolt játékos ne legyen, mert az a többiek számára az esélytelenség érzésével elvenné a játék igazi varázsát. Minden benevező volt diáktársunktól ezért majd joggal elvárható, hogy „amatőr” legyen, ne pedig „profiként” (igazolt játékosként) taroljon. Sajnos, sok „amatőr” versenyen tapasztalni, hogy „menő” sportolók is megjelennek, háttérbe szorítva a lelkes amatőröket. A verseny tisztasága érdekében elképzelhető, hogy érdemes lenne majd a jelentkezők listájának beszerzését követően interneten utánanézni, hogy esetleg nincsenek-e köztük igazolt játékosok. De talán a piarista szellem nem kényszeríti a majdani „szervező bizottságot” ilyen méltatlan kutakodásra, internetes „leellenőrzésre”. Vagy pedig esetleg külön kategóriában – elegendő jelentkező esetén – volt (vagy jelenlegi) igazolt versenyzők részére is kellene a versenyt lebonyolítani, tehát „amatőrök” és „sportolók” külön kategóriában szerepelnének. 
Egyelőre még a tervezgetés stádiumában fogalmazódott meg ez az írásom. Fogalmam sincs, mennyi lesz a jelentkező, gondolom 20-30 fő.
A versenyen öregdiákok részvételére számítunk, de természetesen nincsenek abból „kizárva” a fiatalok, a tanulók, meg persze a dolgozó személyzet érdeklődő tagjai. Nyitottak vagyunk. 
A legfontosabb persze az lenne, hogy minél hamarabb sor kerülne a jelentkezések e-mailen begyűjtése után a résztvevők listájának összeállítására.  A hozzám eljuttatott e-mailes jelentkezések alapján összeállított lista birtokában Szakosztályunk vezetőjével (Földi Zoltánnal) együtt vállaljuk a csoportbeosztást, a helyszínyen magát  a tényleges lebonyolítást, eredmények értékelésével a helyezések meghatározását,  a szerény kivitelű  „díszoklevelek” átadását, végül a résztvevők számára ugyancsak szerény italos vendéglátást. 

Mivel az idő sürget, már most lehet nálam (az önkéntes szervezőnél) jelentkezni az alábbi e-mail címen: kolcseit@gmail.com  

Javasolt kezdési időpont:  november 25. (szombat) de. 10, megjelenés a besoroláshoz, beosztáshoz:  ½ 10.
Helyszín: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, József nádor tér.

Egyéb fontos részleteket majd a jelentkezőknek külön e-mailen megküldöm. Várom a jelentkezéseket, az e-maileket. Remélem minél többen lesztek/leszünk a versenyen. 

Piarista és sporttársi barátsággal

Dr.Kölcsei Tamás piarista öregdiák


Meghívó Választmányi ülésre

Tisztelt Választmányi Tagok! Tisztelt Meghívottak!

Az MPDSz Választmányának következő ülését 2017. október 7-én, szombaton de. 10 órára összehívom, amelyre tisztelettel meghívlak. A helyszín a budapesti Piarista Gimnázium Duna-parti épülete, annak 2. emeleti földrajzterme (a főlépcsőháztól balra a keresztfolyosónak majdnem a végén). A fő témánk a Piarista Alapítvány átalakulása.

A napirend a következő:
1. 10:05 A választmányi ülés megnyitója
2. 10:10 Elnöki és főtitkári értékelés a közgyűlés óta eltelt időszakról
     (előterjesztő: Strommer Pál és dr. Török Bernát– vita és tudomásulvétel)
3. 10:25 A 2017-es tagdíjfizetés helyzete a közgyűlés óta
(előterjesztő: Svastits Géza – vita és tudomásulvétel)
4. 10:50 Tagozatalapítás Gödön
(előterjesztő: Várgedő Tamás – vita és határozathozatal)
5. 11:10 A Piarista Alapítvány és a Piarista Közhasznú Alapítvány összeolvadási folyamatának elindítása: az alapítói jogok átadása
(előterjesztő: Svastits Géza, Várgedő Tamás és dr. Weinzierl Tamás – vita és
határozathozatal)
6. 11:45 A 2017-es év hátralévő eseményei
(előterjesztő: Strommer Pál / dr. Török Bernát – vita és határozathozatal)
7. 12:00 Tagozati és MPDSz hírek
(előterjesztő: a tagozati képviselők – tudomásulvétel)
8. 12:20 Agapé

Kérem, hogy a határozathozatalok megalapozása érdekében minél nagyobb létszámban vegyünk részt az ülésen!

Baráti köszöntéssel:

Várgedő Tamás s.k.
a Választmány elnöke

Ui. Mint korábban, most is örömmel látunk lelkes tagozati vendégeket!


Piarista egyetemista csoport indult Budapesten

A Piarista Rend Magyar Tartománya egyetemista közösségbe várja az elmúlt pár évben érettségizetteket.Olyan közösséget szeretnénk építeni, amelyben az elmúlt egy-két évben érettségizett piarista kötődésű egyetemisták megélhetik teljes emberségüket.
Az iskolai keretek közül kilépett, ÉRTELMI ÉS ÉRZELMI KÉPZÉSRE vállalkozó fiatalokkal olyan teret kívánunk létrehozni, amelyben hitünket is gyarapíthatjuk.

KERESZTÉNY ÉLETÜNKKEL és HITÜNKKEL kapcsolatos témákat dolgozunk fel, IMÁDKOZUNK és SZOLGÁLATOT vállalunk.

A következő közös találkozás időpontja október 5-én 20:00 órakor lesz a budapesti PIarista Gimnázium könyvtárában.

Az esemény facebook oldala ide kattintva elérhető, ahol a részvételi szándékotokat is ki tudjátok fejezni: https://www.facebook.com/events/286272075219985/?active_tab=about

Szeretettel várunk a piarista közösség nevében:

Molnár Lehel SP és Szabó Dániel SP


Új intézményvezetők a Piarista Rend Magyar Tartományában

A 2017/2018-as tanévtől három új igazgató kezdte meg munkáját a gödi, kecskeméti és váci piarista oktatási intézmény élén.
A 2017-ben 25 éves gödi PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM és a gyakorlati képzésért felelős Gödi Piarista Kft. vezetésével Valaczka János piarista szerzetest, tanárt, a gödi rendház főnökét bízta meg Labancz Zsolt tartományfőnök.

Valaczka János 2004-ben érettségizett a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban, majd egy évvel később belépett a piarista rendbe. 2011-től tanított a gödi piarista szakképző iskolában, ünnepélyes fogadalmat 2012-ben tett. 2014-ben teológus és egyházzenész diplomát szerzett, majd a 2014/2015-ös tanévtől a gödi szakiskola igazgatóhelyettesi feladatait is ellátta. 2015-ben szentelték pappá, mely év szeptemberétől a gödi rendház főnöke is lett.
A piarista nevelést Gödön két intézmény szolgálja: a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium és a Piarista Kft. Az előbbinek Dekiszkyné Fejér Rita, korábbi igazgató marad az operatív vezetője, míg a céges keretek közt zajló gyakorlati képzést továbbra is Meyer Tamás ügyvezető irányítja. Az ő munkájukat koordinálja az idei tanévtől az új főigazgató.

„A szakmát tanulni kívánó diákok az elméleti képzésüket a szakközépiskolában, gyakorlati képzésüket pedig a kft-ben kapják. Fő célkitűzésem, hogy e két intézmény olyan egységes, értékalapú vezetést és irányítást kapjon, amely lehetőséget teremt a köztük átívelő pedagógiai és működési folyamatok létrehozására és folyamatos fejlesztésére. Szeretném, hogy a szakközépiskola és a cég összehangolt működése megteremthesse egy olyan szakmai képzésnek a lehetőségét, mely az együttműködésre, a projektmunkára és a tervszerű gondolkodásra tanítja a diákokat, akik ezen keresztül sajátítják el a szakmájukat.” – fogalmazza meg röviden céljait Valaczka János SchP főigazgató.
A magyar piaristák egyik legrégebb múltú és legismertebb iskolája a kecskeméti PIARISTA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, amelyet augusztustól Mikulás Domonkos, az intézmény korábbi igazgatóhelyettese irányít Nagy Attila SchP igazgató 10 éves vezetői munkáját követően.
Mikulás Domonkos Kecskeméten végzett a Piarista Gimnáziumban 1989-ben. Matematika és német nyelvtanári diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, közben egy évet a Technische Hochschule Darmstadt-ban is töltött. Egyetemi tanulmányai alatt a Szent Ignác Kollégium tagja volt. 1996 óta tanít a kecskeméti Piarista Gimnáziumban, ahol 2007-től igazgatóhelyettesként is dolgozott. Számos uniós projekt kezdeményezésében és kivitelezésében vett részt, ezekből legjelentősebb az Öveges Diáklabor létrehozása és a Ward Mária Leánygimnáziummal való fúzió volt. Több pedagógusképzés mellett két évig tanult közgazdaságtant, szerzett közoktatásvezetői (BME) és mentálhigiénés és szervezetfejlesztő (SOTE) diplomát. A közéletben is szerepelt, egyetemistaként a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesületének volt elnöke, később a Magyar Pax Romana egyesület alelnökeként, majd titkáraként tevékenykedett. Alapító elnöke volt a Felekezeti Közoktatási Intézmények Dolgozói Szakszervezetének. Az elmúlt tanévben más diáklaborokkal összefogva megalapította a Magyarországi Diáklaborok Egyesületét, amelynek jelenleg elnöke. Mikulás Domonkos négy évig tagja volt a Piarista Rend Magyar Tartománya Pedagógiai Bizottságának. 2016-ban Kunszt József-díjban részesült. (A 2001-ben alapított Kunszt József-díjjal tiszteleg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a munkájukat kiválóan végző pedagógusok előtt.)
Az új igazgató szerint az elmúlt tíz évben jelentős változásokon átment intézmény további változások előtt áll. Az épületegyüttes jelentős része megújítandó: jelenleg a kollégium épületén dolgoznak, de szükséges a az alsó tagozat új helyre költöztetése, a felső tagozat és a gimnázium épülete pedig szintén felújításra szorul.
„A Piarista Iskola hagyományosan modern iskola. Ez most jelenti a digitális pedagógiában való komoly fejlesztéseket, de az együttműködés középpontba állítását a nevelőtestületben és a tanulásban is. Emellett kezdeményezői vagyunk egy projektnek, ami a piarista iskolák nemzetközi együttműködésének kialakítását célozza a diákoktól a tanárokig, óvodától a gimnáziumig, az informatika adta lehetőségeket kihasználva. A Piarista Iskola óvodától érettségiig biztosít nevelést és oktatást, ennek minőségét folyamatosan fejlesztenünk kell. Az iskola falain kívül is szeretnénk azért dolgozni, hogy Kecskeméten minden diák a lehető legjobb oktatáshoz és neveléshez jusson; hogy az Öveges Diáklabor is regionális diáklaborként segíti a térség természettudományos oktatását.” – mondta el Mikulás Domonkos.
Vácon Futó Béla piarista igazgatót Kalász Ákos addigi igazgatóhelyettes követte a vezetői székben. A 35 éves Kalász Ákos, aki négygyermekes édesapa, maga is a váci Piarista Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. 2000-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának volt latin-magyar szakos hallgatója, s negyedévesként kezdte meg munkáját osztályfőnökként és magyartanárként a váci Piarista Gimnáziumban. 2008-tól 2011-ig vezetője volt az intézmény latin munkaközösségének. 2008-tól az iskola vezetői csapatának tagja, majd 2010-től dolgozott az iskola nevelési igazgatóhelyetteseként.  2014-ben  szakvizsgázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen közoktatás-vezetői szakirányán.
„Tanárként vallom, hogy az embernevelés a legnemesebb élethivatások egyike. Piarista igazgatóként fontosnak tartom, hogy diákjaink igazán jó közösséget találjanak az iskolában. A jól működő közösség a diák személyiségfejlődésének záloga lehet, hiszen az tud erőt adni a hétköznapi munkához – szellemi, lelki és fizikai téren is. A ránk bízott tanulók jó közösségben tudják hatékonyan fejleszteni képességüket, tudják megőrizni és erősíteni motivációjukat a tanulásban. Vallom, hogy a piarista nevelés révén arra hívjuk a ránk bízott diákokat, hogy felnőtté válva kereszténységüket megélő, elkötelezett magyar emberek legyenek – övéik, szűkebb és tágabb környezetük javára.
A jövő iskolájában olyan készségek fejlesztése a cél, amely alkalmassá teszi tanulóinkat arra, hogy boldogulhassanak a változó környezetükben. Ehhez iránytűt, stabil, biztonságot nyújtó alapot keresztény hitünk és a 400 éves piarista hagyomány kell, hogy adjon. Emellett fontosnak tartom, hogy megőrizzük iskolánk családias, közösségi jellegét és magas színvonalú oktató-nevelő munkáját. Szeretném, ha a ránk bízottak rátalálnának hivatásukra, hatékonyan és felelősséggel készülnének a további tanulmányaikra. A tisztelet, a párbeszédre törekvés, az elkötelezettség mellett még fontos értékük, hogy reflektálnak önmagukra, valamint képesek felelősséget vállalni önmagukért és övéikért.” – vallja Kalász Ákos, aki szerint egyszerre figyelni az intézmény egészére, és odafordulni a közösség egyes tagjai felé komoly kihívás, de igazán vonzó feladat.

Szathmáry Melinda


Örökfogadalmat tett Szabó Gábor és Vass Bálint

Szabó Gábor és Vass Bálint 2017. szeptember 16-án örökfogadalmat tett a budapesti Piarista Kápolnában rendtársaik, családtagjaik, barátaik körében.
"Fogadok Tisztaságot, Szegénységet és Engedelmességet, valamint a Rend konstitúcióinak értelmében különleges törődést a gyerekek és a fiatalok nevelésével."

Szabó Gábor (az Ige Megtestesüléséről nevezett) 1991.április 13-án született Kecskeméten, ahol a Piarista Gimnáziumban érettségizett.  2010. augusztus 24-én öltötte magára a rendi ruhát.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola teológia szakán 2015-ben végzett, majd az ELTE TTK biológia-kémia tanár szakos hallgatója lett a 2014/15-es tanévtől.

Vass Bálint (a Szent Keresztről nevezett) 1979. március 14-én született Budapesten. 2010. augusztus 24-én lépett be a piarista rendbe.
Hittudományi doktor, az ELTE BTK francia és német szakán diplomázott, emellett elvégezte az AVKF kántor szakát is 2011 és 2014 között. 2011-2016-ig a budapesti Piarista Gimnázium tanára volt, majd a 2016/17-es tanévtől Vácott gimnáziumi tanárként és kollégiumi nevelőtanárként gyakorolja hivatását a Piarista Gimnáziumban.

Az ünnepélyes esemény képei megtekinthetők a rendtartomány Facebook oldalán:https://www.facebook.com/pg/piaristak/photos/?tab=album&album_id=10156606641592738


Érseki szentmise Kecskeméten

2017. szeptember 24-én, délután a kecskeméti katolikus iskolák közös ifjúsági szentmiséjén vettek részt a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói, pedagógusai, és a gyermekek szülei a Nagytemplomban.

Szentírás Vasárnapja lévén - a Biblia, továbbá a szeptember 24-ikén ünnepelt Szent Gellért püspök tisztelete volt a fókuszban Bábel Balázs érsek atya prédikációjában.
A szentmise keretében megemlékeztek a piarista jubileumi esztendőről (400 éve hagyta jóvá a piarista szerzetesrendet V. Pál pápa, továbbá 250 éve avatták szentté a piarista rend és iskolák alapítóját Kalazanci Józsefet), továbbá köszöntötték a Nagytemplom új plébánosát, Finta József helynök atyát és az egy esztendeje beiktatott Görbe László piarista plébánost.

A misén a Piarista Általános Iskola ministráns szakkörösei nyújtották az asszisztenciát, amit Bogár-Szabó Ádám és Nagy Attila SchP tanítottak be számukra. Az olvasói szolgálatot a Szent Imre Iskola diákjai, a kántori teendőket Fehérvári Gábor látta el.

Forrás:Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Kecskemét
Fotó: Bogár-Szabó Ádám

 


Kalazancius ünnepe Nagykárolyban

A piarista rend alapításának 400-ik, Kalazanci Szent József szentté avatásának 250-ik évében, Kalazancius emléknapján Nagykároly is ünnepelt. A Szatmári Egyházmegye munkatársának beszámolója.

Augusztus 25-én, az este hat órától kezdődött búcsúmisén Schönberger Jenő püspök kiemelte: "Kalazanci Szent József által Isten nagyon sok kegyelmet adott a világnak, de egyházmegyénknek, és városunknak, Nagykárolynak is. Mindezekért hálát adunk Istennek." A főcelebráns püspök megvizsgálta továbbá a piarista szerzetes jellemzőit: „​Mit jelent piaristának lenni? Boldog Celestina Donati úgy fogalmazta meg, a szeretet, az önmegtagadás és az áldozathozatal lelkülete irányítja folyamatosan egy piarista életét. Azért imádkozunk ebben az ünnepi szentmisében, hogy ezek az erények ott legyenek Kalazancius mai szerzetesfiainak és -lányainak a lelkében, illetve minden keresztény testvérünk lelkében, hiszen ezek Krisztus jegyei."

A nagykárolyi Kalazanci Szent József templom búcsúmiséjének szónoka idén Dr. Martos Balázs Levente, a Győri Hittudományi Főiskola biblikus teológiai tanára, a püspöki szeminárium prefektusa volt. Homíliában szintén a piarista erényekről beszélt: „Kalazanci Szent József az engedelmességnek és a reménynek gyönyörű példáját adta életével. Sok szenthez hasonlóan ő is láthatta művének hanyatlását, de azt kérte rendtársaitól, hagyatkozzanak Istenre és igyekezzenek nagyobb perspektívában értelmezni a történéseket. Amikor egy szenthez egyszerű szívvel közelítünk, mi is olyanok leszünk, mint a gyermekek, akik nagy szemmel rácsodálkoznak valamire és azt mondják, ha neki lehetséges volt, nekem is sikerülhet. Az ő értékei az én életemben is lehetségesek."
Martos Balázs Levente felidézte a piarista szerzetesektől kapott lelki ajándékokat. Így azt a gondolatot, miszerint az igazi értékek mellett tudni kell dönteni, a szép dolgok pedig mindig nehezek: „Küzdeni kell a szép dolgokért, az értékekért. Nem minden siker az első látásra, ezért újra meg újra próbálkozni kell, gyakorolni kell, időt kell szánni a célok elérésére. A szép dolgokhoz fel kell nőni."
Végül a híveket is önvizsgálatra késztette: „Mi hogyan szeretnénk tanítani, nevelni? Mit tartunk igazán fontosnak?" Hozzátette, a jó példa felmutatása, a kísérés elengedhetetlen a fiatalok képzéséhez, formálásához. Kellenek az ideálok, a lépcsők, amelyekre egy fiatal föllépegethet. A nevelés ugyanakkor a mindennapokban élő, szeretetről szóló tevékenység.
A szentmise végén Ruppert József piarista atya osztotta meg a hívekkel az örömhírt, miszerint Kalazanci Szent József és Boldog Celestina Donati után kanonizálnak egy újabb piaristát. Idén, novemberben, Rómában, Ferenc pápa szentté avatja Boldog Faustino Miguez (1831-1925) piarista atyát.

Forrás és kép: Szatmár.ro


Megjelent a Piarista Diák 85. száma

Megjelent a Piarista Diák 85. száma

http://mpdsz.hu/dokumentum/piarista-di%C3%A1k-85


Dr. Forbáth Péter kitüntetése

Nem mellesleg Dr. Forbáth Péter 1935-43 között a Debreceni Piarista Gimnáziumba járt, jelenleg is a Magyar Piarista Diákszövetség tagja, 2017-ben pedig augusztus 20. alkalmából rangos állami kitüntetésben részesült.

Szeretettel gratulálunk! Isten éltesse!


Dr. Kállay Emil piarista atya kitüntetése

Augusztus 20-án Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át többek közt Dr. Kállay Emil piarista szerzetes, volt tartományfőnök és nyugalmazott főiskolai tanár több évtizedes példaadó papi szolgálatáért, különös tekintettel a közösségépítés és az ifjúsági pasztoráció terén végzett áldozatos munkája elismeréseként.

Ezúton is gratulálunk Emil atyának, akit az Úr tartson meg még sokáig jó egészségben, szeretetben!

(fotó: Szathmáry Melinda)


Szabó István atya a Wojtyla Házban

Két héttel ezelőtt érkezett vissza Rómából a kecskeméti piarista rendház volt házfőnöke, Szabó István atya, ahová a rend jubileumi évében zarándokoltak el a magyar piaristák. Farkas József, a Wojtyla Ház vezetője meghívta, hogy meséljen élményeiről és a 400 éves szerzetesrendről, a kezdetekről.

Agusztus elején Szabó István atya, a kecskeméti piarista rendház korábbi házfőnöke ellátogatott a Wojtyla népkonyhára Farkas József intézményvezető meghívására.  Önmagukról, a piaristákról szólva elmondta: a rendet egy spanyol pap, Kalazanci Szent József, eredeti nevén José Calasanz (1557-1648) alapította 400 esztendeje. Kecskeméten 303 éve vannak jelen. Kalazancius egyszer Rómában járt, ahol elhagyott, mondhatni csavargó gyerekeket látott az utcán. Úgy érezte, hogy tennie kellene értük valamit. Megfürdette, megfésülte őket, de közben rájött: ennél többre van szükségük. Ahhoz, hogy boldoguljanak az élet útvesztőiben, meg kell tanulniuk írni, olvasni. Ehhez a munkához keresett papokat. Ugyan korábban is léteztek egyházi iskolák, de azok mind „tandíjas rendszerűek” voltak. Hiába tért be Kalazancius ezekbe a tanodákba, hogy fogadják a szegény sorsú gyermekeket, egyik sem tette meg, mert pénzért végezték munkájukat. Kalazancius volt az első, aki  egy olyan, papokból álló „tanári kart” verbuvált, akik ingyen tanították a szegény gyerekeket. Majd megalapította Európában az első ilyen jellegű intézményesített népiskolát a Felvidéken.

1714-ben eljutott a rend Kecskemétre is; a város akkori földesura, Koháry István hívta meg őket. Kései követőik azóta is jelen vannak, akik máig feladatuknak érzik a tehetséges szegény sorsú gyermekek felkarolását. Jelenleg nyolc piarista szerzetes él Kecskeméten a számukra kialakított belvárosi rendházban. Közülük mindössze hárman aktívak, a többiek már nyugállományba vonultak, ám papi szolgálatot továbbra is ellátnak.
A kérdésre, hogy merre jártak Rómában, ezt a választ adta: "Megnéztük a piarista rendhez kötődő jelentős helyeket, így a San Pantaleo templomot, Kalazancius eredeti formában megmaradt szobáját és ereklyéit, és bepillanthattunk leveleibe, személyes irataiba is. A rendalapítónk sírjánál is jártunk. Ünnepélyesen megújítottuk szerzetesi fogadalmunkat. Megnéztük a Rómán kívüli első alapítású iskolát (1616), a Frascatiban lévőt."
István atya elmondta: egyre több iskola nyílik Ázsiában, Indiában, a Fülöp-szigeteken, és egyre kevesebb a számuk Európában. Volt, aki azt szerette volna tudni, milyen az iskolai élet egy piarista iskolában, mert el sem tudja képzelni. Szabó atya mosolyogva válaszolt: ugyanúgy tanítás folyik, mint másik iskolákban, de a külön programokat, a kulturális rendezvényeket, a lelkigyakorlatokat, a kirándulásokat átszövi a piarista szellemiség: a jóság, a türelem, a megértés, a bizalom, a szeretet, a jó példa adása.

Végezetül Szabó István atya részt vett az ételosztásban is. A menü gombás tarhonya volt kenyérrel, süteménnyel és egy szelet dinnyével (ami Gulyás János, a Bács-Zöldért Zrt. külkereskedelmi igazgató adománya). Az ételhez (valamint a következő Wojtyla-ebédekhez) mintegy 50 kilogramm laskagombát Somos László és családja biztosított. Isten bőséges áldása kísérje életüket!

Szövegforrás: Alföldi Civil Napló, montázsmagazin.hu
Fotó: montázsmagazin.hu


„Páratlanul gazdag a történelmünk, de nem szabad, hogy ez gőggel töltsön el bennünket” - Interjú Szakál Ádám piarista atyával

Egy társadalmi kezdeményezés támogatásánál az az elsődleges kérdés, hogy jó-e a kitűzött cél, nem pedig az, hogy milyen vallási orientáció áll a háttérben – mondja a Válasz.hu-nak Szakál Ádám, a budapesti Piarista Gimnázium igazgatóhelyettese.

Ahogyan korábbi cikkünkben megírtuk, hármas jubileumot ünnepel idén a piarista közösség: a rend 400 éves alapítását, a rendalapító Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. évfordulóját, valamint hogy háromszázadik tanévét kezdte meg tavaly ősszel a budapesti Piarista Gimnázium. Szakál Ádám igazgatóhelyettessel, a piarista rend ifjúságpasztorációért és hivatásgondozásért felelős tartományi asszisztensével koedukációról, társadalmi elvárásokról és egyházpolitikai kérdésekről is beszélgettünk.

– Kipihente már az elmúlt tanév fáradalmait?
– Teljesen még nem, de rajta vagyok az ügyön. Az évzáró után tábort táborra halmozva jártam az országot, kirándultam a diákjaimmal. Jóformán csak hétvégente voltam a budapesti rendházban. A „felhőtlen” kikapcsolódás és pihenés így csak most kezdődik.

– Labancz Zsolt tartományfőnök atya már nyilatkozott nekünk a jubileumi évről, most önt kérdezem: rendhagyó lesz az idei augusztus 25-ike, Kalazanci Szent József ünnepe?
– Inkább különlegesnek mondanám. Ilyenkor minden évben valamennyi piarista összegyűlik Budapest szívében, hogy együtt ünnepelje a rendalapító örökségét. A jubileumi év most arra hív minket, hogy egy pillanatra megálljunk és elgondolkozzunk, mi történt eddig, hogyan élünk most és milyen lehetőségeket tartogat számunkra a jövő. Páratlanul gazdag a történelmünk, de nem szabad, hogy ez elbizakodottsággal vagy gőggel töltsön el bennünket. Az idei megemlékezést úgy szerveztük, hogy azonos napra essen a szokásos évenkénti rendtartományi tanácskozásunkkal: augusztus 18-án elsősorban azokat a püspököket, papokat, szerzeteseket és konfrátereket várjuk a Duna-parti kápolnába, akik piarista iskolába jártak. Augusztus 25-én pedig mindenki a saját városában, a helyi piarista közösségben fog ünnepelni, együtt a helyi hívekkel és öregdiákokkal.

– Ha már öregdiákok: nem érzi, hogy új Petőfit, Kossuthot vagy éppen Széchényit vár önöktől a magyar társadalom?
– Ez az elvárás sokkal inkább az iskola falain kívül fogalmazódik meg az emberekben, mint idebent. Örülünk a diákjaink sikereinek, de sok-sok küzdelem és egyéni győzelem rejtve marad a külvilág előtt. Pedig ezek is legalább olyan jelentős fegyvertényeknek számítanak, mint a kimagasló versenyeredmények.

– Mi a véleménye azokról a politikussá vált egykori diákokról, akik a kereszténydemokratákkal szembeni politikai térfelet képviselik?
– Egyik történelem szakos rendtársammal a híres öregdiákok neveit felsorakoztató budapesti emlékfal készítésekor éppen azon mosolyogtunk, hogy két román nemzeti hősről is megemlékezhettünk volna: a magyarok elleni népfelkelésre buzdító Andrei Șaguna ortodox püspökről, valamint az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverésében érdekelt Avram Iancuról. Kossuth Lajos, aki szintén piarista diák volt Sátoraljaújhelyen, csak kettőjüknek nem volt hajlandó felajánlani a magyar kormány amnesztiáját. Magyar szemmel nyilvánvalóan csak két ellenszenves történelmi személyiséget látunk, a románoknak viszont ők nemzeti hősök. Kétségtelenül tehetséges, rátermett emberek voltak, különben nem kerültek volna magas tisztségbe. Éppen ezért – bármily furcsán hangzik is – képességeikre akár még büszkék is lehetünk. Azt hiszem, a ma élő politikusok esetében is ugyanez a helyzet.

– Az előző kérdésben nem annyira Iancuékra, inkább Kuncze Gáborra vagy Szigetvári Viktorra gondoltam.
– Igen, és az ő esetükre is igaz, amit mondtam. Biztos vagyok benne, hogy jól el tudnánk beszélgetni a piaristáknál töltött éveink tapasztalatairól, nehézségeiről és örömeiről; megfelelő környezet és hozzáállás esetén pedig akár még társadalmi kérdések is szóba kerülhetnének. Az, hogy a piaristáknál elsajátított tudást mire használjuk az érettségi után, más lapra tartozik.

– Az említett politikusok idejében sok minden másként volt, mint ma: Kunczénak például még nem voltak lányosztálytársai Kecskeméten, ma viszont már lehetnének. A pesti iskola koedukációja emberfők helyett „fiúfejeket” eredményezne?
– Frappáns szójáték, de a válasz másutt keresendő. A kétezres évek elején azt tapasztaltuk, hogy egyre kisebb igény mutatkozik a vidéki településeken fiúiskolára – így végül főként fenntarthatósági szempontok döntöttek a kérdésben. Vácott 2001-től, Kecskeméten 2010-től, Szegeden pedig 2013-tól vannak lányok is az osztályokban. A koedukáció egyébként köztünk, szerzetesek között is folyamatosan vita tárgyát képezi. Valószínűleg ugyanannyi érvet tudnánk felsorolni mindkét változat mellett, mint ellenük. Amíg találunk értéket a fiúiskolában Budapesten, és igény is van rá, addig nem látom a változtatás szükségességét.

– A beszélgetés elején említette, hogy érdemes megállni és visszatekinteni a rend történeti fejlődésére. Az első kegyesrendi szerzetesek igen szerény körülmények között tanították a Róma szegénynegyedeiben kilátások nélkül csatangoló, ínségben élő gyermekeket. A pesti iskola épülete ugyanakkor nemcsak gimnáziumnak, hanem luxusirodának és étteremnek is helyet ad. Mit szól azokhoz a kritikákhoz, amelyek az impozáns ingatlan bérbeadását vetik a rend szemére?
– Felelőtlenség, sőt butaság lenne részünkről, ha nem élnénk az épület kínálta gazdasági lehetőségekkel. Egyébként olyan cikket is olvastam már, amelyben a szerző egyenesen megdicsérte a rendet, mondván, a piaristák nem dőlnek hátra az állami támogatások bezsebelése után, hanem igyekeznek a saját lábukon is megállni. Mellesleg nemcsak az említett célokra adjuk bérbe az épület egyes részeit: hétvégente felnőtteknek szóló képzések is szoktak lenni a gimnázium tantermeiben. Az ezekből származó bevételek teszik lehetővé például azt, hogy ingyenes nyelviskolát biztosítsunk a diákoknak a rendes tanóráik után.

– Az Index.hu egy hónappal ezelőtt megjelent cikkében arról ír, hogy a kormány 22 milliárd forintot szán öt piarista iskola felújítására. Elégedett a mostani oktatás- és egyházpolitikával?
– Azt hiszem, Jézus szavai – „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” – megfordíthatók, így a politikusok magukra is vonatkoztathatják őket. Azaz adják meg az államnak, ami az államé és az államra tartozik, az egyháznak pedig, ami az egyházé és az egyházra tartozik! Úgy vélem, ez az attitűd normális kapcsolatot eredményezhet az egyház és a világi hatalom között. A határokat azonban érdemes, illik és meg is kell tartani. Örömteli, hogy a kormány támogatja az egyházat, így minket is, ugyanakkor azt gondolom, hogy egy társadalmi kezdeményezés támogatásánál az az elsődleges kérdés, hogy jó-e a kitűzött cél, nem pedig az, hogy milyen vallási orientáció áll a háttérben.

– Nagy port kavart Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke azzal a közelmúltban tett kijelentésével, hogy – a szakképzés fejlesztését elősegítendő – gimnáziumokat kellene bezárni. Mi a véleménye erről?
– Nem vagyok oktatási szakpolitikus, így inkább nem szállok komoly vitába senkivel. Fontosnak tartom viszont hangsúlyozni, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok általában nemcsak anyagi, hanem szociokulturális szempontból is kedvezőtlen körülmények között élnek. Ha nem szánunk elegendő időt az ő nevelésükre és személyiségük fejlesztésére, valószínűleg nem lesz belőlük jó szakember: azaz éppen a „szak-emberségük” nem alakul ki, inkább csak „betanított” munkásokat kapunk. A gödi szakképző iskolánk éppen azért jött létre még Jelenits István tanár úr tartományfőnöksége alatt, hogy az instabil szociális háttérrel érkező kamaszoknak segítséget nyújtson ilyen téren is.

– Világos. A következő tanév nincs már messze. Mivel tölti a nyár hátralévő részét?
– A napokban a Börzsönybe megyek, egészen pontosan Magyarkútra, ahol van a családomnak egy kis faházikója. Ott fogok barkácsolni és egy időre teljesen kikapcsolom a külvilágot. Szerencsére ott térerő sem igen van. Aztán kezdődik a tanév előkészítése, tanácskozások, tervezés, konferenciák, tanévnyitó, szülői értekezlet, első tanórák… Szeptember 17-én pedig már a következő jubileumi program: focibajnokság a fiatalabb öregdiákoknak.

http://valasz.hu/kultura/paratlanul-gazdag-a-tortenelmunk-de-nem-szabad-hogy-ez-elbizakodottsaggal-vagy-goggel-toltson-el-bennunket-125067


"Ne légy lekvár!" - Lajos atya a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra hív

2017. október 7-én rendezik meg a következő Nagymarosi Ifjúsági Találkozót, amelynek programjai ez alkalommal az imádság köré szövődnek majd. Az őszi találkozó főelőadását Nagy Bálint jezsuita atya, a magyar jezsuita rendtartomány hivatásgondozója tartja. Meghívólevelében kifejti: az imádság nem magányos gyakorlat, hanem egy olyan belső otthon, amelyben személyes tér nyílik a teremtő Istennel való találkozásra.

“Az imádság az egyik legizgalmasabb dolog a világon. Titka és öröme nem kívül keresendő, nem kell távolra elmennünk, hogy tanuljunk róla. Egészen közel van. Csak mernünk kell megállni, hogy észrevegyük” – fogalmaz Nagy Bálint a Nagymarosi Levélben.
Gyere, hívunk, hogy tapasztaljuk meg együtt Nagymaroson az imádság örömét és kalandját! Abban szeretnénk segíteni, hogy ez a találkozó különösképpen is rólad és az Úrról szóljon, aki nap mint nap keresi a veled való találkozást. Az októberi találkozón épp ezért a megszokottnál több, kisebb létszámú imaműhely vár benneteket a fakultációk idősávjában, hogy minél több imamódszert kipróbálhassatok, megtapasztalva, mi a ti közös nyelvetek Istennel. Hamarosan ezekről a programokról is részletesen beszámolunk a találkozó honlapján.

http://nagymaros.katolikus.hu/az-egyedulletbol-az-egyuttletbe-nagymarosi-ifjusagi-talalkozo-oktober-7-en/

Igazi örömhír, hogy a most 90 esztendős Kerényi Lajos piarista atya idén is megtartja fakultációját "Keresők" címmel a Nagytemplomban. Gyertek minél többen! Hallgassuk együtt! Fogadunk, hogy most is úgy kezdi majd beszédét: "piarista szerzetes pap tanár vagyok, és tanítok a Szent Margit Gimnáziumban!"? És majd úgy fejezi be, mint szokta: "Fiúk! Férfiak! Gyertek el papnak, piarista szerzetesnek! Csodálatosan jó dolog!"?

Ha jöttök, meghallgathatjátok!

Piarista öregdiák barátsággal

Mikecz Tamás hírlevél főszerkesztő


Kerényi Lajos atya 2017. szeptember 1-jétől a Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban misézik

Igazi örömhír, hogy Osztie Zoltán plébános atya felkérésének eleget téve, a Piarista Rendházba frissen beköltözött, idén 90 esztendős Kerényi Lajos piarista atya tartja 2017. szeptember 1-jétől a vasárnap reggel fél 9 órás szentmiséket a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban.
És bár a bíboros úr nyugdíjba küldte, Lajos atya továbbra is rendszeresen látogatja 9 kórház 14 intenzív osztályát, az haldoklókat, az öngyilkosok osztályát...
Beszámolok még majd a továbbiakban arról is, miszerint úgy néz ki: a nagyifjúságnak és a jegyeseknek hittant is fog tanítani ugyanitt. Micsoda energiák!   

Nem hiába mondogatja mindig: "Vállaltad vagy nem vállaltad? Ne nyivogj! Tessék segíteni az Úr Jézusnak a Megváltásban! Erre hívott Téged is! Leszel szíves? Ne légy lekvár!"  

Gyertek minél többen! 

Mikecz Tamás
Hírlevél főszerkesztő