2016. április 08., VIII. évfolyam 4. szám, Mosonmagyaróvári Tagozat - Helyreigazító Különszám

 

Bevezető - Mosonmagyaróvári Tagozat Helyreigazító Hírlevél Különszám

Majd egy éves ígéretünknek teszünk eleget ezzel a Hírlevél Különszámmal. Amikor a Diákszövetség fennállásának 25. évfordulójára készültünk, néhány diáktársunk áldozatos munkával tartalmas és igényes kivitelű emlékkönyvet szerkesztett sokunk örömére. Akkor is, ugyanúgy, mint sokszor máskor is, csak egy-két ember állt be az előkészítő munkába, így fordulhatott elő, hogy jószándékú igyekezetük ellenére a mosonmagyaróvári tagozatunk életéről szóló beszámoló kimaradt a könyvből. Azt a hibát sajnos helyrehozni nem lehet, de ez a Hírlevél szám igyekszik legalább enyhíteni.
Kettős tanulsággal szolgált számomra ez az eset. Egyrészt tisztelem mosonmagyaróvári diáktársaimat, akik bár jogosan szóvá tették sérelmüket, de nem reagáltak sértődéssel, nem civakodtak, hanem segítettek abban, hogy összeálljon ez a különszám. Köszönöm nekik! Másrészről pedig ismét bebizonyosodott, hogy mind a tagozataink, mind az országos szervezetünk munkájában aktívan részt vevők gyakran erejükön felül vállalnak el feladatokat, mert kevesen vannak. Nekik is köszönöm! De bíztatnálak kedves Olvasó, hogy keresd meg tagozatod vagy a Diákszövetség vezetőit, segíts, hogy jobban szolgálhassunk, hogy még gazdagabb programokat valósíthassunk meg.

Strommer Pál
MPDSZ alelenök


A Mosonmagyaróvári Tagozat szervezeti egységének rövid bemutatása

Suppán József 1989-ben megalapította a diákszövetség mosonmagyaróvári tagozatát, melyben nagy segítséget nyújtott neki Dr. Hajdú Frigyes és Bartalos Ottó. A keresztény általános iskola létrehozása után az egykori kápolnában kaptak összegyűlésre alkalmas helyet. Célkitűzéseik közé tartozott a piarista sírok rendbetétele, a kápolna eltűnt harangjának pótlása és oltárképeinek megkeresése. Ezeket a célokat sikerült is megvalósítaniuk.

Megpróbálták az egykori diákokat felkeresni, ismertetni velük céljaikat és anyagi segítséget kérni. 1994. június 1-jével a keresztény általános iskolát átvette a Piarista Rend. Augusztus 28-án - majd 50 év után - volt újra ünnepélyes Veni sancte, amelyen Jelenits István tartományfőnök is jelen volt.  Szeptember 2-án volt az első összejövetel a régi iskola falai között. Suppán József lemondott elnöki tisztségéről, a tagozat vezetését Pályi Gábor újonnan kinevezett igazgató úr vette át. Új cél, a havonta való találkozás, vetített képes előadások tartása, valamint a diáktársakkal való kapcsolatfelvétel lett. Ekkor közel 40 öregdiák lakott Mosonmagyaróváron, akik közül sokan minden hónap első hétfőjét közösen, klubdélutánszerűen töltötték el. A régi történetek, emlékek felelevenítése mellett felmerült a régi piarista emlékek, ereklyék (levelek, képek, tablók) összegyűjtésének ötlete. Nagy összejövetelt, találkozót szerettek volna szervezni, ami végül 1996. máj. 25-én megvalósult. Ehhez majd 240 nevet és címet szedtek össze, külföldről és belföldről egyaránt. A nagy munka eredményeképpen több mint százan jelentek meg a találkozón. Mivel nagy sikere volt, ennek nyomán alakult ki az elképzelés, hogy a legfontosabb a mosonmagyaróvári öregdiákoknak az évenkénti találkozás lehetőségének biztosítása minden külföldi és belföldi egykori diáktársnak.  Ezt az elhatározást az 1996-os nagy találkozó óta minden évben megrendezésre kerülő találkozással mind a mai napig tartják. A fiatal vezetést, amelynek tagjai már a nagy kényszerszünet után érettségizettek közül kerültek ki, 2012 őszén választották meg.
Nagy igyekezettel indultunk el 2012 őszén, hogy megmozgassuk a fiatal öregdiákokat. Célunk, hogy akárcsak az idősebb korosztály, mi is legalább évente egyszer, összegyűljünk, olyan keresztények csoportjaként, akik törődnek a mosonmagyaróvári piarista iskolának és diákjainak jövőjével, és a városban képviselik az ott kapott értékeket. Sok segítséget kapunk mindehhez az idősebb öregdiákoktól, akár személyesen, akár példájukon keresztül.
Eddig két alkalommal hívtuk egybe a fiatal öregdiákokat (azok tartoznak ide, akik már a rendszerváltás után érettségiztek). Első alkalommal 2013 augusztusában Nagyboldogasszony ünnepén hívtuk össze diáktársainkat. A közös szentmise után, (amit az új igazgató úr , Vereb Zsolt celebrált,) egy agapéra, beszélgetésre invitáltuk a még kicsi, de lelkes csapatot. Második alkalommal 2013. október 19-én gyűltünk össze, ekkor egy szervezett sportlehetőséget biztosítottunk, a már jóval nagyobb közösségnek, ez alkalommal is szentmisével kezdtük a találkozást. Miután jól kifáradtunk, még egy kis beszélgetésre és agapéra ültünk össze.
Távlati céljaink között szerepel, hogy évente lehetőleg minél több alkalommal, reményeink szerint egyre nagyobb résztvevői létszámmal szervezhessünk programokat öregdiák társainknak. Főleg sportolni hívnánk őket, nyáron kirándulni a test egészségért, ill. közös szentmisékre és az iskola által szervezett lelkigyakorlatokra, a lélek egészségéért.


A szervezeti egység első számú vezetői (megalakulástól napjainkig)

Suppán József 1989-1994 (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár, 1936, Láng Rudolf)
Pályi Gábor 1994-2002 (Piarista Gimnázium Budapest, 1972, Szabó István)
Thiesz Józsefné 2002- 2006
Láng Ágostonné 2006 – 2012
(Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár, 1944-től 1948-ig, Todorán József, 1951-ben érettségizett, a már államosított iskolában)
Huszár Gábor János 2012- jelenleg is (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár, 1998, Neugebauer György).


A jelenlegi tisztségviselők

Huszár Gábor János – elnök 2012 (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár, 1998, Neugebauer György)
Kákossy Szabó Ákos – pénztáros 2012 (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár, 1998, Neugebauer György)
Stipkovits Borbála – titkár 2012 (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár, 2010, Molnár Zsuzsa)
Kákossy Szabó Ákos – pénztáros
Stipkovits Borbála – titkár
Huszár Gábor János – elnök


A Mosonmagyaróvári Tagozat kiemelkedő öregdiákjai

Kovács Károly Zoltán (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár, 1942, Tóth Lajos)
A Barankovics István vezette Demokrata Néppárt képviselőjeként az 1947-es Országgyűlés legfiatalabb tagja. Támadta a Magyar Kommunista Párt erőszakos és megfélemlítő politikáját. 1949-ben a várható letartóztatás elől Bajorországba menekül, ahol 1951-től a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségének tagja. Az ötvenes évektől kezdődően részt vesz a Békés Gellért nevével fémjelzett római Katolikus Szemle szerkesztésében. Az emigráns magyarság közéletének nagy hatású, befolyásos szervezője. A hatvanas évek elejétől részt vesz a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom -  a Pax Romana munkájában. Már 1989-től részt vállal a hazai magyar kereszténydemokrácia újjászervezésében, 1993-ban hazatelepül. A Barankovics Alapítvány elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Tanszékének meghívott előadója, a Táncsics Mihály-díj kitüntetettje és a Köztársasági Elnök Érdemérme birtokosa.

Thoma Andor (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár, 1947, Tóth Lajos)
Tanulmányai befejeztével a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem embertani tanszékének tanársegédje lett, később a miskolci Herman Ottó Múzeum antropológusa. 1963-ban visszakerült a tudományegyetem embertani tanszékére. 1966-ban az egyetem állami és politikai vezetői felajánlották részére a professzori kinevezést, egy feltétellel: ha vallásos meggyőződését feladja. Ő azonban nem volt erre hajlandó. A következmény: eltiltották az oktatástól. Számos tanulmánya közül példaként említhető a Suba-lyuk barlangban még 1932-ben talált Neander-völgyi gyermek fogazatával és az 1960-as évek első felében feltárt, világhírű vértesszőlősi lelőhelyről előkerült előemberi maradványok leírásával foglalkozó közleménye. 1970-ben a párizsi Sorbonne vendégprofesszora lett, ahonnan később nem tért haza. 1988-ban a belga király tudományos munkásságáért a Koronarend parancsnoki fokozatával tüntette ki. 1994 végén vonult nyugdíjba, és visszaköltözött Párizsba. Itt érte a halál.

Szalay Ferenc (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár, 1948-ig, Sárvári János 1950-ben érettségizett a már állami iskolaként működő épületben)
Festőművész, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város díszpolgára, 1931-ben született Mosonmagyaróváron. 1956-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ahol Papp Gyula, Pór Bertalan és Szőnyi István voltak a mesterei. 1956-tól élt Hódmezővásárhelyen. A vásárhelyi festőiskola kimagasló alakjának munkásságát Derkovits-ösztöndíjjal, Tornyai-plakettel, Munkácsy-díjjal, Koszta József-plakettel, római ösztöndíjjal, valamint az Érdemes Művész címmel ismerték el művészpályájának évtizedei folyamán. Szalay Ferenc életének 81 évében hunyt el.


A Mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola

Bemutatkozás
I. Az iskola története, működése

A mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola, Gimnázium  és Szakközépiskola gyökere a XVIII. század első felére nyúlik vissza. Zsidanits István Moson vármegyei főadószedő és felesége alapította 1739-ben az óvári kisgimnáziumot, ahová piarista szerzeteseket hívott tanítani. Ebből nőtt ki a mai iskola, amely diákjaink számára 12 éven át biztosítja az igényes nevelést-oktatást.  A piarista rendet Kalazanci Szent József (1556-1648) alapította azzal a céllal, hogy a szegény sorsú gyermekeket is megtanítsa a korszerű tudományok alapjaira, és keresztény neveléssel felkészítse őket az emberhez méltó életre. A rend célja ma is az, hogy korszerű tudást  adjon növendékeinek, és keresztény emberré, a társadalom hasznos tagjává, érett személyiséggé nevelje őket.

II. Keresztény nevelés
Az egyházi év és iskolánk jeles napjait szentmisével ünnepeljük. A havonkénti lelki naphoz gyónási lehetőség is kapcsolódik, amely segíti a rendszeres szentségi életet. Húsvét ünnepére lelkigyakorlattal készülünk. Hetente egyszer hétköznap is közös szentmisén veszünk részt, gitáros, ifjúsági énekekkel tarkítva a liturgiát. A keresztény hit egyrészt személyes  szívbéli  meggyőződés,  másrészt  azonban  tananyag is. Ezt szolgálja az órarendi keretbe foglalt heti két hittanóra.

III. A tanítás anyaga
Mind az általános iskola, mind a középiskola általános tantervű, hagyományosan nyolc illetve négy osztályosak. Így mód van az általános iskola megfelelő osztályának elvégzése után más iskolába való jelentkezésre is. Hasonlóképpen középiskolánkban szívesen látunk olyan keresztény életet élő fiatalokat, akik más iskolában végezték az általános iskola nyolc osztályát. A tankönyveket a minisztérium által jóváhagyott kínálatból választjuk.
Idegen nyelv tanulása a 3. osztályban kezdődik. Választható nyelv: angol vagy német. A hatékony nyelvoktatást szolgálja a 2002-ben átadott nyelvi labor. Az idegen nyelveket emelt óraszámban oktatjuk, de a kötelező órákon túl nyelvvizsga-előkészítőt  szervezünk  angol,  latin és német nyelvből.
Informatika-termünk kiválóan felszerelt és szélessávú internetkapcsolattal  rendelkezik.  Az  informatika-oktatást már az alsó tagozaton kezdjük, amely kiegészülhet felső tagozaton ECDL vizsgával, illetve a középiskolai tanulmányok végén  informatika  érettségivel.  Az  informatika-fakultáció nemcsak az érettségire készít fel, hanem  alkalmassá teszi a tanulót arra, hogy középfokú OKJ-s vizsgát vagy ECDL vizsgát tegyen.
A Mosonyi Mihály Zeneiskolával és a Talizmán Egyesülettel közösen megszerveztük, hogy tanulóink a tanítási órákhoz kapcsolódva, iskolánkban járjanak a különféle zenei foglalkozásokra, hangszertanulásra.

IV. Szórakozás, művelődés, sport
Iskolánk könyvtára közel 15 000 kötetes. Több száz oktató – CD és DVD is tanulóink rendelkezésére áll . A tanév folyamán több alkalommal szervezünk színházlátogatást Budapestre és Győrbe, emellett a Flesch Károly Kulturális Központ bérletes előadásait  is rendszeresen látogatjuk.   Fontos helyet foglal el az iskola életében az egészséges életmódra nevelés. Ennek eszközei a testnevelési órák, sportfoglalkozások, a néptáncoktatás, a hétvégi, szünidei kirándulások és a túrák. Az éves osztálykirándulásokon felül igyekszünk minél többször kivinni a gyerekeket a szabadba. Az első félév végén téli kirándulásokat szervezünk, más szünidőkben pedig gyalogos-, kerékpáros-, sí- és vízitúrákat.
A 2. osztályosok a tanév folyamán megtanulnak úszni, a 4. osztályosok pedig egy hetes erdei iskolában vesznek részt. Az iskolai diáksportkörben (lovaglás, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, atlétika, ping-pong, minitenisz, testépítés) diákjaink a jól felszerelt konditeremben, tornateremben és kültéri sportpályán, edzőpályán fejlődhetnek fizikailag is.
Alsós kisdiákjaink nagy örömmel használják a Szülői Választmány közreműködésével létrehozott játszóvárat. De a tanórák is színesebbek azáltal, hogy az alsós tantermekből egy-egy „ikerterem” nyílik, amely mese-, játszó-, szabadidős szobaként is működik. Ötödik osztályos diákjaink jelentkezhetnek a 70. számú  Széchenyi István Cserkészcsapatba, mely iskolánkban alakult 1920-ban. Megtanulnak itt gyermekeink – sok egyéb mellett – a természetben élni, azt megóvni, és benne tájékozódni, elsősegélyt nyújtani, népdalainkat énekelni és őszinte örömmel játszani. Így válhatnak az életben is ügyes, magukat minden helyzetben föltaláló, saját lábukon is megálló, boldog emberekké. (E-mail: info@szechenyicscs.hu  ; Web: www.szechenyicscs.hu)-

Felvétel
Az iskola elsősorban a keresztény családok gyermekeit várja, de szívesen látjuk azokat is, akik nyitottak a vallásos értékrendre. Az általános iskola, a gimnázium és a szakközépiskola első osztályaiba a tanulók a mindenütt szokásos, hivatalos módon jelentkezhetnek.   A tanév során a nagycsoportos óvodásoknak hat alkalommal iskola-előkészítő foglalkozásokat szervezünk, ahol megismerkedhetnek az iskola életével, a leendő tanító nénikkel.  A középiskolai évfolyamokba történő beiskolázás során írásbeli felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. A jelöltekkel és szüleikkel személyesen is találkozunk felvételi elbeszélgetés keretében.

Szülői kérésre iskolánk 12 évfolyamának bármelyikére veszünk át diákot.

Forrás: http://piaristamovar.hu/portal/altalanos-iskola/bemutatkozas/#


A Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium

Bemutatkozás

Iskolatörténet
Az első piarista iskolát a rendalapító Kalazanci Szent József nyitotta meg Rómában 1597-ben. Mosonmagyaróvárra Zsidanits István, Moson Vármegye főadószedője hívta meg a kegyes atyákat 1739-ben. Az azóta eltelt évek során számos neves tudós, közéleti személyiség került ki az iskola padjaiból. A versenyeredményeknek se szeri se száma.

Pedagógiánk
A keresztény hit- és erkölcstan határozza meg az iskolai közösség életét. Egyszerre tartjuk fontosnak a szellem, a lélek és a test művelését. Egyszerre vagyunk értékőrzők és értékteremtők. Diákjainkat gondos szeretettel kísérjük el felnőtté érlelődésük rögös, megtévesztő elágazásokkal teli útján.
Gimnáziumunk országos beiskolázású 4 évfolyamos gimnázium.

Idegen nyelvek
Az idegen nyelveket emelt óraszámban tanítjuk korszerű körülmények között. Célkitűzésünk a használható nyelvtudás megszerzése és a középfokú nyelvvizsga letétele. Jelenleg választható nyelvek: angol, német és latin.
A nyelvi tagozatos diákok tanulási kedvét és eredményességét külföldi diákcsere-programok segítik.

Természettudomány
A fizika, kémia és biológia órákat színesítik a Nyugat-Magyarországi Egyetem laboratóriumaiban, valamint az Öveges József piaristáról elnevezett laboratóriumban elvégzett kísérletek.

Informatika
Informatika tantermünk modern. Minden tanuló számára biztosított a külön munkaállomás. Célunk az informatika tagozatos képzésben résztvevők számára a nemzetközileg elismert ECDL bizonyítvány megszerzése.

Sport
A mindennapos testnevelés keretében a sport számos formája biztosított. A foglalkozásokat a felújított tornateremben, a sportudvaron, vagy a közeli atlétika pályákon tartjuk. A modern konditerem kialakítása pár héten belül befejeződik.

Művészetek
Énekkarunk kül- és belföldön egyaránt sikereket és rangos előadásokat tudhat maga mögött (Haydn mise, Ghymes koncertek…).
Táncosaink szintén ámulatba ejtik a nézőt a népi, a tradicionális és a modern táncokban egyaránt.
A hangszeres zene tanulásának lehetősége is biztosított.
A diákszínpad és a képzőművészeti szakkörök szintén részei az érzelmi intelligencia fejlesztésének.

Túrák
A tanítási szüneteket és a hétvégéket színesíti, valamint az állóképességet fejleszti a sok tábor, túra és kirándulás gyalog, kerékpáron, kenuzva vagy éppen vitorlás csónakba vagy lóhátra ülve. Programjainkat a szerény költségek és az igényesség jellemzik.

Hitélet
Tanulóink – felekezetüknek megfelelően – hittant is tanulnak. A diákok körében közkedveltek a lelki napok és a kerékpáros zarándoklat is. Természetesen biztosított mindenki számára a lelkiismereti- és vallásszabadság.

Továbbtanulási lehetőség
Végzős diákjaink bármely hazai és külföldi felsőoktatási intézmény (egyetemek, főiskolák) bármely szakán folytathatják tanulmányaikat, vagy ha úgy döntenek, bármely Okj-s képzést választhatják.
A piarista diákokat általában jellemzi a céltudatosság, a küzdeni tudás és a kitartás. Így a felső fokú tanulmányaikat záró diplomát jellemzően első nekifutásra, halasztások nélkül megszerzik.

5. Személyes kapcsolatfelvétel
Némethné Gyetvai Anna, igazgató-helyettes
Tel.: 96/576-476

Forrás: http://piaristamovar.hu/portal/kozepiskola/tovabbtanulas/


Öregdiákok

Kedves Öregdiákunk!

Nagy örömmel és szeretettel keresünk fel Téged, abban a reményben, hogy levelünk rád talál. Korábban a rendelkezésünkre álló címekre már küldtünk hasonlót.
A Magyarországi Piarista Rendtartományban nevelői hivatásunknak tekintjük diákjaink kapcsolati hálózatba állítását, hiszen csakis kapcsolatokban, emberi közösségben válhat emberré az ember. Hisszük, hogy ez a munka nem ér véget az iskolai évek elmúlásával – a diákjainkból kialakult közösség olyan érték, melynek megőrzésére érdemes gondot fordítanunk az után is, hogy diákjaink elhagyták az iskola falait. Jelenleg is számos öregdiákunk tartja a kapcsolatot a Renddel és volt diáktársaival, mindannyiunk kölcsönös épülésére. Minden bizonnyal akadnak azonban olyan volt piarista diákok is, akik számára ez lehetőségek és erőforrások hiányában nehézségekbe ütközik, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő információkkal a kapcsolatfelvételhez. A Magyarországi Piarista Rendtartomány a közelmúltban megújult Magyar Piarista Diákszövetséggel összefogva most ebben szeretne segítséget nyújtani a „piarista nagycsalád” tagjainak. Célunk felkeresni volt diákjainkat, és elősegíteni, hogy ők is újra egymásra találhassanak.
Elsősorban abban szeretnénk segíteni a piarista öregdiákoknak, hogy újra aktív kapcsolatba tudjanak lépni régi osztályközösségükkel, diáktársaikkal és nevelőikkel. Így az iskolai évek alatt kialakított személyes kapcsolataik újbóli felfedezésével ismét közös élményekhez juttathatják egymást, és együttesen gazdagíthatják, fejleszthetik a piarista közösséget és annak intézményeit.

Az élő közösség kialakításával azt a lehetőséget szeretnénk felkínálni valamennyi öregdiák számára, hogy kedvük és lehetőségeik szerint különféle tevékenységekben vehessenek részt. Ezek – a „piarista ügyek” felőli rendszeres tájékoztatástól a különféle programokban való részvételen és változatos szolgáltatások biztosításán át a Diákszövetségi munkába való aktív bevonásig – széles skálán mozognak. Az élő kapcsolat és a rendszeres kommunikáció arra is lehetőséget nyújt, hogy felszínre kerüljenek rejtekező értékek, tudás, tapasztalat, kapcsolatrendszer. E kapcsolatrendszer kinek-kinek elfoglaltságait, személyes mentalitását és igényeit tiszteletben tartva akár kölcsönösen előnyösen is mozgósítható: lehetőségeket teremthet arra, hogy jó és hasznos ügyekért hozzáértő, hasonló értékrendű emberek szabadon, bizalmi alapon összefogjanak egymással.
Mindehhez mindenekelőtt kapcsolatteremtésre és kölcsönös tájékoztatásra van szükség.
Arra kérjük most minden kedves öregdiákunkat, hogy szakítson időt a levelünkhöz csatolt kérdőív kitöltésére és visszaküldésére. Lehetőség szerint a kérdőív elektronikus változatát kérjük kitölteni, ami a http://alumnidb.piarista.hu weblapon érhető el. Ennek segítségével a jövőben a tényleges igényekhez, elvárásokhoz és egyéni lehetőségekhez illeszkedő információkkal, programokkal és szolgáltatásokkal kereshetjük fel öregdiákjainkat, abban bízva, hogy ismét élő és értékes kapcsolatot ápolhatunk egymással.

Barátsággal köszönt:

Budapest, 2009. június 10.

Dr. Oberfrank Ferenc
elnök
Magyar Piarista Diákszövetség

Urbán József
tartományfőnök
Piarista Rend Magyarországi Tartománya

Forrás: http://piaristamovar.hu/portal/szervezetek/oregdiakok/