2015. március 15., VII. évfolyam 4. szám

 

Áprilisban indul Diákszövetségünk új rendezvénysorozata, a Piarista Szalon

A Piarista Szalon beharangozója

A Mikszáth téri Gimnázium idősebb öregdiákjai még emlékezhetnek a valamikori Vörösmarty Mihály Önképzőkörre, amely üléseit az akkori Rajzteremben (a későbbi Zeneteremben) a névadót ábrázoló, a tanári tanácsteremből minden alkalomra áthozott festmény alatt tartotta. Sokunk számára az első, nagy belső izgalommal várt szereplést és az első komoly szellemi próbatételt jelentette egy önképzőköri előadás megtartása az érdeklődő atyák és diáktársak előtt. Az Önképzőkör elnökének lenni különleges kitüntető presztizst jelentett a kiválasztott felsős diák számára.
Azt is talán még elevenen felidézhetik a Diákszövetség alapító tagjai, hogy az első években – még a formális megalakulást is megelőzően – milyen szellemi élményeknek lehettek tanúi az akkor már rendeltetésében átalakult teremben tartott előadóesteken: még a  rendszerváltás előtt, sokszor nagy bátorsággal és szokatlan nyíltsággal vitatták meg az előadók és a hallgatóság a nemzeti sorskérdéseket. Többeknek is máig emlékezetes lehet például Antall József történelmi esszének is beillő hosszabb hozzászólása egy mindannyiunknak húsbavágó támájú, az erdélyi magyarság akkori helyzetét az aktuálpolitikát sem nélkülöző módon taglaló előadáshoz.
Mindez már a múlté, hiszen mintegy két évtizedes a hiátus, bár történtek kísérletek a hagyomány más formában való feltámasztására. A Piarista Kávéház vagy a Pilinszky Kör rendezvényeire gondolunk.
Most új erővel és lelkesedéssel meghirdetjük a Piarista Szalon beindítását. Miért „Piarista” és miért „Szalon”?

A „Szalon” az egymásra és a világra kíváncsi emberek találkozóhelye. Az elnevezés tehát nem a 18. és 19. századi előkelő vagy előkelősködő társadalmi intézményére utal, amelyek sok esetben az irodalom és tágabb értelemben a művészetek művelésének fontos műhelyei voltak, ahol meghívottnak, bejáratosnak lenni társadalmi rangot jelentett. Mégis, bizonyos szellemi rokonságot szeretnénk felvállalni, nem társadalmi, hanem intellektuális értelemben; hívunk tehát mindenkit, aki kész egy-egy remélhetően izgalmas, interaktívnak elképzelt szellemi utazásra és együttlétre.
Ugyanakkor bizonyos értelemben polgári szalonnak is képzeljük szerveződésünket. De van-e még a „polgári” jelzőnek igazi létjogosultsága a mai világban? Eltekintve a politikusi beszédekben a „polgárok megerősítésére” való, mostanság gyakori hivatkozástól, mert ennek egész más a tartalma, mint ahogy a polgárság a humanizmus korától kezdődően a 20. század közepéig pontosan körülhatárolhatóan értelmezhető volt, s amely világnak a minket megelőző nemzedékekkel együtt átéltük a hanyatlását, bizonyos szempontból eltűnését. Nosztalgikus visszavágyódás tehát a múltba? Kicsit ez is van benne, de a polgári „Szalon” inkább annak az értékrendszernek megvallása és „csakazértis” való továbbviteli kísérlete, amelynek az irodalmon is túlmutató szellemtörténeti  kifejezése legjobban a „par excellence” polgár Márai Sándor művészetében jutott el a csúcspontjára.
Mitől lehet egy polgári Szalon „Piarista”? A válasz kézenfekvő: egyrészt összejöveteleinket elsősorban a piarista öregdiákok számára tervezzük, de várjuk a jelenlegi diákság felsős korosztályait is, másrészt szándékunk szerint előadóinknak első helyen a szellemi kincseik továbbadására kész „nagy öregeket” – a nyugdíjas piarista atyákat –, továbbá a kiemelkedő életpályát befutott egykori piarista (és akár nem piarista) diákokat szeretnénk megnyerni.

A Piarista Szalon koncepciója

1. A Szalon célközönsége
A Szalon mindenekelőtt valamennyi piarista öregdiákot várja, generációtól függetlenül. Mindemellett ugyanakkor a Szalon egyik hangsúlyos célkitűzése, hogy a 40-45 év alatti korosztályt megszólítsa, találkozási lehetőséget és kapcsolatépítést kínálva számukra. A Szalon bíztatja az öregdiákokat, hogy az összejövetelekre házastársukkal, párjukkal, akár közeli barátaikkal együtt jöjjenek.

2. Az összejövetelek gyakorisága
Negyedévente – esetenként akár kettő – találkozó előre meghirdetett programmal, mindig csütörtöki napokon este 7 órai kezdettel.

3. Az összejövetelek helyszíne
Olyan helyiséget kerestünk, amely megfelelő otthona tud lenni az öregdiákok szalonszerű, agapéval egybekötött találkozójának, ötvözve a polgári igényességet és a kötetlen együttlétre hívó hangulatot. Választásunk a Piarista Központ szomszédságában, a Ferenciek terén lévő, a keresztény szellemiséget is vállaló Café Pio különtermére esett.

4. Az összejövetelek forgatókönyve
A Szalon alapvetően két részből áll majd, mindkettő középpontjában az öregdiákok találkozásával, párbeszédével.
Az első részben meghívott vendégek beszélgetnek kérdezőikkel életutakról és testhezálló témákról. A vendégek alapvetően (de nem kizárólagosan) két körből kerülnek ki: a piarista szerzetesek és a piarista öregdiákok közül. Emellett közvetlen piarista kötődés nélküli vendégek meghívása is lehetséges. A Szalon vendégével moderátor közreműködésével beszélgetünk. Ez már önmagában, a hallgatóság aktív bekapcsolódása nélkül is interaktív beszélgetéssé, nem pedig formális előadássá alakítaná az összejöveteleket, de persze az lenne a szándékunk, hogy az összegyűltek közül is minél többen bekapcsolódjanak kérdéssel, hozzászólással.
A második részben kötetlen agapévá, borozgatássá, eszmecserévé, kapcsolatépítéssé alakulnak az összejövetelek.

5. Az összejövetelek szervezése
A Szalon sikerének több okból is jót tenne, ha minél többen kapcsolódnának be alakításába. Egyrészt a témák, a vendégek és a moderátorok kiválasztásában, megkeresésében is hasznos lehet többek részvétele, másrészt az eltérő korú generációk számára érdekes témák megtalálására is nagyobb esély nyílna így.
Hívunk tehát szeretettel valamennyiőtöket, hogy aktívan kapcsolódjatok be a Szalon életébe, mert ez a tartós fennállásunk alapfeltétele!

A Piarista Szalon első összejövetele

A Szalon első találkozójának időpontja: 2015. április 30. 19 óra
Helyszíne: Café Pio különterme (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.)

A Szalon első vendége: Labancz Zsolt piarista tartományfőnök.

Témák:
1) Egy 420 éves tanítórend tradíciói és a 21. század spirituális és pedagógiai kihívásai. A fiatalok megszólítása és közösségépítés napjainkban.
2) A piarista iskolák identitása napjaink Magyarországán.
3) A fiatal rendi vezetés jövőképe a következő 20-25 évre
4) A Rend belső megtartó ereje ma.
5) A megszentelt élet éve a Piarista Rendben.
6) A Piarista Testvériség mint a Rend civil legújabb kori lelkiségi mozgalma, az első magyarországi tapasztalatok.

Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők nevében:
Várgedő Tamás és Török Bernát


Meghívó a Budapesti Tagozat Húsvét Nagyheti Triduumára

A Magyar Piarista Diákszövetség Budapesti Tagozata ezúton is szeretettel meghívja öregdiákjait, és a jelenlegi piarista diákok szüleit a nagyhéten tartandó triduumára.

A nagyböjti triduum a Magyar Piarista Diákszövetség tagjainak idén is nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán lesz szentmise keretében, este 6 órakor a Piarista Kápolnában (Budapest, V. Kerület, Piarista utca 1.).

A Budapesti Tagozat fiatal öregdiákjaiként ebben az évben Kerényi Lajos atyát kértük fel a nagyböjti triduum megtartására, aki ezt nagy örömmel el is fogadta.

Mottónk: "A sötétség kilátástalan harca a világossággal."

A triduum tematikája
Nagyhétfő: Kilátástalannak látszó küzdelem
Nagykedd: Belső harcaink lélektana
Nagyszerda: Isten diadalmas győzelme

Szeretettel hívunk mindenkit! Gyertek, legyünk minél többen, készüljünk közösen, baráti piarista körben húsvét szent ünepére!

Hernády Zsolt és Mikecz Tamás szervezők
a Budapesti Tagozat alelnökei


Csepely Péter felhívása

Kedves Öregdiáktársak!

Korábbi közlésemtől eltérően az idei tagdíjbefizetéseket nem január 31-n zártam, hanem február 28-án. Ha bármilyen problémátok van a tagdíjakkal kapcsolatban, bármilyen eltérést tapasztaltok, kérem írjátok meg nekem:    csepely.peter@mpdsz.piarista.hu.

Üdvözlettel, barátsággal

Csepely Péter


Meghívó Választmányi Ülésre

Tisztelt Választmányi Tagok!
Tisztelt Meghívottak!

Az MPDSz Választmányának következő ülését 2015. március 21-én, szombaton de. 10 órára összehívom, amelyre tisztelettel meghívlak/meghívom. A helyszín a budapesti Piarista Gimnázium Duna-parti épülete, annak 2. emeleti tanácsterme. Bejárat a Gimnázium portáján keresztül. Lift igénybevehető a portás segítségével.

A napirend a következő:
1. 10:05 A választmányi ülés megnyitója
2. 10:10 Elnöki és főtitkári összefoglaló az október-márciusi időszak eseményeiről, különös tekintettel az indított / folyamatban lévő jogi procedúrák állására és az irodai működés átalakítására
     (előterjesztő: dr. Oberfrank Ferenc és dr. Török Bernát – tudomásulvétel)
3. 10:30 Az MPDSz 2014. évi beszámolója
(előterjesztő: Svastits Géza – határozathozatal)
4. 10:50 A tagdíjfizetés helyzete, a 2015. évi működési ellátmány felosztása
(előterjesztő: Várgedő Tamás – tudomásulvétel)
5. 11:00 Az MPDSz 2015. évi költségvetése
6. 11:15 Tájékoztató az MPDSz munkacsoportjairól
a. A Sajtóbizottság megújulása és programja
(előterjesztő: dr. Oberfrank Ferenc és Mikecz Tamás – tudomásulvétel)
b. A Hagyományőrző- és Emlékbizottság átszervezése
      (előterjesztő: dr. Oberfrank Ferenc – tudomásulvétel)
c. A Karitász Munkacsoport magalakítása és programja
      (előterjesztő: dr. Török Bernát, Bognár László – tudomásulvétel)
d. A Tagozatok feladata a Karitász Munkacsoport kapcsán
      (előterjesztő: Várgedő Tamás – határozathozatal)
7. 12:15 Az MPDSz 2015. évi kitüntetései
     (előterjesztő: dr. Oberfrank Ferenc – tudomásulvétel / határozathozatal)
8. 12:25 Új kezdeményezés: a Piarista Szalon beindítása
     (előterjesztő: dr. Török Bernát és Várgedő Tamás – tudomásulvétel)
9. 12:35 Egyéb témák – Hírek
10. 12:40 Agapé

Kérlek Titeket, elsősorban, de nem kizárólagosan a tagozatvezetőket, hogy a 6.d pont kapcsán a mellékelt tájékozatót is nézzétek át, sőt, kezdjétek is el a bennefoglaltak kivitelezését.
Egyben várunk javaslatot a választmányi hatáskörben odaítélendő idei Antall József-díjra.   

Baráti köszöntéssel:

Várgedő Tamás s.k.
a Választmány elnöke


Kitüntették Urbán József piarista igazgatót

Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket adott át március 13-án a Pesti Vigadóban.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át többek között:Dr. Hajnal Róbert, az Angyalföldi Szent László plébánia nyugalmazott plébánosának, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye mester kanonoka részére.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán miniszter, tartományfőnöki szolgálata során a társadalmi felelősségvállalásról híres piarista közösségek és iskolák szemléletformáló átalakítása érdekében végzett munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Urbán József, piarista szerzetes, a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója részére. Cseke Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Művészettudományi Intézet Esztétika Tanszékének egyetemi docense szintén magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.
Balog Zoltán – kimagasló színvonalú munkája elismeréseként – Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át többek között: Fodor Tamás Péter, pedagógus, a pétfürdői Kolping Katolikus Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium alapítója és intézményvezetője, és Varga Kálmánné, a gyöngyösi Kolping Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola igazgatója részére.
Urbán József 1964-ben született Budapesten. Érettségi után, 1982-ben a piarista rendbe jelentkezett. 1991-ben tett örökfogadalmat, rá egy évre szentelték pappá. 2003-tól 2011-ig a rend magyar tartományának vezetője volt, majd ezt követően a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója lett.

MTI - Piarista Rend Magyar Tartománya
Fotók: Piarista Rend Magyar Tartománya

A Magyar Piarista Diákszövetség minden öregdiákja nevében ezúton is szívből gratulálunk a kitüntetéshez!

Borián Tibor Sch. P. rendi összekötő, Hírlevél felelős kiadó és Mikecz Tamás MPDSZ Hírlevél főszerkesztő


Újraválasztották a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnökét

A Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSzK) idén március 10-11-én tartotta tavaszi plenáris ülését az érdi ciszterci nővérek Regina Mundi Apátságában.

Az első nap délelőtt Ulrik M. Monika SSND nővér, a Szerzeteselöljárók Irodájának vezetője mutatta be egyrészt az iroda tevékenységét, valamint ismertette, hogyan alakulnak a szerzetesek éve két nagy eseményének az előkészületei.
"Április 25-én az egész magyar szerzetesség nagy ünnepére készülünk: Mátraverebély-Szentkútra gyűlnek össze a megszentelt életet élők, hogy közösen ünnepeljék szerzetesi hivatásuk ajándékát. Nagy öröm, hogy az előzetes visszajelzések alapján mintegy 600 szerzetes vesz részt ezen az ünnepi alkalmon, amelynek kiemelt vendége és prédikátora lesz José Rodríguez Carballo a vatikáni szerzetesi kongregáció érsek titkára. Szeptember 19-én pedig Pest belvárosában, a Március 15-e téren és a Ferenciek terén kerül sor a Szerzetesek Tere rendezvényre: ez az alkalom a szerzetesrendek bemutatkozó alkalma lesz – a spiritualitás és a sokféle szolgálat területén egyaránt." - mondta el Monika nővér.

Délután Lukács János SJ jezsuita novíciusmagiszter tartott előadást a szerzetesi életút alakulásáról, a kezdeti képzés feladatairól. Előadását kérdések és tapasztalatok megosztása követte.
Délután került sor az FSZK ötfős Állandó Bizottságának a megválasztására, majd a Konferencia statútuma szerint az Állandó Bizottság megválasztotta a Konferencia elnökét és tisztségviselőit. A Konferencia a következő három évre újraválasztotta az elnöki tisztségben Labancz Zsolt SP piarista tartományfőnököt. Az Állandó Bizottság tagjai pedig: Dobszay Benedek OFM ferences, Ábrahám Béla SDB szalézi, Vörös András OCD karmelita tartományfőnökök és Balogh Péter Piusz O. Praem. gödöllői premontrei kormányzó perjel. Az Állandó Bizottság általános titkárnak Forrai Tamás SJ jezsuita tartományfőnököt választotta meg.
A szerzeteselöljárók összejövetelét megtisztelte részvételével Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius is. Ő volt az esti szentmise főcelebránsa; szentbeszédében az isteni irgalom, a megtérés és a szerzetesélet kapcsolatáról beszélt. A közös vacsorát követően pedig nyílt, testvéri hangulatú beszélgetésre került sor.
Másnap, szerdán délelőtt egyrészt folytatódott a közös gondolkodás a szerzetesi együttműködés lehetőségeiről, majd pedig két területről hallgattak meg tájékoztatást az elöljárók: először Bángi-Magyar Attila ismertette a szerzetesi együttműködés keretében alapított Servitor Pro Multis Kft. öt éves munkáját, terveiket, majd pedig Várnai Jakab OFM rektor és Szatmári Györgyi rektorhelyettes tartottak beszámolót a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola helyzetéről, képzési kínálatáról. Az elöljárók összejövetelüket az előző év zárszámadásának és a következő év költségvetésének elfogadásával zárták.

Szerzeteselöljárók Irodája – Piarista Rend Magyar Tartománya

A Magyar Piarista Diákszövetség minden öregdiákja nevében ezúton is szívből gratulálunk Labancz Zsolt tartományfőnök atyának az újraválasztásához!
Borián Tibor Sch. P. rendi összekötő, Hírlevél felelős kiadó és Mikecz Tamás MPDSZ Hírlevél főszerkesztő


Kérjük támogassátok adótok 1 %-ával a Magyar Piarista Diákszövetséget, a piarista nevelést

Kedves Szülők és Támogatók!
Megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy ránk bízták gyermekeik oktatását, óvodai és iskolai nevelését, illetve fontosnak gondolják a piarista nevelési célokat. Bizalmuknak azzal igyekszünk megfelelni, hogy képességeinkhez és lehetőségeinkhez mérten a lehető leggondosabb nevelést nyújtjuk gyermekeik számára.

Hazánkban ma jelenleg kilenc általános- és középfokú oktatási intézményben oktatunk több mint 4200 diákot. Elsődleges célunk a magas színvonalú oktatás biztosítása mellett diákjaink teljes értékű és sokszínű életre nevelése, amely jelentős részben tehetségük kibontakoztatásában is rejlik.  Felelősségteljes szolgálatunk segítségével a mindennapok során fiataljainkból felnőttek, diákjainkból önállóan gondolkodó, stabil értékekkel rendelkező emberek válnak, tovább építve társadalmunkat.

Nevelési céljaink elérése érdekében oktatási intézményeinkben mindig is törekedtünk a színvonalas, igényes és korszerű oktatási feltételek fenntartására. E feltételek megteremtése a szűkös állami támogatás, és a folyamatosan romló gazdasági helyzet miatt sajnos egyre nehezebb. Ezért fordulunk most Önökhöz, a támogatásukat kérve. A személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkezve anyagi ráfordítás nélkül, a már befizetett adójuk egy részével jelentős segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy megfelelő körülmények között gondoskodhassunk gyermekeik, diákjaink iskolai neveléséről.
Kérjük, támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával gyermekük iskoláját!

Ezt nagyon egyszerűen megtehetik. A mellékelt rendelkező nyilatkozaton megtalálják az Önök gyermekét oktató iskolát támogató alapítvány adószámát, és egy rövid útmutatót a szükséges tennivalókról.
Kérjük, ne feledkezzenek meg adójuk másik, egyházaknak felajánlható 1%-áról sem.
Bizalmukat és támogatásukat ezúton is köszönjük.

Intézmény Adószám Alapítvány neve
Rendtartomány:
18135059-1-41 Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány
Budapest:
19661249-1-41 Kalazancius Alapítvány
Göd: 19185105-1-13 A „PIARISTA SZAKKÉPZÉSÉRT”
ALAPÍTVÁNY
Kecskemét: 18354517-1-03 “Koháry István” Alapítvány
Mosonmagyaróvár: 18529306-1-08 Zsidanits István Alapítvány
Nagykanizsa: 19277181-1-20 Nagykanizsai Piarista Iskoláért
Közhasznú Alapítvány
Sátoraljaújhely: 18405613-1-05 “Zempléni Piaristák az Ifjúságért
Alapítvány”
Szeged: 19083924-1-06 Dugonics András Alapítvány
Vác: 18667675-1-13 Berkes András emlékére a Váci Piarista
Gimnáziumért Alapítvány
Diákszövetség: 19013598-1-42 Piarista Alapítvány


Új, méltó helyre került a Piarista Kápolna egyik korábbi csillárja

A múlt évben a Torbágyi Római Katolikus Templom Egyházközsége fennállásának 300 éves jubileuma alkalmából megújították a templom belső tereinek díszítőfestését,a mellékoltárokat restaurálták és a világítást is korszerűsítették.

Erre az alkalomra a magyar rendtartomány segítségével a Piarista Kápolna elbontott csillárjai közül egyet megkaphatott az egyházközség, amelyet lelkiismeretes felújítás után a templomban fel is függesztettek.

Forrás: www.piarista.hu


Befejeződött a váci piarista Szent Anna Templom és Rendház rekonstrukciója

A közelmúltban véget ért a váci Szent Anna piarista templom rekonstrukciója, melynek keretében a homlokzat és a torony is teljesen megújult.
Az 1745-ben átadott épület már régóta leromlott állapotban volt, ezért a Piarista Tartományfőnökség úgy döntött, hogy a tavalyi 300 éves jubileumra való tekintettel forrást biztosít a munkálatokra. (Az épület felújítására a Váci Rendház többször is nyújtott be különböző pályázatokat, ám ezek sikertelennek bizonyultak.)

Bocsa József Sch. P. templomigazgató elmondta: a templom felújítása mintegy 65 millió forintos költséget jelentett, ebben a tetőcsere azonban nem volt benne, az egy későbbi ütemben valósulhat meg – tette hozzá. A templom mellett a rendház utcafrontja is megújult, ennek a finanszírozására a gimnázium  igazgatója szervezett gyűjtést, a fennmaradó összeget pedig a tartományfőnökség biztosította.

A munkálatok az alábbiakra terjedtek ki: tornyok felújítása (toronyszerkezet, deszkázás, rézlemez fedés, homlokzati vakolat, -festés, új harangzsaluk), tornyok közötti tetőszerkezet, fedés, bádogozások, köztes fafödém, főhomlokzat (rézlemez párkányfedés, homlokzati vakolatfestés, új karzat ablakzsaluk és ablak, erkélyajtó, kődíszek restaurálása), Piarista utcai homlokzat torony alatti homlokzatrész (homlokzati vakolat, -festés, új karzat ablakok, kődíszek restaurálása), villámvédelem, kandeláberek felújítása.
A rendházi homlokzatrekonstrukció (homlokzati vakolatfestés, csapadékcsatorna levezetések rendbetétele, kandeláberek felújítása, kapu kőkeretek restaurálása, kiskapu restaurálása) adományokból, a Váci PH, Váci Püspökség támogatásával és a Tartományfőnökség hozzájárulásával készült.
Ezen felül elkészült a közvilágítási hálózat felújítása a fali kandeláberekhez is.
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, piarista konfráter, március 20-án fogja megáldani a felújított templomot és rendházat. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a tervezőknek (Kollektív Műterem), a pályázatíróknak, lebonyolítóknak és a  felújítást végző Confector Kft.  vezetőinek és munkatársainak a jó minőségű kivitelezési munkálatokért. Köszönjük azoknak is, aki segítették a rendház homlokzatának felújítását adományaikkal.

Forrás: www.piarista.hu


"Tanítson minket igazán szeretni; a szónak nem a giccses, hanem a mélyen emberi és emberfeletti értelmében."

Máté evangélistától ezt olvassuk: „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Vagy ki az közületek, aki, ha a fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? Vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki? Ha tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt? Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a próféták.”

Jézus itt arról beszél, hogy milyen kapcsolatot remélhetünk az Istentől. Felszabadítja a szívünket arra, hogy a szívünkben lévő istenkép a jó atyáról szóljon. Éljen ő úgy a szívünkben, hogy ő az én jó Atyám – a mi mennyei Atyánk. Mi pedig az ő fiai vagyunk – és akkor is így van ez, ha van mit a számlánkra írni, ha nem mindig tudunk az ő jó fiai lenni. Jézus Istene mindannyiunk számára, válogatás nélkül, mindentől függetlenül jóságos mennyei Atya. Mindegy, hol élsz, hol születtél, mit hordozol a szívedben, milyen utat jártál be vagy éppen hol vagy eltévedve – ő számodra mindig a jóságos Atya akar lenni. Ezt a kapcsolatot kínálja föl.

És hív téged ajtajához, hogy akár éjjel van, akár nappal, merjél kopogtatni. Merjél megjelenni házának ajtajánál, és ne félj attól a pillanattól, amikor kinyitja az ajtót. Ne félj attól a tekintettől, amellyel találkozni fogsz! Merj bejelentkezni nála és merj kérni! Azaz merj kapcsolatban lenni az Atyával!
Jézus arra bátorít bennünket, hogy ne féljünk ettől a kapcsolattól. Isten nem elvenni akar az életünkből, hanem beletenni, gazdagítani – áldani, kiegészíteni és gyógyítani. Ne féljünk attól, amit az Istennel való kapcsolat, vagy inkább maga az Atya ebben a kapcsolatban tehet velünk.
Ugye milyen fontos érezni, hogy van az életedben legalább egy fontos, nagyon fontos ember, akire számíthatsz? Aki figyel rád, aki megtart, amikor meginogsz, aki meghallgat, ha valami fáj, aki noszogat, ha megálltál… Ilyen, mégilyenebb az Isten velünk. Így hozta el Jézus nekünk az Istent: atyaként.
És ugyanebben az evangéliumi fejezetben Jézus arra is felhívja a figyelmünket, hogy az Atya tekintetében nem egyedül vagyunk. Túl azon, hogy személyes gondja van mindannyiónkra, közösségként tekint ránk, emberekre. Együtt lát bennünket. És nem tudja elképzelni azt a számára is képtelenséget, hogy ővele békében élek, tőle jót kérek magamnak és enyéimnek, de a többiekre nincs gondom, vagy éppen gondatlan vagyok velük és a világgal.
Tedd meg az embereknek mindazt a jót, amit magadnak kívánsz! Mindenkinek, kivétel nélkül add meg a tiszteletet, az emberméltóságot, a lehetőséget a változásra, a nagylelkűséget, hogy a saját útján találja meg a jót és ne azon, amit te gondolsz neki! Szabadíts ki minden embert ítéleteid és megbélyegzéseid fiókjából! Ha látod benne azt, ami nehéz neked, ami bánt téged, próbáld megkeresni a bűn mögött az elesettséget, ami azt okozza.
Nem könnyű szeretni. Sokszor a jót még kívánni sem könnyű, ha megbántottak és sértettek vagyunk. Talán lehetetlen is – vagy mindenképpen annak tűnik: embernek lehetetlennek. Hát akkor legyen ez, amit mennyei Atyánktól kérünk. Kérjük őt, hogy tanítson minket igazán szeretni. A szónak nem a giccses, hanem a mélyen emberi és emberfeletti értelmében. Adja meg nekünk ezt, mert mi nehezen találjuk. Nagyböjtben legyen ez a legfontosabb kérésünk.

Akarsz szeretni, megbocsájtani, jót akarni? Ha megtenni nem is, legalább kérni tudod?

Bátorság!
Szabó László Sch. P.


Kerényi Lajos Sch. P.: Böjtölj, hogy légy igazi önmagad!

A böjt nem cél. Nem is emberkínzás. Az Egyház nagy szeretettel rendeli el, hogy megtanuljunk győzni (káros) ösztöneink felett.
Károgó varjak ósdi középkori maradványnak nevezik az önmegtartoztatást. Bezzeg: ha bent akarnak maradni a súlycsoportjukban, akkor mindent elfeledve böjtölnek lefogyni akarván. A történelemnek szinte minden nagy egyénisége böjtölt, hogy megtanulja legyőzni a mohó ösztönöket.
Aki nem teszi, szánalomra méltó függője lehet ételnek, italnak, szexnek, nikotinnak, drognak. Tartsunk csak bátran böjtöket nemcsak nagyböjtben. Tanuljuk meg legyőzni, és értelemmel irányítani a kincs, a hír és a gyönyör kínálta túlzásokat.
Itt nem arról van szó, hogy kiirtsuk evilági jogos vágyainkat, hanem hogy ezek segítsenek bennünket a boldogság felé vezető úton mindig előre. Jézusnak és sok nagy egyéniségnek böjtjei adjanak nekünk bátorságot e nagy feladathoz.


PIARTOUR 2015 évi útitervek

Kétnapos Sátoraljaújhely - 2015. VI.  5-6.

1. nap: Budapest-Sátoraljaújhely. Látnivalók: libegővel a Magas-hegyre, onnan átlebegés Szár-hegyre, a Magyar Kálvária tetejére. A Kálvárián végig haladva érkezés a Zsólyomkai-pincesorra, fakultatív borkóstolóra. Széphalomban a Múzeumkert Panzió szálláshelyre érkezés, ahol vacsorát, második nap reggelit kapunk.
2. nap: reggeli után a Piarista templom felkeresése, a Kazinczy Múzeum megtekintése, majd a Karosi Látogatóközpont végigjárása. Hazaérkezés kb. 21 órakor.
Részvételi díj 16 000 Ft, mely tartalmazza a buszköltséget, a szállást és a félpanziós ellátást, az idegenvezetést, és a belépők költségeit.

Erdélyi utazás Szent László falképes templomok körútja - 2015. IX. 8-12.
1. nap: Indulás reggel 6 óra, a Műcsarnok mellől. Látnivalók: Székelyvarság (szíveslátás „nusikummal”).
Szállás és félpanziós ellátás 1-3. napokon az itteni falusi vendéglátó családoknál (kétágyas szobák fürdőszobával)
2. nap: látnivalók: Tolvajos-tető, Csíkszereda, Nyerges-tető, Kászonimper (Böjte Csaba Szeretetotthona), Gelence (Árpádkori templom Sz. László legendáriummal), Sepsiszentgyörgy, Hatod-tető, Bibarcfalva (Sz. László legendáriummal), Vargyas, Rika hegység, Homoródkarácsonyfalava (unitárius templom Sz. László falképekkel), Székelyvarság.
3. nap: látnivalók: Székelyudvarhely, Székelyderzs (erődtemplom Sz. László legendáriummal), Bögöz     (református templom Sz. László legendáriummal), Székelykeresztúr, Énlaka, Firtos hegy, Farkaslaka, Székelyvarság.
4.  nap: látnivalók: Libán-tető, Bucsin-tető, Szováta, Kolozsvár, Bánffyhunyad, Kalotaszentkirály (szálláshely, közös, zenés vacsorával).
5. nap: látnivalók: Királyhágó, Biharrósa, Magyarremete (templom frissen feltárt Sz. László legendáriummal), Belényes, Nagyvárad, határátkelő Ártánd.
Részvételi díj 60 000 Ft
Utazásokra jelentkezés: a Diákszövetségben hétfői napokon 15-17 órakor Csapody Gézánál.


Kerényi Lajos Sch.P.: Laudáció - Bátyuskám, Pistikém!

Drága Bátyám halála számomra igen nagy veszteség. 17 hónappal volt idősebb nálam. Mindig együtt dobogott a szívünk kicsi korunktól kezdve. Ő volt számomra a példakép, a vezér.

Szigorú, következetes, de színes és szeretetben gazdag vallásos nevelést kaptunk drága szüleinktől. A tatai piarista gimnáziumba együtt jártunk pár évig. Pista bátyám később tanítói hivatást kapott, és Győrben folytatta tanulmányait. Aztán belenőttünk a háborúba 1944-45-ben. Besoroztak bennünket katonának. Frontharcosok lettünk, majd mint hadifoglyok kivittek a Szovjetunióba a Donyeck medencébe. Szénbányászok lettünk. Nagy szeretettel segítettük egymást. Ő volt a támaszom: az Öcsi gondos vigasztalója. Ő, a szerető szívű testvér.
Mikor újra itthon voltunk, elváltak útjaink. Ő megházasodott. Kislányuk született. Mint tanító, majd tanár példaképem lett. Nagyon sokat kellett tűrnie. Több faluban tanított. Akkor én voltam vigasztalója és bátorítója. Sok-sok keresztje szentté varázsolta. Soha nem panaszkodott. Ötletes, kreatív család és hazaépítő volt. Ezermester mindvégig.

Istenem! Öleld Őt szívedre, tedd igazán boldoggá!

(Mellékelt fotó: Lajos atya és Családja, a kép bal oldalán Pista testvére;
forrás: Adj nekem lelkeket, Uram! c. könyv.) 


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ehunyt Oberfrank Géza karmester

Egy budapesti idősek ottho­ná­ban, 79. születésnapja előtt nem sokkal, január 12-én elhunyt Oberfrank Géza karmester, egykori piarista diák.

Aki sosem találta meg a választ – Oberfrank Géza szomorú halálára

Két héttel 79. születésnapját megelőzően, hosszú és súlyos betegség után elhunyt Oberfrank Géza. Művészként már régen nem volt benne a napi zenei körforgásban, mert az alattomos kór már majd másfél évtizede kicsavarta kezéből a pálcát. Utána még sokáig tanított, de ez a tevékenység már csak közvetve jutott el a nagyközönséghez.
Hosszú évtizedekig volt meghatározó szereplője a magyar zenei életnek, zenekarokat vezetett, kiemelkedő koncerteket dirigált. Az ország vezető zenés színházaiban töltött be fontos pozíciókat, bár talán nem a legszerencsésebb időkben. Most mégis, a kötelező gyászjelentéseken túl nagy csend van Oberfrank Gézáról. Hallgatnak az egykori pályatársak, de a közvetlen munkatársak is.

Nem volt könnyű ember és sosem igazán törekedett arra, hogy szeressék. Önemésztő típus volt, aki mindig mindent szeretett volna jobbá tenni és megoldani. Nem látta be korának határait, nekiugrott olykor áttörhetetlen falaknak is. Nem elégedett meg félgyőzelmekkel. Maximalizmusát a zenés színházi világ talán legnagyobb géniuszától tanulhatta el: majd három esztendeig volt zenei vezető a Walter Felsenstein igazgatta berlini Komische Operben. Mindössze 38 esztendősen nyerte el a bizalmat, mely egy életre meghatározta Oberfrank későbbi színházi világképét. Onnantól komplex színházban tudott csak gondolkodni.
Utána mindig azt kereste-kutatta, ezért vállalt konfliktusokat, harcot. Talán meglepő, hogy Felsenstein közelsége ellenére is karmesteri példaképe Herbert von Karajan volt. De ez mégsem ellentmondás, mert a hírhedten anakronisztikus dirigensben is elsősorban ugyanazt az összművészeti gondolkodást szerette, ami a berlini rendezőt jellemezte.
Hazatérve Oberfrank volt Magyarországon az első karmester, akit nem csak mellékesen foglalkoztatott a színpad, hanem tevékenyen részt vállalt a színpadi munkákban. Összesen hét operaprodukciót rendezett és több mint húsz operafordítása került színpadra. Aktívan beleszólt a díszletek és jelmezek tervezésébe is.
Zenei vezetőként bátran, olykor talán túl bátran szavazott bizalmat tehetségesnek tartott fiataloknak, akik közül néhányan hamarosan vezető művészekké nőtték ki magukat, de volt olyan is, aki beleroppant az erejét meghaladó feladatba. Ha egy művészt a szárnyai alá vett, akkor energiát és időt nem sajnálva, önmagát sem kímélve próbálta minél eredményesebb szintre eljuttatni.
Nem volt pálcavirtuóz, inkább aprólékos műhelymunkával igyekezett a tökéletességre. Döntési helyzetbe jutva sem vállalt indokolatlanul sok vezénylést, s rendszeresen figyelemmel kísérte a fiatalabb karmester-nemzedéket. Elsők között kezdett el az Erkel-operák eredeti verzióival foglalkozni. S talán utolsó volt, aki még vakon hitt a repertoárszínházban és a társulati rendszerben.
Legjobb produkciói évtizedekre megelőzték a korukat, s egy egész nemzedék legizgalmasabb operai élményeit jelentették. Ezek közül én legszívesebben A bolygó hollandi (MÁO, Szeged), az Agrippina (Zichy-kastély), a Figaro lakodalma (Operettszínház), a Hoffmann meséi (Erkel Színház), a Karl és Anna (MÁO), a Parsifal (MÁO) és a Tosca (Erkel Színház) előadásaira emlékszem.
Konfliktusait, csalódásait és végső félreállítását egy egész pályáját bemutató memoárban próbálta kiírni magából – persze sikertelenül (Életem a zene…, avagy lehetsz-e hazádban próféta – Media Nox kft. 2002). Az irodalmárokhoz méltóan választékos nyelven és olvasmányosan, de szokatlanul vaskos iróniával és öniróniával megírt könyvben ugyanakkor maga sem találta meg a választ az önkínzó miért nem?-re.
Zárkózott embernek tűnt. Azt hiszem, sosem volt igazán oldott, vagy ha igen, azt csak a hozzá nagyon közelálló kevesek láthatták. De egyszer jó régen, negyedszázada is lehet, B. Nagy János józsefvárosi kertjében néhány operaházi barát gyűlt össze. Ettek-ittak, beszélgettek és muzsikáltak. A pianínót Oberfrank gondozta, aki mindenki számára váratlanul egy önálló szólószámmal is előállt: Sporting Life dalát énekelte a Porgy és Bessből, saját kíséretében. Akkor, azon a régi estén, a Televízió jóvoltából sikerült kivételesen bepillantanunk tán másfél perc erejéig Oberfrank Géza különös és féltve őrzött kulisszája mögé.

-zéta-
Forrás: http://www.momus.hu/article.php?artid=6818 

Nyugodjék Krisztus békéjében! 


1848. március 15.

Juhász Gyula: Március idusára

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!