2014. december 05., VI. évfolyam 22. szám

 

Adventi lelkinap 2014. december 13-án

Kedves Piarista Öregdiákok!

A Magyar Piarista Diákszövetség Budapesti Tagozata Adventi lelkinapot szervez 2014. december 13-án délután 15 órai kezdettel a Piarista Kápolnában.

Az Adventi Lalkinapot dr. Sóczó Ferenc piarista atya tartja "Istenkeresésünk útjai" címmel.
A Lelkinap mottója: „Az Úr az Isten, az ő fénye világít nekünk.” 118. zsoltár
Időpontja: 2014. december 13., szombat, délután 15:00.
Helyszíne: Piarista Kápolna (bejárat: Piarista Gimnázium, Piarista utca 1.).

Szeretettel várunk minden kedves piarista öregdiákot, családtagjait és érdeklődőt!

Magyar Piarista Diákszövetség
Budapesti Tagozatának elnöksége


Szent II. János Pál pápa elmélkedése advent első vasárnapjára

Kedves testvéreim, ma, advent első vasárnapján belépünk az új liturgikus évbe. Istenünk, aki a szövetség Istene, kinyilatkoztatta magát a történelemben, és az egyház a történelemben ünnepli a megváltás misztériumát: az Úr Jézus Krisztus megtestesülését, szenvedését, halálát és feltámadását. Ezáltal a hívők útja egy folyamatos megújulás aközött, amit Krisztus „már” végrehajtott és aközött, amit „még nem” Önmaga teljes kinyilatkoztatásából.
Isten az ember és a világ jövője. Ha az emberiség elveszíti az Isten iránti érzékét, bezárul a jövő előtt, és elkerülhetetlenül elveszíti az időben való zarándokútja távlatait.
Miért a születés, miért a halál? Miért az áldozat, miért a szenvedés? Ezekre a kérdésekre a kereszténység megfelelő, kielégítő válaszokat kínál. Ezért mondhatjuk, hogy Krisztus az emberiség reménye. Ő a jelenünk igazi értelme, mert Ő a mi biztos jövőnk.
Advent arra emlékeztet minket, hogy Ő eljött, és Ő el fog jönni. A hívők élete állandó és virrasztó várakozás az Ő eljövetelére.

(Úrangyala imádság, 2002. december 1.)


Patrocinium Kecskeméten

November 27-én, csütörtökön tartotta gimnáziumunk tantestülete és diáksága rendalapítónknak, Kalazanci Szent Józsefnek hagyományos patrociniumi ünnepét. Idén a szokásosnál is ünnepélyesebb keretekben zajlott rendezvényünk, tekintve, hogy iskolánk 300 évvel ezelőtti alapítására is emlékeztünk.

Patrociniumunk programja volt:
10.00: ünnepi szentmise a Piarista Templomban (főcelebráns volt Labancz Zsolt Sch. P. tartományfőnök atya, aki a prédikációt is mondta)
11.30: ünnepi köszöntők az iskola dísztermében
Áder János köztársasági elnök köszöntő levele
Nagy Attila Sch. P. igazgató beszéde
Labancz Zsolt Sch. P. tartományfőnök úr felolvasta Pedro Aguado piarista legfőbb szerzetesi előjáró Rómából, a központi piarista anyarendházból írott levelét)
Prof. Dr. Adamik Tamás akadémikus, iskolánk egykori diákjának ünnepi beszéde
Andreas Steiner tartományfőnök atya, a Jézus-Szíve-Misszionáriusainak Délnémet-Osztrák provinciájának vezetőjének köszöntője
Bernhard Vogt tanár úr, a rheinbachi Vinzenz-Pallotti-Kolleg pedagógusának köszöntője.
11.45: gimnáziumunk diákszínpada Sík Sándor piarista papköltő „Podolini diákok" c. színművét mutatta be. A darabot rendezte: Hegedűs Judit tanárnő.
12.30: ünnepi ebéd
13.30: városnéző séta a vendég DÖK-ös diákokkal
14.30: Piarista Café (pedagógusoknak a díszteremben, DÖK-ös diákjainknak és a vendégdiákoknak a szerzetesi ebédlőben)
300. születésnapi torta

óvodás és általános iskolás kisdiákjaink meglepetésműsor
Kozicz János történész, pedagóguskollégánk előadása "Mozaikok a kecskeméti piaristák 300 éves történetéből" címmel kötetlen baráti együttlét

A 300. jubileum jegyében szervezett gimnáziumi patrociniumunk egyik legörömtelibb része volt, hogy a magyarországi piarista, és külföldi testvériskoláinkból diák- és pedagógusdelegációk érkeztek hozzák együtt ünnepelni.
Piarista Gimnázium - Budapest: Székely Zoltán mentortanár DÖK-ös diákjaival
Piarista Szakiskola - Göd: Dekiszkyné Fejér Rita igazgató asszony és Valaczka János SchP igazgatóhelyettes és gödi diákok
Piarista Gimnázium - Vác: Kalász Ákos igazgatóhelyettes úr "PAD"-os diákcsapatával
Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Óvoda - Nagykanizsa: Nyeste Pál SchP igazgató és Horváth Gábor igazgatóhelyettes vezetésével DÖK-ös diákok
Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged: Papp Attila igazgató és Nagy Mariann mentortanár, valamint DÖK-ös diákok
Privatgimnazium Liefering - Salzburg, Ausztria: Andreas Steiner házfőnök úr és Juliane Asanger tanárnő, a testvérkapcsolat koordinátora
Vinzenz-Pallotti-Kolleg - Rheinbach, Németország: Bernhard Vogt tanár úr, aki 21 éve a testvérkapcsolat koordinátora.
A vendég DÖK-ös diákokat kecskeméti gimnáziumunk diákjai látták vendégül és szerveztek nekik programot. A közösen töltött nap után erős igény fogalmazódott meg a jövőbeni szorosabb együttműködésre a piarista iskolák DÖK szervezetei között. Erre adódik is alkalom az elkövetkező években, hisz a kanizsai piaristák jövőre ünneplik alapításuk 250. évfordulóját, a budapestiek pedig 2017-ben lesznek 300 évesek.
Emlékezetes, szép patrociniumi ünnepünk kapcsán kiemelt köszönet illeti
Acél Zsolt SchP tanárurat, aki az ünnepi szentmise diák-asszisztenciáját szervezte
Fehérvári Gábor és Talmácsi József tanárurakat a szertartás ének-zenei részének megszervezéséért
Hegedűs Judit tanárnőt a 300. jubileumi évünkhöz nagyon illő, remekül megrendezett és előadott diákszínpadi darabért
Galaczi Tibor SchP tanárurat, a jubileumunk kapcsán szervezett piarista DÖK találkozó koordinálásáért
Talmácsi József tanárurat, a külföldi testvériskoláinkból érkezett vendégeink fogadásáért, a tolmács feladatok ellátásáért
Kozicz János tanárurat a 300 éves Piarista Iskoláról tartott történeti előadásaiért
Suba Adrienne igazgatóhelyettes asszonyt, az ünnepséggel kapcsolatos szervezési, előkészítési munkákért
Tarnai Bence 10.c osztályos diákunkat, aki az ünnepség iskolai fényképésze volt.

Nagy Attila Sch. P. igazgató


Patrociniumot ünnepelt a Budapesti Piarista Gimnázium

Kalazanci Szent József pártfogásának ünnepéről Cserháti Ferenc püspökkel emlékezett meg november 28-án a Budapesti Piarista Gimnázium. A patrocinium a rendalapító nyári emléknapját követően a diákjaival körülvett Kalazancius ünnepe.

Minden évben kétszer ünnepli alapítóját a piarista rend. Egyházi emléknapja augusztus 25-én van, mivel ez iskolai szünetre esik, így a piarista iskolákban november végén tartják Kalazanci Szent József pártfogásának ünnepét, a patrociniumot. Céljuk, hogy a diákokkal körülvéve is megemlékezhessenek az „összes keresztény népiskola mennyei pártfogójáról”, ahogy Kalazanci Szent Józsefet 1948 óta XII. Piusz pápa rendelkezésére tisztelik.
Ezúttal Cserháti Ferenc, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelős püspöke volt a Budapesti Piarista Gimnáziumban a patrocinium vendége. Együtt ünnepelt a gimnázium diáksága, tanári kara és régi tanárai – tájékoztatta a Magyar Kurírt Kormos Zoltán igazgatóhelyettes.

A szentmise elején az érettségi előtt álló diákok köszöntötték a Cserháti püspököt. „…hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa…” Márk evangéliumához kapcsolódva Cserháti Ferenc a gyermekség mibenlétéről beszélt a diákoknak és tanáraiknak Kalazanci Szent József példáját megidézve. Közvetlen hangú beszéde biztatás volt a tanárok számára: aki fiatalok közt van, lelkében maga is fiatal marad.
A szentmise után megnyitották a magyar népköltészet témára kiírt VII. piArt Képző- és iparművészeti kiállítást. A megmérettetésen eredményesen szerepelt díjazottaknak Jankovics Marcell Kossuth-díjas művész adott át oklevelet, majd Cserháti Ferenc gratulált az eredményekhez.

Fotó: piarista.hu
Forrás: Magyar Kurír


Megkezdődött a "Megszentelt élet éve"

Az Istennek szentelt élet sokféle formája megtalálható ma Magyarországon, a szigorú szemlélődő rendektől az apostoli munkát végző közösségeken keresztül az új mozgalmakig. A szegénység, tisztaság és engedelmesség hármas fogadalmát letevők létszáma jelenleg mintegy ezerhatszáz hazánkban. A Ferenc pápa által a szerzeteseknek „dedikált” megszentelt élet éve mai nappal vette kezdetét.

2014. november 30-án 10 órakor ünnepi szentmise keretében nyitotta meg Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a Szent István bazilikában a megszentelt élet évét az esztendőt jelképező gyertya meggyújtásával. Az ünnepségre az ország számos pontjáról érkeztek szerzetesek, a rendek, apostoli társaságok képviselői. A misén Peter Turkson bíboros, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke koncelebrált.
Magyarországon jelenleg 24 férfi szerzetesrend (néhány rendi felfogás szerint ez 37), 44 női szerzetesrend, emellett 22 egyéb Istennek szentelt életet élő társaság, társulás, csoport működik, akik a 2015-ös év során több országos, egyházmegyei és rendi, regionális szintű programmal, projekttel készülnek majd. A szerzetesi év koordinátori munkáját a Magyar Rendfőnöknők Konferenciája és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája által létrehozott iroda fogja össze, amelynek vezetője Ulrik M. Monika SSND nővér.
A szentmisét követő sajtótájékoztatót Várszegi Asztrik OSB főapát köszöntő szavai nyitották meg. A rendezvényen ezt követően Deák Hedvig OP, a Magyar Rendfőnöknők Konferenciájának elnöke röviden bemutatta a női szerzetesrendek helyzetét és szerepét Magyarországon. „A kép színes és nagyon heterogén. A statisztika mögött ott van az újraindulás óta eltelt 25 év története, de a szerzetesség tágabb magyarországi története is. Jelenleg 44 szerzetesrend, 6 apostoli élet társasága, 4 világi intézmény, 11 egyéb megszentelt életet élő közösség (krisztushivők hivatalos és magántársulásai) működik. Ezen közösségek összlétszáma 1025 fő, ebből örökfogadalmas 905.  A képzésben résztvevők száma 120 fő, amely évente kb. 15-20 belépőt jelent. Az újonnan belépők száma sajnálatosan csökken, főleg az ezredforduló óta.” – tájékoztatott Deák Hedvig.
A női szerzetesi közösségek fontos társadalmi szerepet is betöltenek: 14 női rend összesen 69 közoktatási intézményt tart fenn, illetve 38 szociális intézményt. Az intézményeken túl, rengeteg egyéb területen vannak jelen szerzetesnők: az Egyház lelkipásztori tevékenységében, lelki vezetésben, szociális munkaterületeken.

„Ennek az évnek egyik kihívása számunkra, hogy meg szeretnénk mutatni: bár a fentiek mind fontosak, de a szerzetesség elsősorban nem társadalmi tevékenysége miatt „hasznos”, hiszen a szerzetesi élet nem egy „funkció” pusztán. A szerzetesi élet önmagában jó: olyan életforma, amely az egész embernek szól, és amely rávezet emberségünk távlataira, emberségünk teljesebb megélésére.” – vallja Labancz Zsolt SP, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke.
A tájékoztatón Ulrik M. Monika SSND röviden ismertette a 2015-ös év országos, kiemelt és várható programjait, amelyek a következők:
A.) 2015. április 25-én a megszentelt életet élők találkozója és zarándoklata Mátraverebély-Szentkútra hivatásuk közös megünneplése céljából.
.
B.) 2015. szeptember 18-19-én Budapesten egy több ezer embert megszólító, szabadtéri rendezvény formájában - amely a Szerzetesek Tere nevet fogja viselni -, bemutatkoznak a magyarországi szerzetesrendek színes, izgalmas és változatos programok, műhelyek, személyes találkozások keretében.
C.) 2015. november 14-én konferencia a Sapientia Nap keretében
Fő témakörök:
a. A szerzetesi élet teológiája
b. Az egyén és közösség
c. Merre hívja ma a Lélek a szerzetességet?

Az országos, kiemelt rendezvényeken túl az egész év során egyházmegyei szintű, különféle „rendközi” projekteken keresztül szerveződő, több rend közös szervezésében történő és az egyes rendek saját keretein belül is zajló események várhatók, amelynek részleteiről menet közben nyújt tájékoztatást a Szerzetesi Iroda a www.szerzetesek.hu honlapon.

" Ha a megszentelt élet éve programjaira gondolok, rögtön az az életérzés fog el, hogy ezek a programok sokkal többek számunkra, mint puszta programok. Az út, ami egy program létrejöttéig vezet, szinte már maga az a cél, amely előttünk áll: hivatásunk mélyebb megértése, megújulás, együttműködés a különféle rendek, közösségek szerzetesei között, jelenlét az egyházban és a társadalomban, odafordulás a másik emberhez, ajándékok, adományok egymásrautaltsága, cseréje és összeadódása. A társadalom felé is érdemben kívánunk nyitni: megmutatni azt, hogy karizmáink megélésével hogyan kerülünk eleven kapcsolatba szociális kérdésekkel, gondokkal és az ezekben élő emberekkel. " – vallja Ulrik M. Monika SSND, a Szerzeteselöljárók Irodájának titkára, a szerzetesek évének projektkoordinátora.

Kiss István Didák OFM, a szerzetesi év kommunikációs felelőseként úgy véli, hogy épp ideje a szerzetesekről alkotott képet a társadalomban „letisztítani”. „Nagyon sok téveszme van az emberek fejében és tudatában. Ehhez megpróbálunk jobban és hatékonyabban nyitni a nem vallásos emberek felé, használva az ő általuk használt eszközöket; építünk kíváncsiságukra az ismeretlennel és a kuriózummal szemben. Szeretnénk megszólítani a nehezen elérhető korcsoportokat is, természetesen nem elhanyagolva a minket szerető és ismerő vallásos embereket.”

Ehhez a Szerzeteselöljárók Irodája jövőre mind az egyházi, mind a világi médiumokban aktív jelenlétet és tevékenységeket tervez. Olyan stratégiai médiapartnereket találtak mindehhez, mint az MTVA, a Magyar Rádió, a KÉPMÁS, a Bonum TV, a Keresztény Élet, a Magyar Katolikus Rádió, a Magyar Kurír, a Mária Rádió, a Szent István Rádió és Televízió, és az Új Ember.
A megszentelt élet éve, amelyet Magyarországon a szerzetesek évének is neveznek, 2016. február 2-án zárul.

Szöveg és kép: Szathmáry Melinda


Erdő Péter bíboros a következő püspöki szinódus főrelátora

Ferenc pápa november 21-én a XIV. rendes püspöki szinódus főrelátorává nevezte ki Erdő Péter bíborost – tájékoztat az Apostoli Szentszék sajtószolgálata.

Erdő Péter bíboros a Vatikánban idén októberben a család témájában tartott rendkívüli püspöki szinóduson is betöltötte már a főrelátor tisztségét. A főrelátor a szinóduson a témákat felvezető és ezeket összegző feladatokat lát el.
A következő, immár rendes püspöki szinódust 2015. október 4. és 25. között tartják a Vatikánban. Témája „A család hivatása és küldetése az egyházban és a mai világban” lesz.
A Szentatya André Vingt-Trois bíborost, párizsi érseket; Luis Antonio G. Tagle bíborost, manilai érseket; Raymundo Damasceno Assis bíborost, apericidai érseket; Wilfrid Fox Napier bíborost, durbani érseket a szinódus delegált elnökévé; Bruno Forte, Chieti-Vasto érsekét a szinódus különleges titkárává nevezte ki.

Fotó: CTV
Forrás: Magyar Kurír


"Peter Turkson bíboros: Az a jó üzlet, ami a közjót szolgálja" - Beszámoló a KÉRME konferenciáról

A KÉRME (Keresztény Értékmegőrző Egyesület) és társszervezetei Értékek értéke konferenciát szervezett november 29-én, előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, könyvbemutatóval. A konferencia témája: Az üzleti vezető hivatása, tanúságtétele a hétköznapokban. A KÉRME sajtóközleményét adjuk közre.

Üzlet vagy közjó? Profit vagy keresztény értékek? Vagy inkább: üzlet ÉS közjó, profit ÉS keresztény értékek…? Ezeket a kérdéseket járta körül nemzetközi előadók szerepeltetésével a 2014. november 29-én Budapesten (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán) tartott konferencia. A rendezvényen neves külföldi előadók is megosztották tapasztalataikat a konferencia résztvevőivel. A legrangosabb előadók között említhetjük Peter Turkson bíborost, az Igazság és Béke Pápai Tanács (Iustitia et Pax) elnökét, José Mária Simone-t, a UNIAPAC Internationale elnökét, Burkhard Leffers-t, a Uniapac Europe leköszönő ét valamint Frank Spenglert, a Konrad-Adenauer-Stiftung képviselőjét.
A konferencia bevezető előadását Burkhard Leffers, a UNIAPAC Europe leköszönő elnöke tartotta. Előadásában kiemelte, hogy az üzleti élet horizontális síkjában értelmezhetjük a gazdasági tevékenységet, a függőleges tengelyen pedig a spirituális dimenziót. Ez utóbbi megközelítés vezetheti el az üzleti vezetőt, hogy testvérként kezelje munkatársait. Megfontolásra méltó gondolatként említette, hogy Ferenc pápa szerint a vállalkozás nemes hivatás, mely az Istentől kapott tehetség gyakorlása.

A fő támogató Konrad-Adenauer-Stiftung képviseletében felszólalt Frank Spengler, aki elmondta, hogy az eddigi tapasztalataik szerint Budapest fontos szerepet játszik az európai tudásmegosztásban. Előadásában kiemelte, hogy szervezetük Európa szerte a keresztény felelősségvállalás filozófiáját hirdeti, segítik az elmaradt régiók gazdasági felvirágoztatását, és fontosnak tartják a felekezetek közötti párbeszédet.
Csébfalvi János (a Door Training and Consulting Hungary vezetője) a vállalkozók oldaláról közelítette meg az értékek üzleti hasznát, és szavazásra feltett kérdéseivel új típusú gondolkodásra készítette a hallgatóságot. Olyan kérdésekkel lepte meg a hallgatóságot, melyeket eddig a magánélethez tartozónak ítélt a társadalom (például hogy boldognak érzik-e magukat, támogatják-e munkahelyek a közjót stb.), és ezeket a kérdéseket a társadalmi felelősség viszonylatába helyezve időnként igen érdekes eredményeket mutatott a szavazógép.
A konferencia főelőadását Peter Turkson bíboros tartotta az üzleti vezetők hivatásáról. A világban megjelenő legégetőbb problémákat és a keresztény egyház erre adott válaszait átfogóan ismertette, majd  Az üzleti vezető hivatásacímű könyv tematikáját követve mutatta be az üzleti vezetők hivatásának fő elemeit a felismeréstől a helyes megítélésen át a megoldást hozó cselekvésig (A kötet most jelent meg először nyomtatásban magyar nyelven). A bíboros – a könyvet megjelentető Justitia et Pax Pápai Bizottság elnöke – kiemelte: az egyház társadalmi tanításának középpontjában minden ember alapvető méltósága áll, mert mindnyájan Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Előadásának végén két fontos üzenetet küldött a vállalkozók számára, egyben meghatározva a „jó” üzlet fogalmát: Az üzlet és annak dolgozói nem a te vagyontárgyaid! Az a jó üzlet, ami a közjót szolgálja!
Rohály Gábor (az Avaya Magyarország vezérigazgatója) és Baritz Laura domonkos nővér (a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a KETEG képzés szakfelelőse) közös előadást tartottak. Ebben komplex módon jelentek meg az Az üzleti vezető hivatása című könyv tartalmi elemei, azok elvi összefüggései, valamint gyakorlati alkalmazási lehetősége, illetve a Magyarországon elindított KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) képzés célja, formája és eredményei.
A vállalati értékteremtés lépcsőiről beszélt előadásában Héjj Tibor, a Proactive Management Consulting ügyvezetője. Rövid elméleti bevezetés után (Milton Friedman neoliberális megközelítésének értékteremtő hatásának elemzése), bemutatta a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) felelősségi szintjeit. Tudományos értékű előadásában ismertette a „for-benefit” vállalatok fő jellemzőit, és e koncepció által megjelenő új, a mainstream által „érintetlen” világ lehetőségét. Ezt követően kitért a CSV = Creating Shared Value, azaz megosztott értékek teremtése elvet követő vállaltok működési elveire is, majd előadása végén – a Katolikus Egyház társadalmi tanításában rejlő lehetőségek bemutatása után – személyes tanúságtételként elmondta, hogyan alapította a saját CSV típusú tanácsadó cégét, továbbá egy „for-others” típusú vállalatot.
A Kiss Ulrich jezsuita szerzetes által vezetett kerekasztal-beszélgetésen a meghívott vezetők, akik kimondatlanul eddig is „tanúságtevőként” működtek saját területükön, személyes elkötelezettségükről beszéltek, ki-ki a saját területén említve ennek gyakorlati megjelenését, majd üzemeteket fogalmaztak meg a hallgatóságnak.
Az üzleti vezető hivatása című könyv megjelenésének bejelentése mellett a konferencia fő célja a KÉRME Egyesület által elindított Értékek Értéke Program 2014 ismertetése volt, melynek célját, működési módját és várható eredményeit a délutáni szekció első előadójaként az egyesület elnöke, Bojta János (a TCORGAN Közigazgatás-fejlesztési Kft. ügyvezetője) ismertette. Elmondta, hogy ebben az évben a Keresztény ÉRtékMegőrző Egyesület (KÉRME) az ÉRME Üzleti Hálózat tagjaként hároméves programot indított az egyház társadalmi tanításának üzleti életben való megvalósítására. A program során olyan üzleti vezetőket szólítanak meg, akik hajlandók és képesek a hétköznapi gyakorlat szintjén is keresztény értékrend alapján vezetni eredményes vállalkozásukat. A hároméves eseménysorozat tehát az elhúzódó gazdasági válság által felvetett kérdésekre a Katolikus Egyház Társadalmi Tanítása válaszait tervezi bevezetni a köztudatba. A program a megfelelő felkészülés után a gyakorlati cselekvést, valamint a tapasztalatok hiteles továbbadását tartja a legfontosabb feladatnak, ennek megfelelően jelszava: Tudd! Tedd! Mondd!
Előadásának végén a KÉRME elnöke a program jelképes megáldására Peter Turksont kérte fel, majd a UNIAPAC nemzetközi szervezet vezetőivel együtt ünnepélyesen meggyújtották a program jelszavait magukon viselő három óriási gyertyát!
A program ismertetése után két sikeres vállalkozó – Kruchina Johanna ügyvezető igazgató (SIKA Hungária Kft.), Lőrincz György borász, ügyvezető (St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet) beszélt kötetlen módon saját elveiről, az elvek gyakorlati megvalósításában elért tapasztalatairól. A személyes hangvételű előadások után az előadók válaszoltak a moderátor illetve a hallgatók kérdéseire.
Azt követően Csébfalvi János, a KÉRME nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese a UNIAPAC jelenlévő európai vezetőitől kért egy-egy rövid értékelést, melyekből egy érdekes nemzetközi körkép bontakozott ki.
A konferencia az UNIAPAC új elnöke, Franco Nava tartott záróbeszédet, melyben méltatta konferencia szervezésének bensőséges hangulatát és az előadások színvonalát. Beszédében kiemelte, hogy fontosak ezek az európai találkozások, hiszen együtt kell dolgozniuk a hasonló értékrendet képviselő szervezeteknek, ha a keresztény egyház társadalmi tanításában megfogalmazott elveket át akarjuk ültetni a hétköznapok gyakorlatába.
A konferenciát szervező Keresztény ÉRrtékmegőrző Egyesület (KÉRME) 2006-ban megalakított civil szervezet, melyet azért hoztak létre, hogy tagjai kapcsolatot találjanak azokkal az embertársaikkal, akik hozzájuk hasonlóan azt keresik, hogyan tehetik jobbá üzletemberként, vállalkozóként a világot, akik többet szeretnének tenni mindazokért, akikért felelősséggel tartoznak. Az egyesület célja a keresztény életközösséget erősítő hálót szőni olyan emberek és szervezetek között, akik az üzleti életben a keresztény magyarság tradicionális alapértékeinek megtartásával vesznek részt, s akik számára természetes, hogy az üzleti életben való részvétel célja nem csak önmagában az üzleti siker, hanem szűkebb vagy tágabb környezetükben rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak, a közjónak a megteremtése.
A KÉRME nevéből és küldetéséből adódóan is több témakör mentén is foglalkozik a fenntarthatósággal, társadalmi igazságossággal, a társadalmi felelősségvállalással (CSR), illetve ezzel kapcsolatos vezetői felelősséggel és tevékenységekkel.
Ebben a tevekénységünkben nem vagyunk egyedül, testvérszervezetként együttműködünk az Érme Üzleti Hálózat több tagjával, és 2008 óta tagja vagyunk az UNIAPAC (UNion Internationale des Associations PAtronales Catholiques, Katolikus Munkaadók Szervezeteinek Nemzetközi Uniója) szervezetnek. 2013-ban egyesületünk akkori elnökét, Csébfalvi Jánost megválasztották az UNIAPAC közép-kelet európai elnökhelyettesének.

Fotó: Söjtöry Szabolcs
Forrás: Magyar Kurír


Csepely Péter felhívása

Tisztelt volt Iskolatársak, kedves Öregdiákok!

A Diákszövetség nevében szeretném megköszönni az eddig beérkezett tagdíjakat. Külön köszönet azoknak, akik az elvárt összegnél többet fizettek be.

Azonban szeretnék megismételni egy-két, már korábban is kért dolgot.
- Akik átutalással fizetnek, a közlemény rovatban tüntessék föl az összegre vonatkozó évet.
- Ha valaki pl. két évre szóló összeget kíván átutalni, akkor mind a két évet tüntesse föl. Enélkül a nagyobb összeg is egy évre lesz könyvelve.
- Csekken fizetők tagdíjat csak felülbélyegzett tagdíj-csekken fizessetek be, ott a vonatkozó év már bélyegezve van. ALAPÍTVÁNYI CSEKKEN TAGDÍJAT NE FIZESSETEK BE!
- A feladóvevényen a név mellett a levelezési címet (lakcímet) is tüntessétek föl.
- Ismételten szeretném jelezni, hogy költség kímélés céljából jövőre nem küldünk csekket azoknak, akik idén átutalással fizettek. Tehát kérlek benneteket, hogy aki átutalással tud fizetni, ne használja már a korábban kiküldött csekket. Csupán a csekken közölt évszámot használja az átutalás közleményében.
- Kérem, hogy december 9-ig közöljétek idén elhunyt osztálytársatok, családtagotok adatait, hogy a december 14-i szentmisén megemlékezhessünk róluk is. E dátum után már - adatellenőrzés hiánya miatt - nem tudom elfogadni a közlést.

- Kérek minden hetven év fölötti Öregdiákot, hogy hogy közölje velem születési helyét és évét, mert sokuknál hiányzik e két adat.

- Ne felejtsétek el, hogy az évi tagdíj 4000 Ft, nyugdíjasoknak, egyetemistáknak 2000 Ft. Ha valakinek nehézsége van a tagdíj befizetésével, írja meg nekünk:   csepely.peter@mpdsz.piarista.hu   címre.

Üdvözlettel,

Csepely Péter
MPDSZ tag- és tagdíjnyilvántartás-vezetö
(Budapest, 1956, Helyes L.)
elérhetőség: csepely.peter@mpdsz.piarista.hu, 30/3187199


Nagy Attila Sch. P. igazgató beszámolója a jubileumi tanév eddigi történéseiről

Kedves Tamás! 

Az alábbi lista segítségével szeretnék beszámolni, hogy miképp zajlott eddig jubileumi tanévünk, milyen rendezvényeink voltak már ennek kapcsán. (Iskolai honlapunkon mindegyikről képekkel illusztrált beszámoló olvasható.) Azt külön megköszönöm, hogy szoktatok a kecskeméti eseményekről is tudósítani a Magyar Piarista Diákszövetség Hírlevelében.

- gyalogos zarándoklat Kecskemétről Rómába, a piarista anyaházba; jubiláló iskolánk köszönőlevelének elhelyezése Kalazanci Szent József egykori szobájának asztalára
az esemény időpontja: 2014-08-01
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/5563

- a 300. jubileumunkhoz kapcsolódott a kecskeméti, váci és budapesti piarista cserkészcsapatok közös nagytábora
az esemény időpontja: 2014-08-02
http://kecskemet.piar.hu/hirek/240/5564

- a 300. jubileumi tanévünkre ráhangoló kétnapos pedagógus lelkigyakorlaton voltunk
az esemény időpontja: 2014-08-26
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/5588

- a jubileumi tanév nyitánya a gimnáziumi tanévnyitó, Veni Sancte misénk volt
az esemény időpontja: 2014-08-31
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/5595

- az 1964-ben, ötven éve érettségizett piarista öregdiákok találkoztak végzős gimnazistáinkkal és elevenítették fel a 250. jubileumot
az esemény időpontja: 2014-09-05
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/5605

- idén a 300. jubileum jegyében szerveztük Pálosszentkútra piarista diákzarándoklatunkat
az esemény időpontja: 2014-09-06
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/5609

- lezajlott kettős, szép ünnepünk, a kecskeméti Piarista Óvoda avatója és Veni Sanctéja, mely jubiláló iskolánk fontos eseménye volt
az esemény időpontja: 2014-09-19
http://kecskemet.piar.hu/hirek/245/5630

- a 300. jubileum jegyében zajlott öregdiákjaink hagyományos rendezvénye, a XXXIV. Piarista Vacsora
az esemény időpontja: 2014-11-08
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/6016

- közös érseki ifjúsági szentmisén köszöntött bennünket jubileumunk kapcsán a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a Főplébánia közössége a kecskeméti Nagytemplomban
az esemény időpontja: 2014-11-09
http://kecskemet.piar.hu/hirek/240/6017

- a 300. jubileum jegyében szerveztük meg a VII. Piarista Patrociniumi Kupát, melyen három sportágban mérték össze erejüket a résztvevő iskolák csapatai
az esemény időpontja: 2014-11-13
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/6029

- a Piarista Iskola alapításának 300. évfordulója alkalmából szervezett "Koháry István Jubileumi Diáksakkversenyt" három korcsoportban szerveztük meg
az esemény időpontja: 2014-11-22
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/6045

- a 300. jubileum jegyében szerveződött a nyolcadik alkalommal megrendezett Kalazancius jótékonysági bálunk
az esemény időpontja: 2014-11-22
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/6047

- az általános iskola felső tagozatában a 300. jubileumi évünk patrocíniumi lelkinapja három fő téma köré csoportosult: ünneplés, emlékezés; példaképek, szegények szolgálata
az esemény időpontja: 2014-11-26
http://kecskemet.piar.hu/hirek/240/6054

a gimnáziumban rekollekciót tartottuk a Patrocinium és a 300. jubileumi ünnepekre való ráhangolódás céljából
az esemény időpontja: 2014-11-26
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/6060

a gimnáziumi diákszínpad 300. jubileumi tanévünkben Sík Sándor "Podolini diákok" c. színművét adta elő
az esemény időpontja: 2014-11-27
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/6061

- az általános iskola felső tagozatának patrociniumi ünnepi rendezvényei, programjai
http://kecskemet.piar.hu/hirek/240/6062

- patrociniumi szentmise, dísztermi ünnepség, diákszínpadi előadás: 300 éves iskolát ünnepelt a Kecskeméti Piarista Gimnázium
az esemény időpontja: 2014-11-27
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/6057

- hazai és külföldi testvériskoláink tanár- és diákdelegációival ünnepeltük együtt a 300. jubileumi Patrociniumunkat
az esemény időpontja: 2014-11-27
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/6059

- díszközgyűlés keretében ünnepelt együtt Kecskemét városa és a piaristák a 300. jubileum kapcsán
az esemény időpontja: 2014-11-28
http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/6058

Emlékévünk rendezvényei nagyobbrészt ezzel lezajlottak, bár még a tanév végéig van néhány olyan rendezvényünk, amelyre szintén szeretettel látjuk vendégeinket:

- Piarista Iskolák Kórustalálkozója
2014. december 11-12., csütörtök délután - péntek

- időszaki múzeumi kiállítás „Kecskeméti piaristák – 300 év a nevelés szolgálatában” címmel a Cifrapalotában; ünnepélyes megnyitóval
2015. január 16., péntek 16 óra

- Magyar Kultúra Napja – előadások, programok a 300. jubileum jegyében
2015. január 22., csütörtök

- Piarista Pedagógusnap – a 300. jubileum jegyében
2015. május 28., csütörtök 17 órától

- a Piarista Iskola Kerti Ünnepélye (kirakodóvásár és gyermeknapi forgatag)
2015. május 30., szombat 14 -22 óra

- tanévzáró (Te Deum-os) szentmisék, a jubileumi tanév bezárása
2015. június közepe (gimnázium: június 13., szombat)

- jubileumi kiadványaink bemutatása egy patrociniumi könyvbemutatón, a jubileumi tanév végleges lezárása
2015. november 26., csütörtök 14 óra

Szívélyes üdvözlettel, Attila
Nagy Attila Sch. P. igazgató
Piarista Iskola
6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
http://kecskemet.piar.hu


Holokauszt emlékév - dr. Benczúr Csaba ügyész előadása a Kecskeméti Piarista Iskolában

A holokauszt emlékév kecskeméti rendezvényeinek sorában Dr. Benczúr Csaba ügyész és Borzák Tibor újságíró járt gimnáziumunkban.
​2014. november 14-én a 12.a majd egy héttel később a 12.b és 12.c osztályok diákjai hallgathatták meg Benczúr Csabát a magyarországi zsidóüldözések és a kecskeméti holokauszt történetéről. Az ügyész úr - aki Hírös holokauszt címen írt dokumentumregényt a kecskeméti zsidóüldözésekről - előadásában megrázó részletességgel mesélte el városunk zsidóságának gettósítását, deportálását, auschwitzi megsemmisítését. A Borzák Tibor által kiadott Hírös holokauszt könyvből és "Ausch Klára: Ajándékba kaptam az életet" című kiadványából kapott tiszteletpéldányokat az iskolai könyvtárban helyeztük el, illetve az érdeklődő tanulókat ajándékoztuk meg.


Erdély tájait járva

"Diák barátság" címmel írtunk egy cikket 2013. év végén, melyben, mint Kecskeméten a Piarista Gimnáziumban 1962 – 66 között végzett diákok emlékeztünk vissza egyik osztálytársunk és felesége igen kedves meghívására, akik Svédországban élnek és meghívtak minket, osztálytársakat, feleségeinkkel együtt, hogy szervezzünk ott is egy érettségi találkozót.
Már a cikk megírásakor egy nagy adóssággal tartoztunk egy másik osztálytársunknak és kedves feleségének. Ők, a Dóra házaspár, Erzsike és János. A tartozásunk pedig az volt, hogy Ők, már 2011-ben szép és felejthetetlen kirándulást szerveztek és vezettek, az Erdélyi Gyimesekbe.
Mint sokak előtt ismeretes Berszán Lajos atya neve, aki rengeteget tett a gyimesi csángók és általában a székely nép hitbéli és kulturális felemelkedéséért, a magyarság fönnmaradása érdekében. Az Ő nevéhez fűződik a Gyimesfelsőlokon megépített Szent Erzsébet Általános Iskola, a gimnáziummal együtt, amely a csángó magyarok szinte egyedüli kiemelkedő kulturális és oktatási központjává vált ezen a területen. Ennek az iskolának és hozzá tartozó kollégiumnak a létrehozásában és megépítésében jelentős részt vállalt osztálytársunk, Fodor András, a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye püspöki helynöke is.

Az osztályunk elhatározta, hogy kirándulást szervez Erdélybe, különös tekintettel, célpontnak tűzte ki a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Iskola meglátogatását.
János és Erzsike oroszlánrészt vállalt az út megtervezésében és a kirándulás lebonyolításában. Személyes ismerősei Berszán atyának és több diák anyagi és erkölcsi támogatásában vettek részt a Szent Erzsébet iskolában.
Nagy örömünkre, a 20 fős csoportunkat az iskola tanári kara és a diákok nagy szertettel fogadták. A fogadtatás fénypontja a csángó népviseletbe öltözött énekkar igen színvonalas előadása volt, amit tiszteletünkre adtak elő. Mi az ország különböző tájairól érkező öregdiákok a magunkkal hozott házi készítésű édességeket és süteményeket vendéglátóinkkal együtt fogyasztottuk el. Elszállásolásunk Gyimesfelsőlok egyik panziójában történt, ahol a vendéglátók szívességétől otthonosan éreztük magunkat. Innen szerveztünk csillagtúrákat a Gyimes, a Gyergyó és a Csiki látnivalók megtekintésére. Az egy hetes együttlét alkalmat adott a régi gimnáziumi élmények fölelevenítésére és lelki felüdülésre. Még haza sem értünk, amikor már a buszon beszélgettünk, és elhatároztuk, hogy folytatjuk Erdély szép tájainak további megismerését.
A következő évben, 2012-ben, Erzsike és János az egyik gimnáziumi év nyári szünetében szervezett kerékpáros szlovákiai (akkor még csehszlovákiai) és lengyelországi túra felelevenítésére, az akkor bejárt területekre, szerveztek szép és emlékezetes utat. Erre az útra az osztálytársak egy része tudott csak elmenni, de már a szervezés időpontjában és a túra ideje alatt, gimnazista éveink szép, gyalogos, kerékpáros, vízi és vitorlástúráit elevenítgettük fel, most is kifejezve tiszteletünket és hálánkat akkori túravezetőink Gulyás István, Jelenits István, Havas József, Etele György és Lukács László tanár urak iránt. Az előzőekben jelzett 2013-as svédországi utunk alkalmával, kértük a Dóra házaspárt, hogy a megkezdett, erdélyi szép tájak bejárását folytassuk tovább. Így került sor, hogy tíz házaspár élt az alkalommal, Erzsike és János precíz és profi szervezésében, 2014. május 21-25. folytattuk Erdély további megismerését.
Utunk kezdetén, idegenvezető kíséretében Nagyvárad szépségeivel ismerkedtünk egy belvárosi séta keretében. Megcsodáltuk a püspöki székesegyházat, galériájában az egyházművészeti kiállítást és örömmel hallottunk Szent László kultuszáról. Az Állami Színházban megcsodálhattuk a neobarokk stílusban gazdagon díszített belső tereket. Az 1900-as évek pompáját még ma is hirdetik a múltat idéző a szecessziós épületek. A gazdag irodalmi múlt is megnyilvánul az Ady Endre, Petőfi Sándor, Szigligeti Ede, Bethlen Gábor emlékek láttán. A kora esti órákban megérkeztünk a Bihari hegyek ölelésében lévő Magyarremetére, a Turul panzióba, utunk főhadiszállására, ahol végig szeretetteljes kiszolgálásban volt részünk. Szép túráinkat innen indítottuk. Magyarremetének nevezetessége a 13-14. században épült román és gótikus stílusú templom. A szentélyben megmaradt szép freskórészletek Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent Lászlót, illetve a 12 apostolt ábrázolják. Ma református templom. Megnéztük a mézgedi cseppkőbarlangot, a fenyőerdők között fekvő Biharfüredet, amely egykor a görög katolikus püspökség üdülője volt. Mikrobuszunk csodálatos környezetben, jól kiépített szerpentin úton, felvitt a Pádis fennsíkra, ahol szép sétát tettünk. Nagyszalonta főterén megtekintettük a Csonka toronyban berendezett Arany János Emlékmúzeumot. Magyarremete fölött a Biharrózsai szurdokban csobogó patak jobb és bal partját váltogatva kirándultunk, ahol több kisebb, nagyobb barlang is található. Belényesen a piaci forgatagban tettünk egy sétát. A „legmagyarabb” településre a Fekete-Körös völgyében, a Belényestől öt kilométerre levő Köröstárkányba is ellátogattunk. A falu 1919. húsvétján szörnyű napokat élt át. Ártatlan lakosok (döntően férfiak) sokaságát, a templom falához vezényelve, román katonákból, civilekből álló felbőszült emberek halomra lőtték, majd házaikat kifosztották. Ennek ma már emléket állíthattak az utódok. A még élő szemtanúk elmondása alapján Gábor Ferenc a kor eseményeit, a köröstárkányiak akkori mindennapjait három kisregényben dolgozta fel. Abban a szerencsében volt részünk, hogy ott tartózkodásunk idején szervezett könyvbemutatónak mi is részesei lehettünk.
Az idő azonban elrepült, egyszer minden szépnek és jónak vége van, így a mi túránk is véget ért. Azonban a hazafelé úton már ismét szerveztük és terveztük a folytatást. Szerencsére közöttünk van Erzsike és János, akik lankadatlan hévvel, kellő optimizmussal és igen nagy szeretettel tervezik és szervezik a 2015. évi túrát.
A szálláshelyeket kinézték, lefoglalták, és megfelelő információt küldtek róluk. Opáloson, Csernakeresztúron, Sellenberkben lesznek a szállásaink, és tervezzük megnézni Temesvárt, Brassót, Nagyszebent, Segesvárt, a Fogarasi havasokat, Karánsebest, a Bigar vízesést, Nagyenyedet, Gyulafehérvárt, Dévát, Petrozsént és ami még ezen az útvonalon szép és érdekes.

Bíró Ernő - Dr. Kiss János - Rédei Ferenc


Dr. Sibalszky Zoltán: Történelmi cikkek és visszaemlékezések IV.

Utószó

A könyv már nyomdában volt, Zoltán örömmel fogadta, hogy elkészült a lektorált, javított kézirat, amikor jött a hír: megtért Teremtőjéhez. Így emlékének tisztelegve nyomtatjuk ki és juttatjuk el barátaihoz, akik emlékét örökre megőrzik.
Búcsúzóul álljon itt életrajza.

Budapest, 2014. augusztus 20.

Dr. Windisch István
szerkesztő - lektor 

DR.  SIBALSZKY ZOLTÁN ÉLETRAJZA

1926. július 29-én született Budapesten. 1944-ben érettségizett a Budapesti Piarista Gimnáziumban kitüntetéssel. 1949. szeptember 1-jén szerezte meg elektro-gépészmérnöki oklevelét a József Nádor Műszaki Egyetemen, mely aznap vette fel a Budapesti Műszaki Egyetem nevet. 1949-től az Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén volt demonstrátor, majd 1950-től az Atomfizikai Tanszéken tanársegéd.

Az 1951-ben ezen a Tanszéken megalakuló MTA Központi Fizikai Kutató Intézet Spektroszkópiai Osztályán önálló tudományos kutató.
1955-ben került jelenlegi munkahelyére, az akkor Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola, majd 1958-tól a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mg. Gépészmérnöki Kara Mg. Villamosítása és az Állattenyésztés Gépei Tanszékére, ahol 1955-től 42 éven át a Villamosítás, és az Elektrotechnika és Villamos Gépek tárgyak előadásait tartotta, és oktatását irányította 1995-ig. Több jegyzetet és tankönyvet készített ezekhez a tárgyakhoz. 1992-ben ment nyugdíjba, de azóta is tevékenykedik az Egyetemen. (Az Egyetem neve 2000 óta Szent István Egyetem.)
Részt vett a Tanszék kutató munkáinak a villamosítással, ill. a villamosság és energia mezőgazdasági felhasználásának kérdéseivel kapcsolatos részében. Az első években a mezőgazdasági üzemek villamos hálózatának tervezését, energiagazdálkodásukkal és érintésvédelmükkel kapcsolatos kutatásokat végzett, később a mezőgazdaságban alkalmazott termikus villamos fogyasztókkal, és azok racionális és gazdaságos felhasználásával foglalkozott. Az 1950-es és 1960-as években számos mezőgazdasági üzem és község villamosítását tervezte.
1972-ben műszaki doktori szigorlatot tett „summa cum laude” minősítéssel. Disszertációjának tárgya: Termikus villamos fogyasztók a magyar mezőgazdaságban.
1962 óta részt vett az OMFB munkájában, ahol a „Villamosság népgazdasági hatékonysága a mezőgazdaságban” c. tanulmány, ill. koncepció, és a „Villamosított mezőgazdasági mintaüzemek szervezése” c. tanulmány, valamint a „Villamos energia mezőgazdasági felhasználásának eddigi alakulása és várható fejlődése 2000-ig” c. tanulmány készítését irányította, és több más tanulmány készítésében vett részt. Részt vett a maecenatura pályázatok elbírálásában is.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja 1958 óta. 1992-ig elnökségi tag, valamint utána a MEE tanácsának tagja volt. A MEE Fogyasztó Berendezések Szakosztályának alelnöke volt 1992-ig. 1967 óta vezeti a MEE „Villamosság és Energia a Mezőgazdaságban” Munkabizottságát, mely ezalatt kb. 50, a témakörbe tartozó tanulmányt dolgozott ki. A Munkabizottság havonta ülésezik, és sokoldalúan megtárgyalja a villamosság mezőgazdasági alkalmazásával kapcsolatos éppen aktuális kérdéseket, Az utóbbi években a megújuló energiaforrások (nap-, szél-, vízi-, geotermikus- energia és a biomassza) gazdaságos felhasználásának különösen aktuális kérdéseit. A Bizottságnak 2009-ben volt az 550. ünnepi ülése.
1992-ig tagja volt az „Elektrotechnika” c. folyóirat szerkesztőbizottságának. A MEE szaktanácsadója cím birtokosa, az Ipari Minisztérium bejegyzett szakértője, és Igazságügyi Szakértő.
Részt vett 1998-ban a MEE keretében annak a tanulmánynak a kidolgozásában, mely az új technológiájú szélerőművek magyarországi lehetőségeit dolgozta ki, és amely megindította ezek hazai megjelenését.
Részt vett annak a 6-tagú bizottságnak a munkájában, amely az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának felkérésére 2000-ben előkészítette a megújuló energiaforrások felhasználására vonatkozó törvénytervezetet.
1968 óta részt vesz a CIGR – Commission Internationale du Genie Rural – (Mezőgazdasági Műszakiak Nemzetközi Bizottsága) Villamos és Energia Szekció munkájában. A CIGR Magyar Bizottságának Villamos Szakcsoportjának elnöke. 1979-től a CIGR IV. (Villamos és Energia) Szekció alelnöke, 1982-94 közt elnöke volt. 1994-tól e Szekció tiszteletbeli elnöke, és az egész CIGR tiszteletbeli alelnöke. 2009-10-ben ismét ő vezette a Szekciót Ügyvezető Elnökként.
1975-81 közt a CIGR „Villamos Biztonsági Kérdések a Mezőgazdaságban” nemzetközi munkabizottságát irányította. 1966-ban, 1971-ben, 1975-ben, 1980-ban és 1990-ben megszervezte az Országos Villamosság a Mezőgazdaságban konferenciákat. 1975-ben, 1984-ben, 199o-ben és 2004-ben a CIGR Villamos és Energia Szekciója 7. , 12. , 16. , és 26. nemzetközi konferenciáját Budapesten ő szervezte meg, és , 2009 szeptemberében a 31.-et ő szervezte  meg Gödöllőn.
1983-ban, 1988-ban, 1993-ban, 1996-ban és 2000-ben Balatonfüreden, ill. Budapesten megszervezte a „Megújuló Energiaforrások Racionális Alkalmazása a Mezőgazdaságban” nemzetközi konferenciákat. 1984-ben részt vett a CIGR X. világkongresszusa szervezésében Budapesten. Magyarországon 1971-2009 közt összesen 12 nemzetközi tudományos konferenciát szervezett.
1976 és 1990 közt a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen évente megszervezett Gépesítési Tudományos Tanácskozás szervezési munkáját az Egyetem részéről ö irányította.
1977-ben megkapta a francia Mezőgazdasági Minisztertől a „Francia Köztársaság Mezőgazdasági Érdemrendje”c. kitüntetés lovagkeresztjét, (Chevalier del Ordre du Merite agricole), ami a Polgári Becsületrend egyik változata.
1982-ben megkapta a Bláthy Díjat, 1990-ben az Elektrotechnikai Nagydíjat, 2000-ben pedig az Életpálya-díjat a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettől.
1994-ben a CIGR milánói kongresszusán a CIGR elnökétől a Honorary Vice-President címet és kitüntetést kapta meg. 1988-ban a marokkói Rabatban megkapta a CIGR elnökétől az akkor alapított „Recognition of Merit” kitüntetést, 2000-ben pedig Tokióban az ott alapított „CIGR Fellow” kitüntetést, 2010-ben pedig a kanadai Quebecben a „Presidential Citation” kitüntetést.
2008-ban a Magyar Mérnöki Kamara Örökös Tagja címet kapta meg.
Magyarország a CIGR-nek 1967-ben lett tagja, másodiknak az akkori un. szocialista országok közül, és néhány év alatt sikerült kivívni a magyar mezőgazdasági technika iránt a résztvevő országok, és az egész CIGR elismerését, amiben a Villamos és Energia Szekcióban végzett munka nem kis részt jelentett.
A CIGR főtitkára, a belga Daelemans professzor 2000-ben, a Gödöllőn, a Gépész Kar 50-éves jubileumi ülésen a következőket mondotta: ”Hasonlóan hosszú ideig működött együtt a CIGR szervezetével Sibalszky professzor úr, aki sok éven át tevékenykedett a CIGR IV. Szekciójában. Több, mint tíz éven át, mint elnök, vezette a IV. Szekciót, melynek még ma is aktív tagja. Számos CIGR IV. Szekciós szemináriumot szervezett Magyarországon, melyeken aktívan közre is működött. Jelenleg Ő a CIGR tiszteletbeli alelnöke, s még ebben a pozíciójában is rendezett szimpóziumot a Szekció számára ez évben. Nemzetközi vezető szerepe óriási.”
A villamosság oktatásával és kutatásával (a mezőgazdaságban) kapcsolatos publikációinak száma 243, ebből külföldön jelent meg 35.  Egyéb cikkei száma 354. Több szakkönyvet is írt, és mintegy 34 egyetemi jegyzetet.
1958-ban a Földművelésügyi Miniszter a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója”, 1975-ben az Oktatási Miniszter „Az Oktatás Kiváló Dolgozója”, 1978-ban a Mezőgazdasági Miniszter a „Kiváló Munkáért” kitüntetést adományozta neki. 1983-ban megkapta az Agrártudományi Egyesület Aranykoszorús jelvényét, 1993-ban a „Pro Facultate” arany nyakkendőtű jelvényt, 1994-ben a Gödöllői Agráregyetem arany nyakkendőtűje kitüntetést, 1995-ben pedig az Agrártudományi Egyesület a „Pro Re Rustica Renovanda” kitüntetését. 2010-ben a Szent István Egyetem Gépészmérnöki kara 60 éves jubileumán a Kar Díszoklevelét kapta meg.
Számos külföldi Egyetemen és Konferencián tartott előadásokat (Németország, USA, Japán, Indonézia, Thaiföld, Törökország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Bulgária, Jugoszlávia, Anglia, Franciaország, Csehország. ) Kitüntetést kapott a Prágai Agráregyetemtől, a törökországi Izmiri Ege Egyetemtől, a japán Kyotói Egyetemtől.
1998-ban megkapta a „Consulting Editor of The Contemporary Who, s Who” címet és kitüntetést.
1992-ben megkapta a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Emlékérmét, az Egyetem Gépészmérnöki Karától a „Pro Facultate” kitüntetést, az Oktatásügyi Minisztertől pedig a „Pedagógus Szolgálati Emlékérmet”.
Angolul, németül, franciául folyékonyan, olaszul, spanyolul mérsékelten beszél, latinul és görögül olvas.
Szenvedélyes utazó és turista volt. 330 alkalommal járt rövidebb-hosszabb időre külföldön, Ausztrália kivételével minden kontinensen járt. Utazásairól vetített képes beszámolókat tartott.
A legnagyobb szenvedélye mégis a Zempléni-hegység volt, elmondása szerint 87 alkalommal járta tájait. Már előkészítette a 88. utat, lefoglalta a szállást.
2014. augusztus 14-én elment az égi vándorútra.

Nyugodjon békében!


Anyanyelvi szaktábor Marosfőn

A Segítő Mária Gimnázium harminckettő 9-11. osztályos tanulója utazott Marosfőre, Bogos Róbert és Farkas Ibolya magyartanárok szervezésében, kétnapos irodalmi-nyelvi táborba. Az első nap délelőtt „A magyar nyelv életrajzával“ ismerkedtünk, délután pedig Dürrenmatt és egy drámája, Az öreg hölgy látogatása volt terítéken.

Belefért még egy szentmise is és este egy játékos vetélkedő...

Sárközi Sándor piarista


Rendhagyó irodalom óra Pomogáts Béla tanár úrral

Az egykori pesti piarista diák, irodalomtörténész, kritikus, Pomogáts Béla tanár úr tartott rendhagyó irodalom órát november 28-án a Váci Piarista Gimnázium könyvtárában.

Rózsa Endre költészetének és munkásságának egy-egy részlete elevenedett meg, s bepillantást nyerhettünk a felvidéki irodalom modern korszakának kiemelkedő alakján, Mécs László költő munkásságán keresztül. Köszönjük az óra szervezését Németh Péter Mikola úrnak, akinek hálásak vagyunk azért is, mert szavalatai átélhetővé tették az irodalmi élményt.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt dr. Tóth Ferenc

Tisztelt Szerkesztőség!

Szomorú szívvel tájékoztatom a piaristák nagy családját, hogy édesapám dr. Tóth Ferenc, egyetemi professzor, gyémántdiplomás gépészmérnök - aki 1945-ben a váci Piarista Gimnáziumban érettségizett - életének 88. évében, 2014. november 3-án megtért az Örök Úrhoz.
Utolsó útjára 2014. november 20-án kísértük a Farkasréti temetőben.

Schulek-Tóth Ferenc (1977)
schulekfrici@freemail.hu