2015. szeptember 09., VI. évfolyam 10. szám

 

Meghívó a Budapesti Tagozat borkóstolóval egybekötött grill-partyjára: 2015. szeptember 25., péntek, 17:00 óra

Kedves Piarista Öregdiáktársunk!

„Piarista diáknak lenni ma is az összetartozás el nem halványuló  érzését jelenti, valami lelki közösséget, amely rejtett szálakkal köti egymáshoz és a rendhez mindazokat, akik együtt nevelkedtek a piaristák  aranybetűs kék címere alatt.” - 1989-es alapító nyilatkozata értelmében ebből a meggyőződésből jött létre a Magyar Piarista Diákszövetség, 2012. június 8-án pedig a Tagtoborzó Borkóstolón a Budapesti Tagozata. Célunk, hogy minél szélesebb körben fogjuk össze a piarista iskolák egykori diákjait. Az alapítók meggyőződéséhez csatlakozva reméljük, Te is osztozol abban a tapasztalatunkban, hogy valóban fontos és élő az a kötelék, amely a piarista diákokat összeköti.

Szeretettel hívunk, hogy Te is vegyél részt a hagyományos, immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Tagozati Borkóstolónkkal egybekötött grill-partynkon.

A találkozót 2015. szeptember 25-én (pénteken) 17 órakor tartjuk a Piarista  Központban (1052 Budapest, Piarista utca 1.),  szentmise a Piarista Kápolnában, majd grill party és borkóstoló a Rendház tetőteraszán.

Részletes program:
17.00: Szentmise a Piarista Kápolnában - várjuk a szentmisén koncelebrálásra azokat az egykori piarista diákokat, akik a piarista érettségi után a papi hivatást választották.
18:30: Grill party és kóstoló a piarista borokból az Piarista Központ tetőudvarán (eső esetén a diákebédlőben partyzunk).

A kóstolandó piarista borokat ismerteti Hernády Zsolt a Budapesti Tagozat alelnöke.
A borkóstolóra nagy szeretettel várjuk a Piarista Rend tagjait is.
A borok mellé sült húsokat készítünk, hozzá friss salátát, mártogatós szószokat, kenyeret, mustárt, házi BBQ szószt és ketchupot kínálunk.

A Borskostoló ára idén is 2.500,- Ft/fő (amely önköltségi ár, és tartalmazza a kóstolandó borokat), előre köszönjük, aki támogatói céllal ennél magasabb összeggel is hozzájárul a borkóstoló és grill-party költségéhez.

A rendezvény létszáma - tervezetten, maximum - 100-120 fő.
A pontos étel- és italfogyasztáshoz kérjük, hogy részvételi szándékotokat jelezzétek az alábbi web-oldalon:

https://www.surveymonkey.com 
(nevetek és email címetek megadásával egyidejűleg)!

Kérjük a jelentkezők valós részvételét a borkóstolón a helyszínen fizetendő 2.500 Ft/fő önköltségi ár, és az előre vásárolt étel mennyisége miatt is.

Kérünk, hogy a találkozó hírét Te is terjeszd az öregdiákok körében!

Budapest, 2015. szeptember 05.

A találkozás reményében szeretettel üdvözölnek a szervezők:

Hernády Zsolt és Mikecz Tamás, a Budapesti Tagozat alelnökei


Kettős könyvbemutató a Piarista Gimnáziumban

2014. május 28-án 17 órától a Piarista Rend Magyar Tartománya és a  Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatót tart a budapesti Piarista Gimnázium Tanácstermében. A rendezvényen nem csupán két vadonatúj és kiváló könyvet ismerhetnek meg az érdeklődők neves irodalomtörténészek tolmácsolásában, hanem megtekinthetnek egy 18. századi piarista poéták nyomtatott és kéziratos műveiből rendezett alkalmi kiállítást is.

A május végi „kettős” könyvbemutatón  Szörényi László irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének neolatin témacsoport vezetője és Jelenits István piarista teológus, irodalomtörténész,a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára ismerteti  Tóth Sándor Attila A piarista rend 18. századi poétái: Latin humanitas, neolatin poézis. (1740–1820)  c. könyvét, amelyet kerekasztal-beszélgetés követ Koltai András levéltáros vezetésével.

„A korai újkor latin nyelvű gimnáziumainak tananyagához a poétika elmélete mellett a költői gyakorlatok is hozzátartoztak, és sok diák a költészetet az iskola falain kívül is folytatta, akár világi, akár egyházi pályát választott. Tóth Sándor Attila munkája a hitéletre az oktatásra, valamint a tudományra egyaránt nagy figyelmet fordító piarista szerzetesrend elfeledett 18. századi latin költőit tekinti át, elsősorban nyomtatásban megjelent munkáik alapján, számos eredeti idézettel, és azok mai magyar fordításával, a jezsuita költőkről szóló hasonló munka folytatásaképpen. Bemutatja, hol helyezkedik el a latin vers a 18. századi magyar kultúra folyamatában, hogyan válnak művelői a „kitagadott irodalom” letéteményeseivé, annak ellenére, hogy e költészet nemcsak a reneszánsz hagyományokon nyugvó társas irodalmiság hordozója, hanem a piaristák részéről is nemzeti, történelmi és egyéni sorskérdések megfogalmazója.” – foglalja össze a kötet lényegét Koltai András.
A rendezvény második felvonásában Ruppert József piarista, a Piarista Rend Romániai Tartományának megbízott képviselője a Kádár József piarista szerzetes beszámolói és emlékezéseit tartalmazó Üzenetek a máramarosi végekről c. kötetet mutatja be.
Kádár József piarista szerzetes, a máramarosszigeti piarista gimnázium utolsó igazgatója, különleges ember volt, aki képes volt bátran és találékonyan megélni papi és tanári hivatását a romániai kommunista diktatúra legsötétebb éveiben, az ország talán legtávolibb pontján, Máramarosban is. A háború után a semmiből iskolát szervezett, közben diákjaival hadifoglyokat és deportáltakat mentett, plébánosként fáradhatatlanul járta a rábízott falvakat, ha kellett szappant főzött, embereket és teheneket gyógyított. Ráadásul eközben bátor jelentéseket juttatott el kolozsvári és budapesti rendi elöljáróihoz, amelyek a maguk módján egyedülállóak. Ezeket adja közre ez a kötet, amely nemcsak a romániai magyarság kettős elnyomásának dokumentuma, hanem élvezetes és tanulságos olvasmány is.
A május 28-án 17 órakor kezdődő esemény érdekes kísérőprogramja lesz a 18. századi piarista költők kéziratos és nyomtatott formában közzétett műveiből rendezett alkalmi kiállítás.


Hírlevél Különszámmal emlékezünk a júliusban 100 éve született Medvigy Mihály atyára

Kedves Piarista Öregdiákok, Kedves Piarista Atyák!

Ezúton kérünk Titeket, akik ismerték, szerették, tanítványai, rendtársai, barátai voltak a 100 éve született Medvigy Mihály (1914-2001) piarista atyának, amennyiben időtök engedi, írjatok megemlékezést róla, vessétek papírra egy vele kapcsolatos kedves történeteteket, emléketeket, hogy az a Diákszövetség következő, szeptember végi Hírlevelében megjelenhessen.

Aki rendelkezik fotóval róla, azt is elküldheti emailben. Beküldési határidő: 2014. június 20.

Email cím: mikecz.tamas@mpdsz.piarista.hu


Évfordulós ünnepség Sátoraljaújhelyen

Együtt ünnepelte közös évfordulóját tegnap a Sátoraljaújhelyi Piarista Kollégium, valamint az egykori piarista gimnázium épületében működő Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Ugyanis 225 évvel ezelőtt, 1789 nyarán költözött a tokaji piarista rendház és gimnázium Sátoraljaújhelyre, hogy a piarista atyák császári rendeletre a pálos szerzetesek addigi kolostorában folytassák tanító munkájukat.

Az évforduló alkalmából 2014. május 15-én 14 órától az egykori pálos, majd piarista rendház refektóriumában tartottak emlékülést, ahol a kollégium növendékei „Elődeink nyomában” címmel, hangulatos jelenetek sorozatán keresztül mutatták az újhelyi pálos kolostor iskola és a piarista iskola történetét, Pokrócos Zsuzsanna nevelőtanár rendezésében. Megelevenedtek a kódexet másoló pálosok, a gyerekeket segítő Kalazanci Szt. József, a városba költöző piaristákról pletykáló asszonyok, Kossuth Lajos édesanyja, aki kisfiát a piarista iskolába adja, legvégül pedig  Etele György atya, akit 1950-ben az államvédelmi hatóság az utolsó piaristaként távolított el a rendházból.

A színjátékot történeti előadások követték. Lengyel Alojzia  „Sátoraljaújhely és a piaristák” címmel tartott előadást, fölidézve az iskola sorsfordulóit, valamint a tudományos és közéleti szempontból legjelentősebb piaristák munkásságát, olyanokét, mint Katona Dénes, Perényi József, Czirbusz Géza vagy Lukács József.  Sarbak Gábor irodalomtörténész, a Szent István Társulat elnöke, és nem utolsósorban pálos konfráter, az 1786-ban föloszlatott pálos kolostor történetéről, a pálos rend életéről és műveltségéről beszélt. Végül Koltai András a Piarista Rend Magyar Tartományának levéltárosa azt mutatta be, hogy milyen jellegű iskola működött az elmúlt két évszázadban a gimnázium ma is álló, illetve azóta lebontott falai között, illetve fölidézte a rend 20. századi történetének két súlyos pillanatát: az 1919. évi kommunista Tanácsköztársaság hónapjait, illetve a rendház 1950. évi erőszakos fölszámolását.
Az ünnepi délután szentmisével ért véget, amelyet Csóka János pécsi pálos házfőnök mondott Varga Zoltán piaristával ésTóth Gábor füzéri plébánossal együtt.

Plakát:  http://www.kossuth-saujhely.sulinet.hu/magyar/emlekev_2014/piarista_plakat.pdf
Koltai András
levéltárvezető


Labancz Zsolt piarista tartományfőnök atya köszönti a ballagó diákokat

Elballagtak országszerte a piarista iskolák diákjai. Ezen alkalomból közzétesszük Labancz Zsolt tartományfőnök atya ünnepi beszédét, amelyet Nagykanizsán mondott el az intézmény udvarán.

Kedves Ballagó Diákjaink!

A Piarista Rend magyar közössége nevében nagy szeretettel köszöntelek Benneteket ballagásotok szép ünnepén s osztozom örömötökben!
Közös tapasztalatunk, hogy egy-egy fontos életesemény, életforduló ünneplése érzékenyebbé tesz minket. S bár ilyen alkalmakkor a figyelmünket sok apró részlet is leköti, olykor szétszórja, mégis a szívünk megnyílik, s az ünnep emelkedett közegében befogadóbbakká válunk egy-egy szóra, üzenetre.

A mai napon – iskolánktól való búcsúzásotok alkalmával – arra hívlak Benneteket, hogy figyeljünk újra Kalazanci Szent Józsefre, aki annak idején életre hívta a Piarista Rendet, s akinek eredeti meglátása ma is útmutató mindannyiunk számára.
Rendalapítónk egész tevékenységével egyfelől azt akarta elősegíteni, hogy a hozzá és társaihoz forduló gyermekek és fiatalok élete boldog legyen, személyiségük kibontakozzék, megtalálják helyüket az életben és hívő lélekkel tájékozódjanak döntéseikben. Másfelől az is világos volt Kalazancius számára, hogy iskolái által, a szegény gyerekek felkarolása által a társadalom átalakításán is dolgozik, egy igazságosabb, testvéribb világ építéséhez járul hozzá.
Kedves Fiataljaink! Bízom benne, hogy az elmúlt évek során sok-sok tapasztalatban volt részetek, amelyek segítettek Benneteket, hogy jobban megismerjétek önmagatokat, kinyíljék szellemi világotok, felfedezzétek a társas kapcsolatok szépséges világát, s egyre inkább meggyőződjetek arról, hogy Jézus Krisztus üzenete igazi öröm és élet forrása. Amikor most búcsúzunk Tőletek, azzal a reménnyel tesszük ezt, hogy mindezek a tapasztalatok megnyitnak Benneteket személyetek további bontakozása felé.
S amint Kalazanci Szent József meglátásában összekapcsolódott az egyéni boldogulás és a társadalmi elkötelezettség, így arra hívlak Benneteket, hogy életetek alakítása, fontos döntéseitek meghozatala során mindig figyeljetek arra, hogyan tudjátok ezáltal Ti magatok igazságosabbá, testvéribbé tenni környezetetek életét, mivel segíthetitek Ti magatok legalább egy-két nálatok szegényebb ember boldogulását. Kívánom, hogy felfedezzétek és személyes életetek iránytűjeként tekintsétek az igazságot: „Az élet olyan mértékben növekszik és érlelődik, amilyen mértékben odaajándékozzuk mások életéért.” (EG 10.) Személyes életünk bontakozása és mások boldogságának segítése elválaszthatatlan egymástól. Így bizonyulunk igazán Kalazanci Szent József mai utódainak.
Kedves Ballagó Diákjaink, örömmel, hálával, némi izgalommal és reménnyel bocsátunk most utatokra Benneteket, s én magam személyesen is az Úristen áldását és gondoskodását kérem számotokra.
Szeretettel és imádsággal:
Labancz Zsolt
tartományfőnök


Ami a Gyürk Istvánnal készült interjúból kimaradt

Tisztelt Szerkesztőség!

A Gyürk Istvánnal készült interjúból sajnálatosan kimaradt az 1953-ban győztes kosárlabda csapatának összeállítása. Megérdemlik legalább a nevük megőrzését., hiszen győzelmük ott és akkor óriási tett volt. Íme hát: Kovács Iván, Melocco Miklós, Tuboly János, Beleznay Ferenc, Gyürk István. Ketten, Tuboly és Beleznay a kosárlabdában később igen szép eredményeket értek el.
Nemcsak Gyürkék osztálya szurkolt azon a délelőtti meccsen, hanem többek között a mienk is. A tantestületben komoly vita alakult ki a "lógás" miatti büntetés mértékéről. Nemcsak a kiváló Fekete Antal kardoskodott a távollévők ellen foganatosított eljárás mellett, hanem mások is. Végül egységesen osztályfőnöki intést kaptunk. Azok viszont, akik nem jöttek velünk, Hegyi tanár úr következő orosz óráján gazdagodtak óriási, ironikus kommentárokkal kísért elégtelennel.

Munkájukhoz további erőt, egészséget kívánok,

Rónay László
***

Gyürk András, Gyürk István fia ismét EP képviselő lesz

Gyürk István fia (Gyürk András) ismét Európai Parlamenti képviselő mandátumot szerzett a vasárnapi EP-választáson. 
A Magyar Piarista Diákszövetség nevében ezúton is gratulálok, és jó munkát kívánok, kérjük rá és munkájára a Jó Isten áldását!

Mikecz Tamás
MPDSZ Hírlevél főszerkesztő


60 éves érettségi találkozó

A budapesti PIARISTA GIMNÁZIUMBAN 1954-ben érettségizett IV.B. 
osztály (osztályfőnök: Kovács Mihály) 2014. június 5-és, csütörtökön tartja 60-ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓJÁT.

Hagyományainknak megfelelően az ünnepség szentmisével kezdődik a gimnázium kápolnájában 11 órakor, amelynek keretében megemlékezünk elhunyt tanérainkról és osztálytársainkról is. 
Szeretettel meghívjuk erre az alkalomra volt osztálytársaink családtagjait, és várjuk a tanulmányaikat az államosítás előtt velünk együtt kezdett, de a szétszóródás folytán nem velünk érettségizett osztálytársainkat is.
 

A szentmise után a szomszédos tanácsteremben múltidéző, baráti beszélgetésekre lesz lehetőség.
További információkért telefonhívást vár a szervező: 
  
VASS GÁBOR 
36-1-383 69 69 


Csepely Péter felhívása, és üdvözlő sorai az új belépő tagjainknak

Kedves egykori Iskolatársak, tisztelt Öregdiákok!

Most azokhoz szeretnék szólni, akik (még) nem tagjai a Piarista Diákszövetségnek, de valószínűleg mindannyian ismeritek, olvassátok a Diákszövetség Hírlevelét. Ezekből kitűnik, hogy milyen társaság vagyunk, mennyire táplálkozunk a piarista múltból, emlékezünk meg tanárainkról, diáktársainkról, különböző korú érettségi találkozókról stb. Tudomásunk szerint nagyon sokan olvassátok és kedvelitek is a Hírlevelet, most már csak az kellene, hogy aktívabb tagjai legyetek ennek a több ezres családnak. Ezt pedig úgy lehet elérni, hogy beléptek rendes tagként a Diákszövetségbe, írtok időnként egy-egy megemlékezést valakiről, valamilyen eseményről. Így lenne még nagyobb ez a diák-család.

Évente decemberben az Antall-emlékmisén kb. 60-70 elhunyt diáktársunkról emlékezünk meg. Ezt a hiányt is pótolnunk kell valahogyan. Ezen is tudtok segíteni. Én most nem írok semmit a Működési Szabályzatról, a jogokról, csupán - mint a tag- tagdíjnyilvántartás vezetője - az egyik kötelezettségről, ez pedig az a "csúnya" tagdíj. Enélkül viszont nem létezhet egy szövetség, enélkül nem tudjuk segíteni egykori iskolánkat valamilyen cél elérésében.

A tagdíj pedig aktív tagoknak ÉVI 4000 Ft. Ha ezt tudjátok, és akarjátok vállalni, a Diákszövetségben van a helyetek. Belépési szándék esetén egy kitöltendő kérdőívet küldünk.
Minden további kérdést az email címemen tegyetek meg. Ha sürgős, akkor telefonon is lehet.

Várjuk jelentkezéseteket!

A Magyar Piarista Diákszövetség múlt Hírlevelünk óta a következő új tagokkal bővült:
Új belépőink:
Gáspár Mihály    Budapest, 1974
Marosi András    Budapest, 1987
Nagy László       Budapest, 1963
Vesztergombi Ferenc  Budapest, 1963
Verbényi István   Budapest, 1956

Ezúton kérek elnézést az előző számban megjelent hibákért:
Balogh László Budapest, 1963
Batta György Budapest, 1963
 

Érezzétek jól magatokat ebben a nagy családban!

Diáktársi üdvözlettel,

Csepely Péter
csepely38@gmail.com
06 30/3187199


Újra Piarista Ifjúsági Találkozó - Piarist's Youth Meeting (PYM 2014)

Piarista Ifjúsági Találkozó - Piarist's Youth Meeting  (PYM 2014) -  Prievidza/Privigye (Szlovákia), 2014. június 30. - 2014. július 6.

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,3)

Mi ez? Hol lesz? Mikor?
A PYM 2014 egy ifjúsági találkozó közép-európai és olasz fiatalok számára, akik kapcsolatban állnak piarista közösségekkel, iskolákkal. Az együttlét alatt készülünk a 2016-os krakkói ifjúsági világtalálkozóra is.
Rio de Janeiróban a pápa az kérte a fiataloktól, hogy olvassák újra az evangéliumban a nyolc boldogságot, és ezt tegyék életük programjává is. Ezután Ferenc pápa kiválasztott hármat a nyolc boldogságból. Ezek lesznek a krakkói világtalálkozó témái, és ezekkel fogunk találkozni a PYM-en is.

A PYM során elmélyítjük az Istennel való kapcsolatunkat, új barátokat szerzünk, közelről megismerjük Szlovákia kultúráját és szokásait, fölfedezzük, hogy milyen gazdagságot jelentenek a köztünk lévő különbségek, megerősítjük a hitünket, amely összeköt minket, és azt, hogy milyen jó a nagy piarista családba tartozni. Bár különböző nyelveket beszélünk, ugyanazok a dolgok érdekelnek minket, és ugyanarra az Atyára bízzuk rá magunkat.
További információk: http://pym2014.piar.sk.

Kiket hívunk?
16-21 év közötti fiatalokat. A szlovákokon mint házigazdákon kívül 200 résztvevőt várunk Csehországból, Fehéroroszországból, Lengyelországból, Magyarországról, Olaszországból és Ukrajnából.

Mi lesz a program?
Minden nap középpontjában a szentmise közös ünneplése lesz. Hogy meg tudjuk osztani egymással a hitünket, sor kerül közös imádságokra és csoportbeszélgetésekre is. Két kirándulást szervezünk: egyet Bajmócra (Bojnice), ahol a várat és az állatkertet látogatjuk meg; a másikat pedig Körmöcbányára (Kremnica), ahol a pénzverdét és a bányát fogjuk megtekinteni. Mindezt sok-sok játék és ünneplés, buli, koncert színesíti.

Mit kell hozni?
Útlevelet vagy személyi igazolványt, sportruhát, fürdőruhát, hangszert (ha tudod használni J ). A fordítás megkönnyítésére jó, ha van nálad kisrádió (vagy olyan mobiltelefon, amely képes a rádióadást is fogni).

Mennyibe kerül?
65 euró + útiköltség. Ez tartalmazza a szállás és az étkezések árát is. Előleg: 30 euró, amelyet május 31-ig kérünk befizetni a szervező tanárnak!

Jelentkezés (június 15-ig)

A kecskeméti szervező tanárnál (Nagy Attila SchP) email: igazgato@kecskemet.piar.hu

Nagy Attila SchP ig.


Kecskeméti kerti ünnepség

Meghívó Kerti Ünnepélyre (május 31., szombat)

A Piarista Iskola szülői szervezete szeretettel meghív minden kedves diákot, családtagjaikat, intézményünk pedagógusait és munkatársait a
2014. május 31-én, szombaton 14 órai kezdettel tartandó
K E R T I   Ü N N E P S É G É R E,
mely a Piarista Iskola Czoller téri udvarán kerül megrendezésre.

Hagyományos rendezvényünkön az osztályok kirakodó vásárral fogadják az érdeklődőket. Iskolánk diákjai kis műsorral is fellépnek.
A vendégek örömére sok finomság készül: sütemények, gyros, pizza, sült krumpli, kenyérlángos, helyben nyújtott és sütött rétes, szendvicsek. A tombolán értékes tárgyak kerülnek kisorsolásra. A bevételek az osztálypénztárakat gyarapítják.
A jó hangulatot kicsiknek-nagyoknak kedvére való zenével ebben az évben Dj.Gazso fogja biztosítani.

Dr. Bíró Györgyi SZMK elnök


Kecskeméti piarista piknik

Meghívó tanévzáró Piarista Piknikre
(2014. június 11., szerda)

M   E   G   H   Í   V   Ó

Szeretettel várjuk hagyományos piarista tanévzáévzáró piknikünkre a Piarista Diákszövetség Kecskeméti Tagozatának és iskolánk szülői szervezetének képviselőit, a Koháry Alapítvány kuratóriumi tagjait, továbbá a Máltai Szeretetszolgálat és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének képviselőit.

Helye: Úrihegy, piarista kulcsosház.

Időpontja: 2014. június 11., szerda 17 óra.

Szeretettel fogadunk közös rendezvényünkhöz házi süteményeket, üdítőitalokat.

Dr. Bíró Györgyi SzMK elnök
Laczkó János PDSZ KT elnöke
Nagy Attila SchP ig.


Dr. Sibalszky Zoltán: A spanyol Szent Jakab zarándokút története

Ma ismét divat végigjárni a Szent Jakab utat,de sok embernek fogalma sincs az út történetéről. Amikor 711-ben Tarik arab vezér seregével átkelt az azóta róla elnevezett tengerszoroson (Gibraltár = Gebel al Tarik = Tarik Sziklája), és 713-ban tönkreverte a Nyugati Gót királyok hadseregét Cherez de la Fronteránál, a Hispán félsziget legnagyobb része csakhamar arab uralom alá  került, és csak Franciaországban tudta megállítani az arabok előretörését Poitiersnél Martell Károly frank fővezér.

A Hispán félsziget északi részén, a Piréneusok hegyei közt bontakozott ki az ottani lakosság - a nyugati gótok és a velük összeolvadó római telepesek, amiből létrejött a spanyol nép - ellenállása. Az arabok le akarták ezt verni, és döntő ütközetre készültek a Don Pelayo vezette spanyolok ellen. Ekkor lecsapott egy hullócsillag egy réten, annak jeleként, hogy itt ássanak, mert itt találják meg Szent Jakab apostol holttestét. Ez meg is történt, s a Jeruzsálemből csodás módon odajutott holttestet kiásták és bevitték egy templomba. A hamarosan lezajló Covadongai csatában Szent Jakab lovagi páncélban részt vett a spanyolok oldalán - mint nálunk Szent László a kunok ellen -, és győzelemre segítette a spanyolokat. Ezzel a kis piréneusi grófságok megmenekültek az arab uralomtól, és innen indulhatott el a „Reconquista”, a félsziget visszaszerzése, amely 700 évig tartott, és Granada elfoglalásával ért véget 1492-ben. Szent Jakab viszont Spanyolország védőszentje lett.
A kérdéses réten, ahol a hullócsillag lecsapott, számára templomot építettek, és holttestét azóta itt őrzik. Lovagi páncélos alakja pedig az egyik oldalkápolnában látható. A templom körül aztán város is keletkezett, melyet Santiago de Compostellá-nak neveztek el. Compostella: Campus stellae = a csillag rétje, Santiago pedig Sant Jago = Szent Jakab. A többi szentet külön szóval írják: San Pedro, San Paulo, stb., de Szent Jakab nevét egybeírják, annak jelzésére, hogy Ő Spanyolország speciális védőszentje: Santiago. Tehát a város neve: Santiago de Compostela = magyarul: Csillagréti Szent Jakab.
Mivel az arabok a VII. század végén elfoglalták a Szentföldet és Jeruzsálemet, és így megnehezült az apostolok sírjához való zarándoklat, divatba jött egyre inkább, hogy a Szent Péter és Szent Pál sírját rejtő Róma mellett az egyetlen, keresztény földön fekvő, és elérhető apostol sírjához zarándokoljanak a hívek: Compostelába, Szent Jakab sírjához.
Így alakult ki a Szent Jakab zarándokút, amely Franciaországban kezdődött, négy helyen lehetett átkelni a Piréneusok hegyláncán (legdivatosabb volt a Roncevallesi Hágó). A négy ág a baszk  vidéken fekvő Punte de Reina (A királynő hídja) városkában egyesült, és a továbbiakban Valladolid, Burgos, Leon érintésével haladt Santiago felé. Az út mentén szállások, vendégfogadók alakultak ki, és a XI. században még a világ első útikalauzát is megírták a zarándokok számára: a későbbi Callixtus pápa a „Codex Callixti”-t. A zarándokcsoportok persze fáradtan izzadtan, és kissé szagosan érkeztek meg a székesegyházba. Ezért alkalmazták az illatok ellensúlyozására a felfüggesztett hatalmas tömjénezőt, a botafogo-t, melyet 8 ember mozgatott hosszú rudakon a templom felső részén lévő síneken. A Santiagóba való zarándoklás divatja persze a felvilágosodás korától csökkent, de sohasem halt ki.
Ma ismét divat lett, de általában nem mint vallási zarándoklat, hanem mint érdekesség és sportteljesítmény.


Könyvajánlók: "Tóth Sándor Attila: A piarista rend 18. századi poétái" és "Üzenetek a máramarosi végekről"

Tóth Sándor Attila: A piarista rend 18. századi poétái
Latin humanitas, neolatin poézis. Fejezetek a magyarországi neobarokk-klasszicizáló lírai költészet történetéből (1740–1820) , I/2 Szeged, 2014.
( http://www.prosperod.hu/katalogus/konyvek/?id=46812 )

Rövid leírás:
A kötet a piarista szerzetesrend elfeledett 18. századi latin költőit tekinti át, akik e nyelven is nemzeti, történelmi és egyéni sorskérdéseket fogalmaztak meg. Számos számos eredeti idézetet közöl, azok mai magyar fordításával együtt.

Hosszú leírás:
A korai újkor latin nyelvű gimnáziumainak tananyagához a poétika elmélete mellett a költői gyakorlatok is hozzátartoztak, és sok diák a költészetet az iskola falain kívül is folytatta, akár világi, akár egyházi pályát választott. Tóth Sándor Attila munkája a hitéletre az oktatásra, valamint a tudományra egyaránt nagy figyelmet fordítót piarista szerzetesrend elfeledett 18. századi latin költőit tekinti át, elsősorban nyomtatásban megjelent munkáik alapján, számos eredeti idézettel, és azok mai magyar fordításával, a jezsuita költőkről szóló hasonló munka folytatásaképpen. Bemutatja hol helyezkedik el a latin vers a 18. századi magyar kultúra folyamatában, hogyan válnak művelői a „kitagadott irodalom” letéteményeseivé, annak ellenére, hogy e költészet nemcsak a reneszánsz hagyományokon nyugvó társas irodalmiság hordozója, hanem a piaristák részéről is nemzeti, történelmi és egyéni sorskérdések megfogalmazója.

Tartalomjegyzék:
I. A piarista rend jelentősége és szerepe az oktatásban és a költészetben; II. A piarista költészet mesterei; 1. Koricsányi Márk piarista költő emlékezete; 2. Bielek László epigrammái; 3. Benyák Bernát az iskolareformer és latin versköltő; 4. Zimányi Lajos latin verseskönyve; 5. Egy elfelejtett arcas: Valla Jácint (Ladonius Fidalcus) latin versei; III. Összegzés.

Üzenetek a máramarosi végekről
Kádár József piarista beszámolói és emlékezései (1945–1992) szerk. Koltai András; Orosz Krisztofer Levente, Kolozsvár, 2014.

(www.prosperod.hu/katalogus/konyvek/?id=46814)

Rövid leírás:
Kádár József, a máramarosszigeti piarista gimnázium utolsó igazgatója, talékony és fáradhatatlan szerzetespap volt, aki elöljáróihoz írott jelentéseiben és visszaemlékezéseiben egyedülálló módon örökítette meg a romniai magyarság kettős elnyomását a kommunista diktatúra évtizedeiben.

Hosszú leírás:
Kádár József piarista szerzetes, a máramarosszigeti piarista gimnázium utolsó igazgatója, különleges ember volt, aki képes volt bátran és talékonyan megélni papi és tanári hivatását a romániai kommunista diktatúra legsötétebb éveiben, az ország talán legtávolibb pontján, Máramarosban is. A háború után a semmiből iskolát szervezett, közben diákjaival hadifoglyokat és deportáltakat mentett, plébánosként fáradhatatlanul járta a rábízott falvakat, ha kellett szappant főzött, embereket és teheneket gyógyított. Ráadásul eközben bátor jelentéseket juttatott el kolozsvári és budapesti rendi elöljáróihoz, amelyek a maguk módján egyedülállóak. Ezeket adja közre ez a is kötet, amely nemcsak a romániai magyarság kettős elnyomásának dokumentuma, hanem élvezetes és tanulságos olvasmány is.

Tartalomjegyzék:
Orosz Krisztofer: Előszó, 9-12; Bevezetésként (Gyurácz Ferenc levelei Máramarosszigetről, 1945), 13-15; L


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Noszek Péter

Fájdalommal, de az Úr akaratában tudatjuk, hogy Noszek Péter 2014. április 2-án, életének 75. évében elhunyt.

Drága halottunkat 2014. április 10-én 13 óra 30 perckor a Rákospalotai temetőben helyezték örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint.
A megboldogult lelki üdvéért gyászmise 2014. április 11-én 19 órakor volt a Piarista Kápolnban.

Emlékét soha el nem múló szeretettel őrizzük.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Szaszovszky István

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Szaszovszky István 2014. március 15-én, életének 96. évében meghalt.

Temetése március 24-én, hétfőn déltuán 3 óraor volt a Kelenföldi Szent Gellért Templom urnatemetőjében, engesztelő szentmise keretében.

Gyászolják gyermekei, menye, unokái és unokavejei, dédunokái és más rokonai, valamint barátai és egykori munkatársai.

Szaszovszky József 1037 Bp., Kolostor utca 27.; email: szaszov@t-online.hu