2011. október 19. - III. évfolyam 19. szám

 

"Összeállt" - Horváth Tanár Úr beszámolója az öregdiák kosárlabda szép eredményeiről

Összeállt.
Sokunknak meghatározó volt diákévei alatt a sok kirándulás, közös osztályprogram mellett az udvaron, vagy  a későbbi időben a tornateremben kosárlabdával eltöltött délutánok sokasága.
Jött az ötlet. Alakítsunk újra csapatot. A nyár vége felé megjelent felhívás után többen jelentkeztek az alakuló  csapatba. Mindnyájuk közös vonása, hogy a kedvenc sportág, a kedves időtöltés a kosárlabda játék.
Csapatunkat több korosztály is képviseli. Mikszáth téri. Tagjaink között vannak, akik még a keramitos udvaron játszottak. Legtöbben a Mikszáth téri "új" tornateremben tanulták a játék elemeit. Sőt vannak, akik tavaly érettségi előtt már pár alkalommal kipróbálhatták a mostani tornatermet. Én mindháromnak részese voltam vagyok. Az udvaron és a "kisteremben játszottam. 21 évig tanítottam a kosárlabdát az akkor modernek számító új tornateremben. Majd végre valóra vált az álom és átköltöztünk.

És, hogy ne csak edzésekre járjunk beneveztünk a Budapest bajnokságba is. Ez is elkezdődöt, és már egy éles meccsen túl vagyunk. Nehezen indult a mérkőzés. Az első negyedben az ellenfél tetemes előnyre tett szert. Majd a további három negyedben, javítva  ahelyzetkihasználáson, és kűzdeni tudással kiegyenlítettünk. A hosszabbítás után sajnos pár ponttal kikaptunk. Nem keseredtünk el, mert ez volt az első komoly megmérettetés így közösen a különböző korosztályokból alakított csapatunkkal.
A rendszeres mozgáson kívül célunk hogy képviseljük a pályákon is a piarista szellemiséget.Ellenfeleink közt sokan érdeklődve kérdezik, hogy milyen iskola vagyunk? Talán ide íratják fiaikat?
Mindig vannak nehézségek. Ez a  Mikszáth téren a legfőképp a hely szűkössége volt.
Most a anyagiak jelentik a nehézséget.

Megköszönjük a Diákszövetség eddigi erkölcsi és anyagi támogatását. Továbbá kérjük, hogy, aki teheti támogasson minket!

Horváth Péter (email: horvath63@gmail.com)

Szeretettel várjuk a szurkolókat érdeklődőket mérkőzéseinken. Legközelebbi hazai mérkőzéseink időpontjai:

november 3., 18 óra
november 17., 18 óra
 


"Psychosomatica - ép testben ép lélek. Ne egy, hanem két dimenzió legyen!" - Kerényi atya előadása a Dr. Batthyányi-Strattmann László Orvos-kör Egyesület összejövetelén

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából, 2011. október 21-én, a Szent Margit Gimnázium Kápolnájában dr. Kerényi Lajos piarista atya, a Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia plébánosa tart előadást, amelynek címe
"PSYCHOSOMATICA - ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" - "Ne egy, hanem két dimenzió legyen!"

Helyszín: Szent Margit Gimnázium Kápolna (Bp., XI. ker., Villányi út 5.) 
Időpont: 2011. október 21. 17:00
Szeretettel várunk minden kedves érdekődőt!


A Tatai Piaristák - akiket a rend adott a városnak - Katona Dénes

                      Dercsika szült engem, Pozsony, Óvár és Tata  képzett,
                      Pest iparom díját jutatta babér koszorúval
                      Hőseit énekelni kettősen erős Magyaroknak.
                      Bölcsességet, erényt, tudományt írtam, támogattam.

     Egy, a távoli  Sátoraljaújhely temetőjében felállított sirkövön olvasható ez a városunkat is említő versike. Megfogalmazója maga a sírban nyugvó piarista tanár: Mária Mennybeviteléről nevezett Katona Dénes. Személye nem csupán a tatai iskola tanítványaként kötődik városunkhoz, hanem gyakorló tanárként is. Érdemes tehát részletesebben is megismerni életrajzát.

     Dercsika, a szülőfalu Korabinszky 1786-os leírása szerint "Pozsony vármegyében, 1/4 mérföldnyire Bőstől, ősi eredetű, színtiszta nemes népességgel" szerepelt a statisztikában. Lakói már 1386-ban is "valóságos nemesek" voltak, így nem tartoztak a pozsonyi vár nemes várjobbágyai közé. A helyi legenda szerint Mátyás király idején hét nemes telepedett itt meg, köztük tanárunk ősei, a Katona család. Az idézett leírás szerint "módjukban állt halászni és vadászni", nemcsak rengeteg vadkacsa, hanem nyúl szalonka is élt itt. Halászai viza- és pisztrángfogással foglalatoskodtak. Katona Dénes születése idején, 1782 táján a község "határja jó termékenységű, legelője réttye, fája elég, halászattya hasznos s vadászatra is nem utolsó alkalmassága révén első osztálybéli." A tehetős szülők megtehették tehát, hogy gyermeküket már más életpályára készítsék fel, Pozsonyban, Óváron és távolabb, a jó hírű tatai piarista iskolába taníttattassák. Tatán 1801/1802-ben annak a Ferenczy Józsefnek volt tanítványa, aki 1796-tól grammatikát, retorikát tanított, majd direktorként vezette az iskolát s itt is halt meg 1815-ben. Talán neki is köszönhető, hogy útja innen Trencsénbe vezetett ahol felöltötte a kegyesrendi reverendát. Később rövid kalocsai gyakorlat után a grammatika tanáraként visszatérhetett a kedvelt Alma mater-be Tatára. A törekvő fiatalember 1807-től Pesten, Nyitrán Pozsonyszentgyörgyön teológiát tanult, s 1811-ben az ott szerzett magasabb képesítéssel tért visszaTatára.  A magyar piaristák gyakorlatának megfelelve megpróbálkozott a latin verseléssel is: Komáromban kinyomatott két latin ódát. Az iskolai szünetekben sokat unatkozott: nagyobb utat tett meg például Stajerországon át Horvátországot érintve vissza Tatára. Az egyre nagyobb tiszteletnek örvendő tanár 1815-ben Szegedre került. Az alföldi város már ekkor is híres iskolájában új oldaláról mutatkozott meg: matematikával foglakozott. 1843-ban jelent meg önhibáján kívül hirhedté vált, a kezdetleges magyar matematikai kifejezéseket használó műve: "A hegyes szeglet maghármazása" /latinul: trisectio-ja/ A sajtóhibásan nyomtatott címben a meghármazása kifejezés helyett a meghámozása szó jelent meg. A hibás cím tűnődésre késztette az olvasókat: miképpen lehet a hegyesszöget m e g h á m o z n i? A jeles piarista Szegeden történelmet is tanított, latinul, magyarul írt versei jelentek meg, a harmincas években a rendház lelkiatyjaként működött, egy ideig igazgatta is az iskolát, s ami a legkülönlegesebb, az indigógyártással is megpróbálkozott. Megismerte ugyanis a híres szegedi kékfestő mestert, Felmayer Antalt, akinél látta, milyen sokba kerül a külföldről behozott indigó. Az import helyettesítésére hazai festőnövényt, a vadrépát javasolta, Röszkén ennek termesztésére telepet is létesített. Gazdag tanári pályája során megfordult még Kalocsán, Nagykárolyban, Kecskeméten - megnyugodni pedig Sátoraljaújhelyre vonult vissza. Ekkor már a provinciális asszisztensi tisztséget is ellátta. Itt halt meg 1847. június kilencedikén. Sírverse igazolja: élete végéig megőrizte a tatai iskola emlékét. Illő, hogy mi, kései tataiak se felejtsük el őt.

                                                                                                                                                                                                                 Haraszti Mihály

U. i.: Sajtóhibára, elírásra is akadt példa. A Menyotzky Andrásról szóló, az Apostol korábbi számában megjelent írásban előforduló „hung. prefectus” kifejezés helyesen hungarus perfectus, jelezve, hogy a tanár úr szláv származása ellenére már gyermekkorában perfekt magyar volt. A szerkesztő elnézést kér a félreolvasásért.


Felhívás!

Tisztelt Diáktársak, Kedves Rokonok, Barátok, Ismerősök!

Ezúton kérjük szíves segítségeteket! Legutóbbi két Hírlevelünkben már közöltünk, a jelenlegiben tovább folytatjuk egy névlista közlését. A névlistában felsorolt személyekről, egykori piarista diáktársainkról jóformán semmit sem tudunk. Valamennyien túl vannak a 80 éven, ha még köztünk éltek.

Arra kérünk mindenkit, aki látja szerepelni nevét az alábbiakban, adjon életjelt magáról! Mindenki mást pedig arra kérünk, aki olvassa Hírlevelünket és bármit tud az itt említettekről, jelezze Diákszövetségünk felé telefonon (mobil: 06/303187199) vagy emailben (csepely38@gmail.com).

Jelen névsor a korábban ígértekhez híven már a bővített változat a 90-ik életévüket még be nem töltött azon volt diáktársainkkal, akikről szintén nem tudunk semmit.
A névsor a következő adatokat tartalmazza: név - születési idő - a legutóbb ismert lakcím városa.

Köszönettel 
                            Csepely Péter

Lista 3.:
Bajnok Béla 1921. 06. 10. Budapest
dr. Balogh Árpád 1921. 01. 09. Balatonfüred
Balogh László 1921. 12. 01. Zalaegerszeg
Bayer Albert 1921. 04. 04. Pécs
Bellowicz Károly 1921. 10. 07. Mosonmagyaróvár
Bereczky György 1921. 12. 29. Budapest
Bozsó József 1921. 03. 25. Szeged
dr. Chiovini Károly 1921. 05. 08. Kecskemét
dr. Drégelyi Lászlóné 1915. 11. 10. Budapest
Faith Károly 1918. 11. 21. Németország
dr. Földvári Imre 1921. 06. 15. Veszprém
dr. Füleki Géza 1921. 04. 20. Budapest
Gillay József 1921. 01. 16. Sopron
dr. Gömörei Ágoston 1921. 09. 04. Budapest
Halászfy Zoltán 1921. 10. 06. Budapest
dr. Halkovics László 1921. 09. 10. Budapest
Hohner Géza 1920. 09. 04. Budapest
Huszár Gusztáv 1919. 03. 28. Németország
Hübner Ede 1921. 09. 26. Budapest
Kása János 1921. 07. 09. Göd
Knitl Jenő Gábor 1913. 10. 19. USA
dr. Koblencz József 1921. 01. 01. Budapest
Kovács István 1921. 02. 10. Budapest
dr. Major Vencel 1921. 02. 09. Budapest
dr. Manyák Ernő 1912. 01. 27. Svájc
dr. Mészáros Tibor 1917. 07. 17. Keszthely
dr. Nagybákay Péter 1921. 08. 06. Budapest
Nemeskéri-Kiss Miklós 1921. 02. 01. Franciaország
Pálfalvi Ottó 1921. 12. 29. Dunakeszi
Ponori Thewrewk Aurél 1921. 05. 02. Budapest
Puskás Pál 1921. 12. 23. Debrecen
dr. Rakonczai János 1917. 12. 22. Szeged
Rigó Mihály 1921. 09. 17. USA
Rosiár László 1920. 02. 09. Szeged
Sasadi Lajosné 1921. 12. 05. Budapest
Selvay Tibor J.E. 1918. 01. 01. Ausztrália
Simon Béla 1920. 04. 06. Svájc
Sipos Elek 1918. 02. 26. Budapest
dr. Soós Imre 1921. 03. 24. Budapest
dr. Spernath Stefan 1913. 03. 06. Németország
Stirling György 1921. 02. 25. Eger  
dr. Szabó Endre 1909. 03. 09. Budapest 
dr. Szabó György 1921.04.24. USA
Szaszovszky István 1918. 01. 18. Budapest
dr. Tasnádi László 1921. 11. 18. Budapest
Torontáli Géza 1921. 05. 17. USA 
Tóth Béla 1921. 01. 04. Budapest
dr. Ujlaky János 1921. 07. 21. Budapest
Varga L. István 1921. 12. 24. Kanada
Vass László 1921. 10. 04. Sopron
dr. Zsitvay Leó 1913. 01. 15. Ausztria
Zsók Lajos 1921. 10. 31. Románia


Strommer Pál, a Magyar Piarista Dikszövetség főtitkárának felhívása

Tiszetelt Öregdiáktársaim!

Szokásos ősszel küldjük ki a csekkeket is a 2012. évi tagdíjak befizetésére. 
Tagdíj: aktív keresők évi 3000 Ft, nyugdíjasoknak, tanulóknak és pártoló tagoknak évi 1500 Ft. Külföldiek tagdíja 40 Euro, vagy annak megfelelő más pénznem.

A befizetés megtehető:
- személyesen a Diákszövetség irodájában (Budapest, Pesti Barnabás utca 1. I. emelet, Piarista Gimnázium épülete) minden hétfőn 10-17 óra között)
- átutalással a Diákszövetség bankszámlájára (Magyar Piarista Diákszövetség, Számlaszám: OTP Bank: 11708001-20504685, SWIFT kód: (BIC) OTPVHUHB. IBAN szám: HU68 1170 8001 2050 4685 0000 0000)
- az újsággal együtt kézbesített csekken.

A Diákszövetség tagnyilvántartása szerint sajnos tagjainknak csak alig több mint 30%-a fizette be a 2011-es tagdíját. Ugyan taglétszámunk és az érdeklődők száma is örvendetesen nő, a Szövetség tagdíjbevétele 5%-kal emelkedett, pedig ez az egyik legfontosabb forrásunk, amit a rendezvényeink támogatására, újságunk és hírlevelünk kiadására, működési költségeinkre fordítunk.

Tisztelettel és nyomatékkal kérjük tagjainkat, hogy az esedékes tagdíjat fizessék be, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy fenntarthassuk a Diákszövetség működését, továbbra is adhassuk, sőt fejleszthessük szolgáltatásainkat!

Külön szeretnénk bíztatni azokat, akik tagdíjhátralékot halmoztak fel, hogy rendezzék a tartozásukat.
Gazdálkodásunk egyensúlya miatt sajnos lehetséges, hogy fel kell majd függesztenünk egyes szolgáltatásainkat (például az újság kiküldését) azoknak, akik évek óta tagdíjhátralékot halmoznak fel.

Ha valakinek tudomására jut, hogy valamelyik diáktársunk nehéz anyagi helyzete miatt nem tud eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségének, ezt jelezze a Diákszövetség elnökségének, hogy a szükséges és lehetséges méltányossággal tudjunk eljárni.

Köszönetet mondunk azoknak, akik 2011-re – kérésünket meghallgatva – lehetőségük alapján az előírtnál nagyobb tagdíjösszeggel támogatták a Diákszövetség működését.
Kérjük továbbra is, aki teheti, emelt szinten támogassa munkánkat.

Strommer Pál
a Magyar Piarista Diákszövetség Főtitkára


Tudományos előadássorozat Vácott

A Váci piarista gimnázium dísztermében minden hónap utolsó csütörtökén 19 órás kezdettel előadásokat tartanak azon magyar mérnökök, kutatók, akik eddigi kutatási és fejlesztési eredményeikkel a világszínvonalon állnak.

A 2011 évi őszi előadássorozat vezérvonala: 
                             Biotechnológia: Genetikus módosítások a növényeknél - pro/kontra

Az első előadás szeptember 29-én csütörtökön volt. 

A témák a következő kérdéseket feszegetik és keresik a választ: Gén manipulációs technikák a növényvilágban, GMO-genetically modified organism-, GEO -genetically engineered organism- a témája az őszi előadássorozatunknak. 
   - Hogyan történik a gyakorlatban a génmódosítás?
   - Lehet-e más módszerekkel is ellenálló új növényfajtákat előállítani?
  - Milyen kihatása van, lehet a génmódosított növényeknek a környezetünkre, és az emberre magára? 
   - Milyen alapvető matematikai, fizikai, kémiai, biológiai, informatikai alapismeretekre van szüksége egy gimnazista diáknak, egy egyetemistának ahhoz, hogy ilyen témájú, tárgyú kutatásokra felkészüljön, esetleg életcéljául válassza e témákban való kutató-fejlesztő munkát?

A félév további két előadása a 2011. év során: 
október 27. és november 24. napokon lesznek megtartva.

Az első részben kb. 1 órás előadást tartanak az előadók, az azt követő második részben pedig a hallgatóság kérdéseket tehet fel az előadó(k)nak.


Ismét Erdő Péter bíborost választották meg a CCEE elnökének

Az elkövetkező öt évre ismét Erdő Péter bíborost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét választotta meg elnökéül az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE). A testület szeptember 29. és október 2. között Tiranában rendezett találkozóján arról is döntöttek, kik lesznek a szervezet alelnökei a 2011 és 2016 közötti ciklusban. Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke és Józef Michalik przemysli érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke Jean-Pierre Ricard bíborost, Bordeaux-i érseket, illetve Josip Bozanic bíborost, zágrábi érseket követik ebben a pozícióban.

A CCEE közgyűlése megköszönte az új elnökség tagjainak készségességét és eredményes munkát kívánt az evangelizáció és az Egyház szolgálatában az európai kontinensen. A résztvevők egyúttal köszönetet mondtak az előző elnökségnek munkájáért, amelyet az egyház javára és az európai püspöki konferenciák testvéri közösségének előmozdítására odaadással végeztek. A testület első alkalommal tartja plenáris ülését Albániában. A tanácskozáson, amelyen az európai püspöki konferenciák elnökei Rrok Mirdita tiranai érsek meghívására vesznek részt, kiemelten foglalkoznak az új evangelizáció témájával.

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa 33 európai püspöki konferenciát tömörít, amelyeket az elnökük képvisel, emellett tagja a szervezetnek Luxemburg és Monaco érseke, Ciprus maronita érseke és a moldvai Kisinyov püspöke. A tanács a tiranai ülés alkalmával felvette tagjai közé Milan Šašik munkácsi görögkatolikus püspököt is.

A CCEE alakuló ülése 1971 márciusában volt, Rómában. A negyvenéves fennállás alkalmából idén november 22-én tartanak találkozót Rómában a Vatikán és az európai politikai szervezetek magasrangú képviselői részvételével.

forrás: Magyar Kurír


Diáktársi találkozók

A Budapesten 1942-ben érettségizett A és B osztályosok jelentkezését várják társaik a 2012 májusában tartandó, 70 éves jubileumi találkozójukra. Pontos idejét, helyét és egyéb tudnivalókat a Diákszövetség valamelyik következő Hírlevelében, illetve a PIARISTA DIÁK újság következő - 2012. márciusi - számában közöljük.

Dr. Simon Sándor, volt osztályfőnökünk (1943-1948) 100 esztendeje született.
Ez alkalomból október 22-én, szombaton, emlékmisén veszünk, amit Jelenits István piarista atya mutat be a Piarista kápolnában. A szentmise után közösen megyünk ki a Rákoskeresztúri Piarista sírkertben lévő sírjához.
Találkozás 9 órakor a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola portáján (Piarista köz 1., a régi rendház bejárata). Azok, akik esetleg a temetőben kívánnak csatlakozni hozzánk, azokkal 11 órakor találkozhatunk a temető főbejáratánál.

Farkas Zsolt


Kitüntetés Szépfalusy Péter egykori piarista diáknak, a Fizikai Intézet professzor emerituszának

Kedves Barátom!

Olvasgatva a Piarista Diák újságot, arra gondoltam, hogy még számos öregdiák barátunk lehet, akiről nem tudjuk, milyen gazdag életútja volt. Én rögtön megemlítek egyet, Szépfalusy Péter kiváló elméleti fizikust. Péterrel együtt érettségiztünk Szegeden 1949-ben már állami iskolában, de hét évig piarista diákok voltunk. Nem tudom, szabad-e ilyen dolgokról beszélni, de Péter szülei ú.n "rossz káderek" voltak, így tudtommal nem is akarták fölvenni az egyetemre. Látva és érzékelve azt, hogy Péter különleges tehetség, tanáraink (Csonka Mihály fizika tanárunk) - tudomásom szerint - mindent megtettek, hogy bejuttassák az egyetemre. Szerencsére ez sikerült is, így Péter a Budapesti Műegyetem diákja lett. Itt hamarosan a "Gombás tanszék" tanársegédje lett, és ettől kezdve értékelték a tehetségét. Életútja részletesen megtalálható Szépfalusy Péter címszó alatt a Wikipédia honlapján.
1986-ban lett egyetemi tanár az Eltén, a Szilárdtestek Fizikája tanszéken, majd 1986-ban a Komplex Rendszerek fizikája tanszéken. Kitüntetései a honlapon megtalálhatók, az utolsót most kapta, 2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság Érdemrenjének Középkeresztjét. Szerintem a "káosz-elmélet" egyik magyarországi megalapítója.
Talán még annyit, hogy gondolkozásmódjában mind a mai napig őrzi a piarista szellemiséget, ami nem minden tudósra jellemző.
Szerintem össze kellene gyüjtenünk nagyjainkat, akik piaristák voltak, és a Piarista Diák újságban ismertetni kellene életpályájukat. Persze olyan, mint Péter, nem sok lesz... Ráadásul kétségbeejtően szerény tag.

Szívélyes üdvözlettel: Vékes Bertalan piarista öregdiák.

Szépfalusy Péternek sok szeretettel gratulálunk a Magyar Piarista Diákszövetség tagjai nevében az augusztus 20-ai kitüntetéséhez.
Vékes Bertalannak pedig köszönet, hogy felhívta figyelmünket erre a tényre, és Péter személyére. Sajnos nem ismerhetünk mindenkit aki piarista öregdiák, így nem tudhatjuk sokakról - pl. kitüntetettekről -, hogy valaki piarista diák volt. köszönet és hála,
ha valaki felhívja egy piarista öregdiákra a figyelmünket!
Mikecz Tamás az MPDSZ Sajtóbizottság nevében

És a hír a kitüntetésről: "Magyarország köztársasági elnöke 2011. augusztus 19-én a Parlamentben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta - többek között - Szépfalusy Péternek, az MTA rendes tagjának, a Fizikai Intézet professzor emerituszának." - forrás:  https://fizika.elte.hu/en/index.php?page=hir&id=92 

Szépfalusy Péter önéletrajza a wikipedian:
Szépfalusy Péter ( Szeged1931június 12.Széchenyi-díjas magyar fizikus, villamosmérnök, egyetemi tanár, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a kvantummechanika, a  statisztikus fizika és a kaotikus viselkedés vizsgálata. Felesége  Menyhárd Nóra  (1935–)  Állami Díjas  fizikus.

Szépfalusy Péter 1949-ben érettségizett, majd beiratkozott a  Budapesti Műszaki Egyetemre  (BME), ahol 1953-ban fejezte be tanulmányait. Ezt követően 1955-ig az  Eötvös Loránd Tudományegyetem  (ELTE) Természettudományi Kar fizika szakán vett részt posztgraduális képzésben és szerzett fizikus oklevelet. Közben kapta meg kitüntetéses villamosmérnöki oklevelét.
Villamosmérnöki diplomájának megszerzése után a BME-n kapott állást, itt tanársegédi beosztásban dolgozott 1957-ig, ekkor megkapta adjunktusi kinevezését. 1963-ben áthívták az ELTE elméleti fizika tanszéke mellett működő akadémiai kutatócsoporthoz, itt tudományos főmunkatársi beosztásban kutatott. Hat évvel később az ELTE elméleti fizika tanszékén kapott docensi állást. 1976-ban távozott az egyetemről és az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet  (MTA KFKI)  Szilárdtestkutató Intézeténél  (1981-től Szilárdtest-fizikai Kutatóintézet) kezdett el tudományos tanácsadóként dolgozni. 1984-ben kutatóprofesszori megbízást kapott. 1986-ban visszatért az ELTE-re, ahol a szilárdtest-fizika tanszéken kapott  egyetemi tanári és tanszékvezetői kinevezést. A tanszéket 1996-ig vezette. 1988-ben egy kari átszervezés után a komplex rendszerek fizikája tanszékén lett egyetemi tanár, illetve folytatta 2001-ig a két évvel előtte alakult MTA–ELTE Statisztikus Fizikai Kutatócsoport vezetését. 2001-ben  professor emeritusi címet kapott. 1999 és 2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott.
1957-ben védte meg a fizikai tudományok kandidátusi, 1975-ben akadémiai doktori értekezését. Az MTA Statisztikus Fizikai Bizottságának és a Szilárdtestfizikai Bizottságnak lett tagja. 1982-ben a  Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1987-ben pedig rendes tagjává választották. Emellett a Tudományetikai Bizottság és az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa munkájában is részt vett. Emellett 1985 és 1990 között az  Eötvös Loránd Fizikai Társulat  alelnöke volt. 1979 és 1988 között a Zeitschrift für Physik B, valamint a Physica A, 1985 és 1995 között az Acta Physica, 1991 és 1994 között a Europhysics Letters című tudományos szakfolyóiratok szerkesztőbizottságának tagja volt. 1992-ben a Fractals szerkesztőbizottságába is bekerült.

Munkássága
Fő kutatási területei a  kvantummechanikai többtest-probléma, a  statisztikus fizika, a kaotikus viselkedés vizsgálata, a fázisátalakulás elmélete és nemlineáris jelenségek.
Tudományos munkásságának kezdetén foglalkozott a kvantummechanikai többtest-problémával. Legfontosabb eredménye a hullámfüggvény ortogonalizálását helyettesítő  pszeudopotenciál  pontos nemlokális elméletének felállítása a Hartree-Fock módszer keretében. Elindítója volt a magyarországi statisztikus fizikai kutatások szélesebb körű alkalmazásának. Későbbi vizsgálatai kiterjedtek a  héliumfolyadék, valamint a Bose–Einstein kondenzált gázok  tulajdonságaira, kidolgozta a  dielektromos formalizmust , amely kezelni tudja a különböző módusok csatolását a szuperfolyékony állapotban. Emellett meghatározta a kondenzátum  sűrűségének alacsony hőmérsékleti pontos kifejezését.
Részt vett a dinamikai skálatörvények felállításában és a  renormálási csoport kifejlesztésében. Munkássága jelentős a  kaotikus jelenségek elmélete terén. A  komplexitás mérőszámaként új mennyiséget vezetett be. Sikerült értelmeznie a fizikai  diffúziót átmeneti (tranziens) káoszban és meghatározta annak tulajdonságait. A fázisátalakulás témakörében elsőként mutatott ki egy új típust a termodinamikai formalizmus területén.

Díjai, elismerései

  • Szent-Györgyi Albert-díj (1992)
  • Széchenyi-díj (1995) – A fázisátalakulások dinamikai skálatörvényeinek meghatározásában elért eredményeiért, a térelméleti módszereken alapuló soktestproblémának, a kritikus jelenségek és fázisátalakulások modern elméletének, továbbá az egyensúlytól távoli instabilitások hazai kutatásának bevezetéséért, a kvantumrendszerek kaotikus viselkedésére vonatkozó, világszerte elismert munkásságáért.
  • Alexander von Humboldt-díj (1998)
  • Arany János Közalapítvány Nagydíja (2001)
  • a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje  (2011)

 


Dr. Sibalszky Zoltán: Oktatási módszerek a budapesti Piarista Gimnáziumban az 1940-es években

Napjainkban sok panaszt lehet hallani a tanároktól, hogy nehéz dolguk van a nagylétszámú, 24 fős vagy ennél valamivel nagyobb osztályokkal. Amikor mi elsősök voltunk, 62-en jártunk egy osztályba, és a további években is csak lassan csökkent a létszám. A tanárok mégis tudtak bennünket fegyelmezni, és nem volt semmi probléma. A feleltetés alatt hátratett kézzel, és teljes csedben ültünk a padokban. Minden év végén egy-két osztálytársunk, aki nem bírta a tanulás színvonalát, átiratkozott valami könnyebb gimnáziumba, ahogy tréfásan nevezték, a „piarista gyarmatokra”, a Verbőczybe, az Eötvösbe, vagy a Trefort utcai Mintagimnáziumba. (Ezek aztán ott gyakran jelesrendűek lettek.) Viszont évente egy-két új fiú jött újonnan a vidéki piarista gimnáziumokból. Így aztán az együtt érettségizők száma 34 volt, akikből 27-en mind a nyolc évet együtt jártuk.

Több igen kiváló módszert alkalmazó tanárunk volt, és azt hiszem nem érdektelen, ha ismertetek egy-két jól bevált példát. 
Dr. Kovács Alajos felső osztályokban osztályfőnökünk tanította a latint és a magyart. Latinből azt a módszert alkalmazta, hogy ha valaki nem tudott egy szót, azt a következő órára ötször le kellett írnia, és ha akkor sem tudta, huszonötször. Valamelyik fiú volt megbízva, hogy ezeket a feladatokat nyilvántartsa és ellenőrizze. Azonkívül minden órára néhány sor memoriter is volt feladva. Ennek jelentősége igen nagy, és így még ma is tudjuk több klasszikus latin műnek a sorait.
Ötödikben a karácsonyi szünetre az akkor olvasott Liviustól kellett 300 sort lefordítani. Mindenki roppant fel volt háborodva, hogy milyen eljárás a szünetre leckét feladni. Tízemberes konzorciumok alakultak arra a célra, hogy minden tag csak 30 sort kell hogy  lefordítson, azt lerírja, sokszorosítsa és átadja társainak. Én úgy gondoltam, hogy ez sokkal nagyobb munkát jelent, mintha én magam fordítom le mind a 300 sort, de nem írok le semmit, csak az ismeretlen szavakat írom ki. Mire ezt elvégeztem, csodálkozva láttam, hogy a továbbiakban Livius minden sorát szótár nélkül tudom olvasni. Ugyanez ismétlődött a húsvéti szünetben Cicero 300 sorával, majd hatodikban a karácsonyi szünetben az akkor tárgyalt auctorral. Ekkor észrevettem, hogy most már akármelyik auctort tudom szótár nélkül olvasni, és ez a mai napig, közel 70 év után is így van.  A latin alapos ismerete nagy segítségemre volt más idegen nyelvek elsajátításában.  Például olaszul vagy spanyolul soha nem tanultam, de a latin alapján Olaszországban első utam végén, Spanyolországban pedig első utam második napján már majdnem minden leírt szöveget megértettem, és képes voltam magam megértetni ha kellett. A spanyol nyelv közelebb áll a latinhoz, mint az olasz.

Kovács Alajos tanította a magyart is. Itt is igen fontos volt a memoriter: minden órára fel volt adva néhány versszak és ez attól eltekintve, hogy szókincsünket és beszédkészségünket fejlesztette, máig tartó örömöt ad a klasszikus és szép magyar versek ismerete folytán. Ezen kívül ún. római egyest kapott mindenki, aki egy saját maga által választott, egyébként nem kötelező verset megtanult és felmondott. Az pedig sokszor fordult elő hetedik és nyolcadikos korunkban, hogy azt mondta: "A következő órára át kell tanulmányozni a következő 17 oldalon lévő költeményeket és mondanivalójukat saját szavaikkal elmondani. Mivel azonban erre általban nem képesek, legjobb ha azokat a költeményeket kívülről megtanulják!" Persze ez nem volt kötelező, csak tanácsolt. Ady Endrétől csak néhány vers volt a tankönyvben, viszont Kovács Alajosnak Ady kedvenc költője volt.Ezért lediktálta még legalább 20 költeménxét,és ezek közül sokat kívülről meg is kellett tanulni. Általában két kötelező olvasmány volt egy tanévben,de ő azt mondta,hogy ez rendkívül kevés, és sokkal többet kell elolvasnunk. Ha jól emlékszem, hetedikben volt a legtöbb, összesen 42 darab könyv! 
A mennyiségtant az utolsó három évben Péntek József tanította. Ő rendkívül szigorú volt: feleléskor még egy ceruza sem lehetettt a padon, nehogy abba valami puskázni való szó legyen belevésve. Amikor a trigonometriát tanultuk, azt mondta: vegyünk egy spirálos kisalakú füzetet, abba írjuk ki a trigonometriai összefüggéseket úgy, hogy az egyenlőségjelig az egyik oldalra, azon túl a másik oldalra kerüljön a képlet, és a füzetet tartsuk mellényzsebünkben. Ha pl. ebéd közben két fogás közt van egy kis idő, vegyük elő a füzetet, és próbáljuk az összefüggések egyik felét nézve, a másik felét elmondani.
Felelésnél ilyen kérdései is voltak: "Mondd meg aranyos, mi a cosinus tétel levezetésénél hátulról a harmadik sorban a második tag?" Hetedikben a tanév elején elkezdtük átismételni a harmadikos anyagtól kezdve valamennyi előző tanév számtan anyagát, természetesen az új  leckék mellett, és mire a nyolcadik végére értünk, mind a 6 osztály algebraanyagát legalább ötször végigvettük. Ennek eredményeképen az érettségire még a leggyengébb tanulóknak sem kellett mennyiségtanból készülniük.
Dr. Magyar László tanította 6 éven át a német nyelvet. Minden órára fel volt adva 4-5 sor memoriter, de nem versek, hanem a mindennpi szövegekból való rész, hogy a használt beszédet sajátítsuk el, és gyakoroljuk.
A nyelvtani szabályok megtanulására játékos módszereket alkalmazott. Minden órán el kellett énekelnünk a genitívusszal járó prepozíciókat: "Diesseits, jenseits, kraft, inmitten, stb." Elmondtuk a "csatakiáltást", az accusatívusszal járó prepozíciókat: "Für, durch, gegen, ohne, um, bis, wider!" A "gyászinduló" volt a birtokos névmások besulykolása: "Mein, meine, mein, dein, deine, dein, sein, seine, sein, stb." Mindig azt zt mondta, hogy csak azokat a szavakat kell a szótárba kiírni, amelyeket nem tudunk. Eckhart Pistának üres volt a szótárfüzete. Ez csak hetedikben derült ki. A tanár úr felelősségre vonta, mire Ő azt mondta, hogy minden szót ismer. Magyar tanár úr ellenőrizte, és úgy is volt. Pista ugyanis Bécsben született, és anyanyelvi szinten beszélte a németet.
Dr. Balanyi György tanította a történelmet harmadikban, és ötödiktől hetedikig, valamint a gazdaságtant hatodikban. Ő sohasem jött le a katedráról és szinte egyetemi előadásokat tartott. Aki odafigyelt, rengeteget tanulhatott, volt év amikor négy spirálos jegyzetfüzetet jegyeztem tele a tankönyvben nem szereplő adatokkal. Aki nem akart odafigyelni, az nyugodtan szórakozhatott akármivel a hátsó padokban, de kár volt elmulasztani ezt a csodálatos lehetőséget tudásunk és világnézetünk fejlesztésére.
Nekem kedvenc tárgyam volt a történelem. Hatodikos koromban otthon elkészítettem Európa történelmi térképsorozatát 5 évenként 1300-tól napjainkig, ugyanazon léptékben és az akkor érvényes határokkal. Ha valahol határváltozás volt, annak eredetét kinyomoztam a lexikonokban, vagy a világtörténelmet leíró könyvekben, és a térképek szélére kiírtam a változást elrendelő békeszerződés erre vonatkozó rendelkezéseit. A következő évben pedig milliméterpapíron elkészítttem a legfontosabb 10 európai ország királyainak urolkodási éveit, úgy hogy 1 mm jelentett egy évet. Ugyanígy a római császárokét is. Julius Caesartól 1918-ig, amikor a császárság megszűnt. E munka közben tulajdonképen meg is tanultam az adatokat. Ma is úgy gondolok a történelemre, mint a régi időktől a jövő felé haladó szalagra, és ha egy konkrét évszámról van szó, hirtelen ezen a szalagon megjelenik előttem Európa akkori térképe, és a szóban forgó ország királyának neve, és uralkodási ideje. Ezekre ráakasztható minden esemény.
Balanyi úr ezt tudta, mert ezt a hobbi-tevékeységet megbeszéltem vele, és ezért gyakran fordult elő, ha magyarázat közben előfordult egy fontos évszám, rám mutatott és én felállva megmondtam, hogy az illető országban akkor ki uralkodott, mikortól meddig.
Ezért aztán nem is okoztak nehézséget az érettségire készülésnél az ún. összefoglaló tételek, mint pl. Magyarország francia kapcsolatai a történelem folyamán. Egyszerűen végignéztem magamban ezer év történelmét, és rögtön kiugrottak a francia kapcsolatok.
Gazdaságtanból Balanyi úr 3 héten át tankönyvön kívül magyarázott a szocializmus fejlődéséről 1942-ben. Sorra vette a görög filozófikusoktól kezdve az utópistákon át a francia szocialistákig  a fejlődést, és persze Marx tanait és tételeit részletesen ismertette. Azután beszélt az eddigi négy gyakorlati kommunista kísérletről: a Kr. előtti kínai, az inka, a paraguayi jezsuita redukciók kísérletéről, és a Szovjtúnióról. Rámutatott, hogy mindegyikben kellett egy kiváltságos osztály, amely felügyel az egész kísérletre, és az elvek gyakorlati betartására (ez a Szovjetúnióban az ún. új osztály). Ha ez nincs, a rendszer nem maradhat fent, mert ellenkezik az emberi természettel.
Olyan jól megtanultam innen a marxista tanokat is, hogy amikor az ún. szocializmus éveiben műszaki doktorátust tettem, és az egyik melléktárgynak a politilkai gazdaságtant kellett választani, a Balanyi úrtól tanultak alapján „summa cum laude” minősítéssel vizsgáztam le belőle, és évekig emlegették, hogy bezzeg a Sibalszky milyen jól tudta a gazdaságtant!
Azt hiszem,a királyok uralkodási évei ma is azok a mankók, amelyek segítségével el lehet igazodni az események között. Ha nincs mire felakasztani az eseményeket és történéseket, borzasztó zűrzavar keletkezik a tanulók fejében, és sok mindent összekeverne.
Balanyi úr előadásai hemzsegtek az évszámoktól, ami nagyon jó volt, mert ezek nélkül légüres térben mozognak az ismeretek, ezek megkövetelésének elmaradása okozza ma a tanulók és később a felnőttek rendkívül rossz történelmi tájékozottságát.
Igen sok latin mondást is tanított, és ismeretüket megkövetelte. Ezzel színessé tette az anyagot. Ilyen volt például a Chlodvig király megkeresztelésekor mondott intelem vagy Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc sírfelirata. A sok latin  mondást ma is tudom kívülről.
A világháború eseményei között sohasem mulasztotta el rámutatni, hogy a pillanatnyi villámháborús győzelemek nem jelentenek végső győzelmet. Egy szárazföldi és egy tengeri hatalom küzdelmében a történelem szerint mindig végül is a tengeri hatalom győz. Nézzük tehát kritikusan az eseményeket, és  ne feledkezzünk meg az örök emberi értékek, a humanizmus és a szabadság végső győzelmének bizonyosságáról sem.
Wagner Lajos görögre tanított minket. Főleg mi, ”A” osztályosok voltunk görögösök, kiegészítve 5 „B” osztályossal. Ilyen sok diák évtizedek óta nem tanult egyszerre görögöt, s ez Megyer József alsó osztályokbeli osztályfőnökünk érdeme, aki szinte kényszerítette erre a jobb tanulókat.
Wagner tanárúr megismertetett bennünket Hellas világával, és nem múlt el egy óra sem, hogy filozófiai és történelmi ismertetéseket ne tartott volna az óra egyik, néha nagyobbik felében. Mi áhitattal figyeltük, és közben jegyeztük a sűrűn bekövetkező jó mondásokat (szórakozott elszólásokat) is, amiken titokban sokat derültünk, de megismertük a görög világot, gondolkodást és bölcseletet.
Amikor a 60-as években Nápolyban járva, az ott élő Megyer tanár úrnak elmondtam, hogy késztetése a görögre mennyi új ismeretet, látókört szélesítő tudást eredményezett Wagner tanár úr ismertetései során, Ő ezt mondta: "Látod, ezt én tudtam előre, és ezért erőltettelek benneteket a görög nyelv választására." Hálásak vagyunk neki, és Wagner tanár úrnak is.
A matematikában ma sem lehet mindent a számítógépre hagyni. Ha a tanuló nem tudja a kis és nagy egyszeregyet, és nem tudja az eredmény nagyságrendjét megbecsülni, óriásiakat tévedhet. Ezt jól láttam 42 évi egyetemi előadásaim és az ezzel kapcsolatos vizsgáztatások alatt. Sajnos, ezen a téren szinte minden évben gyengébben szerepeltek a középiskolából kikerülő hallgatók.
A memoriterek tanulásának és megkövetelésének hiánya pedig azt eredményezi, hogy a hallgatók egyre kevésbé tudnak fogalmazni, és szókincsük is beszűkül.

A második világháború előtti budapesti Piarista Gimnáziumról sokan mondták, hogy a világ legjobb középiskolája. Lehet, hogy ez azért túlzás, de az biztos, hogy az ott, és akkor alkalmazott oktatási módszereket ma is érdemes tanulmányozni, és ha lehet, a változott körülmények között is kell alkalmazni.


A Diákszövetség programjai halottak napja alkalmából

Az elhunyt piarista tanárok sírjának koszorúzása Budapesten október 28-án pénteken, szokás szerint a Fiumei úti és a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben lesz a 2011-es évben is.
Találkozás a főbejáratnál 14 órakor.

Egykori piarista tanárainkért a szentmisét a régi hagyományok szerint november 4-én, csütörtökön fél 6-kor tartjuk, immár a felújított Duna-parti piarista kápolnában. (Bejárat a kápolna ismert kapuján át).

Elhunyt diáktársainkért és Antall Józsefért hallgatunk szentmisét hagyományaink szerint december 11-én, vasárnap 17:30 órakor immár a felújított Duna-parti kápolnában.

Antall József néhai miniszterelnök, volt piarista diák sírját december 9-én (pénteken) 14 órakor koszorúzzuk a Fiumei úti temetőben. (Találkozás a sírnál.)

Tisztelt (Öreg)Diáktársak!
Azért, hogy elkerüljük az esetleges tévedéseket, már most kérlek Benneteket, hogy időben közöljétek elhunyt diáktársunk nevét, születési idejét, lakáscímét, illetve azt, hogy melyik piarista iskolába jártak, az azonosíthatóság miatt. A legfontosabb az ISKOLA és legalább egy másik adat. A kedves hozzátartozókat is erre kérem, ha diáktársunk hunyt el.
A szentmise előtt közölt személyekről csak a következő évben fogunk tudni megemlékezni.

Kérem mindenkinek a segítségét ebben az ügyben!

Üdvözlettel
Csepely Péter


Filmajánló: Emberek és istenek (Des hommes et des dieux / Of Gods and Men) - Xavier Beauvois filmje

Eredeti cím: Des hommes et des dieux /Of Gods and Men/
Bemutató (Francia): 2010. szeptember 8.
Magyar cím: Emberek és istenek
Magyar bemutató: 2011. január 27.
DVD megjelenés (HUN): 2011. október
Műfaj: Dráma
Rendező: Xavier Beauvois
Forgatókönyvíró: Xavier Beauvois, Etienne Comar
Szereplők: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, Philippe Laudenbach, Jacques Herlin, Loic Pichon

A 11 jelölést követően a legutóbbi cannes-i filmfesztiválon a Nagydíjjal jutalmazott, a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztóján pedig a legjobb külföldi filmnek választott Emberek és istenek összesen három Césart érdemelt ki: a legjobb filmnek járó elismerés mellett az operatőri munkáért Caroline Champetiert díjazták, a legjobb férfi mellékszereplőnek járó szobrot pedig Michael Lonsdale vehette át.

A film a 90-es években játszódik egy kis algériai hegyi faluban. Nyolc francia ciszterci szerzetes él itt együtt a helyi muszlimokkal, egészen addig békességben, míg fundamentalista szélsőségesek meg nem támadják a falut. A korábban egyetértésben élő szerzeteseket megosztja a vak testvéri szeretet, illetve a józan gondolkodás. A film valós történetet dolgoz fel. A szerzetesek levágott fejeit elrablásuk után két hónappal találták meg egy út szélén, miután az algériai Iszlám Fegyveres Csoport (GIA) vállalta a túszejtést és a gyilkosságot. A holttestek a mai napig sem kerültek elő. A tényeket sokáig államtitokként kezelték Algériában és Franciaországban egyaránt, de a 2009-ben nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint valószínűsíthető, hogy a szerzeteseket nem az iszlamisták, hanem tévedésből az algériai hadsereg ölte meg, majd utóbb terrorcselekménynek állította be a véletlen kivégzést.

"A 2010-es cannes-i filmfesztivál megtörtént eseményeket feldolgozó Nagydíjas alkotása bizonyságul szolgálhat azok számára, akik a vallásos hitet elavult babonának, elmaradott társadalmak ópiumának vagy szimplán csak a valóságot elfedő önhipnózisnak gondolják: a kilencvenes években játszódó film szerzetesei a legmagasabb erkölcsi minőségű emberi életet élik meg Algéria hegyei között." - kritika, port.hu.
A film most az Új Ember könyvesboltokban kedvezményesen megvásárolható DVD-n!

forrás: www.port.hu / emberek és istenek
off.trailer:  http://port.hu/emberek_es_istenek_des_hommes_et_des_dieux__of_gods_and_men/pls/fi/films.film_page?i_topic_id=2&i_film_id=111201&i_city_id=3372&i_county_id=1


dr. Kőrösmezei Csaba diáktársunk felhívása

Kedves Diáktársak!

Ez alkalommal egy vezetői beosztású munkalehetőségre hívom fel a figyelmeteket azzal, hogy több ilyen álláslehetőség is kínálkozik a közszférában, a minisztériumokban. Az ezekre vonatkozó felhívások megtekinthetőek

- a kormányzati portálon (www.kormany.hu) a Dokumentumok / Böngészés / Általános információk alatti Álláspályázatok közt;
- a közszféra állásportálján (www.kozigallas.gov.hu) az Álláskeresés / Váltás részletes keresésre, ahol pl. a foglalkoztatás típusa leszűkíthető pl. köztisztviselőre.

A konkrét osztályvezetői hely pedig az alábbi:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=6&type=409#!DocumentBrowse
https://kozigallas.gov.hu/pages/kszkkozzetetel.aspx?ID=wdma7zfbi4

Ajánljátok elhelyezkedni kívánó ismerőseiteknek is!

Üdvözlettel:
dr. Kőrösmezei Csaba piarista öregdiák


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt dr. Terebesi Tibor piarista atya

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Piarista Rend és a Szociális Missziótársulat nővérei mély fájdalommal, de a feltmadsba vetett hittel tudatják, hogy a Farkas Edit Szeretetotthonban hét esztendőn át szolgálatot teljesítő Terebesi Tibor piarista atya, nyugalmazott plébános  2011. szeptember 26-án délután fél 5 körül, életének 86. évében hazatért Teremtőjéhez.

Igaz emberségéért, a lényéből sugárzó szeretetért Istennek legyen hála! Imádkozzunk érte!

Lelki üdvéért a szentmise 2011. október 14-én 14 órakor a Budapesti-Kelenföldi Szent Gellért Plébániatemplomban volt, ezt követően a templom urnatemetőjében került sor a temetésre.

Nyugodjék békében!
"Krisztus által van értelme az életnek, és van értelme a halálnak"


"Nem felejtjük: a haza nem eladó, az ördöggel nem cimborálunk, a küldetésben nincs alku" - elhunyt Makovecz Imre

"Isten léte evidens. Nézzen meg egy falevelet! Hogyan lehet ilyet tervezni? Szimmetrikus minden, s mégis egyedi. Milyen szellem az, amely mindezt fenntartja és kormányozza? Mert a rendszer működik. Hacsak le nem téped a levelet, az örök törvények szerint nő meg. Jelen van egy állandóan megújuló, kreatív, felfoghatatlan színvonalú, befoghatatlan méretű világ, amely nem valahol van, hiszen én is belőle vagyok. Meg maga is, ahogy a kutya, a hernyó, a lepke, a felhő meg minden létező. Mindig fölfele mutogatunk, amikor a Jóistenről beszélünk, ami mókás, mert közben Ausztráliában is fölfele mutogatnak, ami ugye épp az ellenkező irány. Pedig ha Istenről beszélünk, körbe kellene mutatni. Ott van mindenben, bennünk is. A szeretetben, amely a kapcsolatkeresés előszobája, egyben szülőszoba is: ott, és csak ott születik a megismerés. Intellektuális megismerés ugyanis nem létezik. Abban benne van az ítélet, a tetszik-nem tetszik. A szeretet az egyetlen hatékony megismerő erő. Amikor megszűnik a tetszik-nem tetszik kettőssége, és őszintén érdekel, amit, akit látsz, akkor vagy képes a megismerésére. Azaz, ha szereted. Ez nem hit-, hanem ténykérdés. Annyira evidens, hogy én nem is hiszek. Csupán nem vagyok vak. Azt viszont, aki erre a valóságra rányitotta a szemünket, úgy hívják: Jézus Krisztus.” (Makovecz Imre)

Nyugodjék békében!